Жилищни преустройства

-

Даден местен орган на властта може да предложи различни видове помощ за жилищни преустройства. Той ще си има свои собствени правила относно вида на предлаганата помощ и относно условията, които вие трябва да изпълните, за да получите тази помощ. За да разберете дали можете да получите помощ за жилищно преустройство и какъв вид помощ се предлага във вашия район, свържете се с местните власти. Вашият местен орган на властта може да ви помогне с:
• приспособяването, преустройството или ремонта на жилището ви. Това може да бъде под формата на субсидия или заем. Може да бъде чрез осигуряването на работници, инструменти или евтини материали, които да ви помогнат да си свършите работата. Може да бъде чрез осигуряването на подробна информация за строители, които могат да извършат работата, или чрез осигуряването на безплатни или евтини проучвания, или чрез съвет за извършването на ремонта. Или
• купуването на ново жилище, ако е решено, че това ще е по-добрия начин за подобряването на стандарта ви на живот, от колкото да извършвате ремонтна дейност на съществуващото ви жилище. Помощта може да бъде под формата на субсидия или заем. Или
• купуването на ново жилище, ако е решил да ви купи сегашното жилище. Помощта може да бъде под формата на субсидия или заем. Или
• разрушаване на жилището ви, или построяване на ново жилище, ако старото е било разрушено. Помощта може да бъде под формата на субсидия или заем.
Ако вие или някой друг, с когото живеете има физическо увреждане, можете да получите помощи за хора с физическо увреждане, които да ви помогнат да приспособите, преустроите или ремонтирате жилището си.
Местните власти могат да ви помогнат с преустройството на дадена сграда, част от сграда, каравана или лодка, при условие че това имущество е ваш дом, или ви е позволено да го използвате за ваш дом.
Вашият местен орган на властта ще си има собствени правила относно условията, които трябва да изпълните, за да получите неговата помощ. Например, може да не успеете да получите помощи, ако спестяванията ви надвишават определен лимит. Въпреки че органът на властта може да си има собствени правила, те не могат да бъдат напълно безкомпромисни или неоснователни. Например, той не може да ви каже, че никога няма да ви даде някакви помощи и е длъжен да вземе под внимание индивидуалните обстоятелства около вас, ако имате нужда от помощ.
Ако наемете жилище и се обърнете към местните власти за помощ с преустройството на жилището, ще се нуждаете от позволението на вашия landlord, преди местните власти да се съгласят да ви помогнат. Ако жилището ви се нуждае от ремонт, може да се наложи landlord да извърши необходимите ремонтни дейности. Ако в жилището ви има неотложна необходимост от ремонт и вие поискате помощ, вашия местен орган на властта може да реши, че то е негодно за обитаване от хора.

Агенции за жилищно преустройство

Агенциите за жилищно преустройство са неправителствени организации, създадени от жилищни асоциации, местни органи на властта и благотворителни дружества. Те могат да помогнат на собствениците на жилища или на хората, които живеят в жилища под наем, и, които са възрастни, с физическо увреждане или с ниски доходи, за да си позволят ремонт, поддръжка или пригодяване на жилището.
Например, дадена агенция за жилищно преустройство може:
• да организира извършването на ремонтна дейност в жилището ви;
• да ви помогне с получаването на средства за извършването на ремонтна дейност в жилището ви;
• да ви даде съвет относно редица въпроси, които засягат условията, при които живеете;
• да организира поставянето на дребни помощни устройства и адаптации, които да ви помогнат да живеете самостоятелно в дома ви;
• да приложите мерки за сигурност в дома си, като ключалки за врати и прозорци, верижки за врати, и шпионки.
Фондациите (в Англия: 01457 891909; www.foundations.uk.com) и Care and Repair Cymru (в Уелс: 029 2057 6286) могат да ви свържат с местната ви организация, ако съществува такава.

Disabled facilities grant

Има специални правила за получаването на disabled facilities grant (помощи при създаването на удобства за хората с физически увреждания), които се различават от правилата при подаването на молба за получаване на помощи за преустройството на жилището ви. Disabled facilities grant представляват помощи, които можете да получите от местните власти, за да се помогне на хората с физически увреждания да живеят самостоятелен живот. Например, можете да получите такива помощи за следните неща:
• улеснение за влизане и излизане от жилището, например, чрез разширяване на вратите и поставянето на рампи;
• улеснение за влизане във всекидневната стая, спалнята, тоалетната, банята или кухнята, например, чрез поставянето на ескалатор или чрез построяването на баня на долния етаж;
• осигуряването на подходяща баня или кухненски удобства;
• осигуряване или подобряване на отоплителната система;
• мерки за сигурност, например, чрез осигуряване на специално пригодена стая, в която можете да бъдете оставен без надзор, или чрез подобряване на осветлението за по-голяма видимост;
• помощ с придвижването ви из жилището, така че да можете да се грижите за някого, с когото живеете и той се нуждае от грижи.
Местният орган на властта трябва да ви предостави disabled facilities grant, ако отговаряте на изискванията за тези помощи.
Собственици, landlord (хазяи), наематели, притежатели на разрешителни и обитатели на някои големи лодки, приспособени за живеене могат да подадат молба за получаване на disabled facilities grant, които живеят или ще живеят в имуществото.
За да подадете молба за disabled facilities grant, трябва да попълните формуляр, който можете да получите от вашия местен орган на властта. Преди да направят официална молба, те може да поискат от вас подробна информация, или да попълните определени тестове. Може да се нуждаете и от одобрение за жилищна регулация, планиране, списък с жилищните цели или целите за опазване на околната среда.
Вашият местен органа на властта може да има списък с местните архитекти, инспектори и строители, които специализират в жилищната реконструкция, който списък вие можете да видите при избирането на предприемач за работата върху жилището ви. Ако възнамерявате самостоятелно да извършите работата, разходите по вашия труд няма да могат да бъдат покрити.
След като сте подал(а) молба за помощи, вашият местен орган на властта трябва колкото си може по-скоро да ви уведоми писмено относно решението си, но не по-късно от 6 месеца от подаването на вашата молба.
Можете да получите disabled facilities grant, единствено ако преустройството, от което се нуждае дома ви е:
• необходимо и уместно, за да задоволи потребностите ви. Обикновено, местните власти ще се допитат до жилищен терапевт дали се нуждаете от преустройството или не; и
• благоразумно и практично, имайки предвид възрастта и състоянието на жилището ви. Например, ако жилището ви има сериозна неизправност, може да се окаже, че преустройството няма да е практично решение.
Disabled facilities grant няма да бъдат повече от £25,000 в Англия и £30,000 – в Уелс, въпреки че вашият местен орган на властта може да повиши тази сума като ви окаже допълнителна помощ с жилищното преустройство. Количеството на помощите, които получавате, ще зависи от величината на дохода и спестяванията ви.
Ако живеете в жилище под наем и подадете молба за disabled facilities grant за обща част от жилището, в което живеете, трябва да се уверите, че вие сте отговорен(отговорна) за преустройството. Ако landlord е отговорен за тази работа, вие няма да можете да получите помощи, но вашия landlord може да подаде молба за помощи вместо вас.
Ако наемете жилище и подадете молба до мастните власти за disabled facilities grant, ще се нуждаете от разрешението на вашия landlord, преди вашия местен орган на властта да се съгласи да ви помогне. Ако жилището ви има нужда от помощ, може вашия landlord да е отговорен за ремонта, от който се нуждаете. Ако жилището ви има нужда от основен ремонт и вие подадете молба за disabled facilities grant, вашия местен орган на реда може да реши, че жилището ви е негодно за обитаване от хора.
Ако желаете да предизвикате вашия местен орган на властта относно вземането на решение за disabled facilities grant, Royal Association for Disability and Rehabilitation (020 7250 3222) може да ви помогнат.

Програмата home energy efficiency

Програмата home energy efficiency осигурява помощи, които ви помагат с покриването на разходите по изолацията на жилището ви и за подобряване на енергийната ефективност. Тя е достъпна за собственици и наематели на жилища. Може да успеете да получите и друга помощ за изолация на жилището ви.

Програмата rapid response adaptations в Уелс

Ако живеете в Уелс и имате физическо увреждане, или сте на или над 60 години, можете да получите помощ чрез програмата rapid response adaptations. Можете да получите помощ относно малките промени, от които се нуждае дома ви, така че да можете да излезете от болницата и да живеете безопасно в жилището си. Може да получите помощ и докато сте в болницата. Можете да получите множество приспособления за дома си по силата на тази програма.
Здравен професионалист трябва да ви даде направление за тази програма. Не можете директно да подадете молба. За да получите помощ, вие трябва да сте собственик или наемател. Обикновено трябва да сте на или над 60 години и(или) да имате физическо увреждане, и:
• да сте в болница; или
• наскоро да сте изписан(а) от болницата; или
• искате да продължите самостоятелен живот в жилището си.
Работата по вашето жилище трябва да бъде завършена в рамките на 15 дена от приемането ви в програмата.
Програмата rapid response adaptations се организира от Care and Repair Cymru (029 2057 6286).

Категория: