Забрана от 1-ви юни за редица грабителски тактики на хазаите в UK, вижте кои са те

-

От 1-ви юни в Англия влиза в сила забраната за хазяи и агенции за недвижими имоти да вземат определени допълнителни такси от наемателите. Наред с това, влизат в сила и някои ограничения за максималния депозит, който хазяите и агенциите могат да вземат при нанасяне.

Първоначално, новите правила ще се прилагат спрямо договорите за наем, сключени на или  след 1-ви юникакто и спрямо подновяванията на договори след тази дата.

От същата дата догодина (1-ви юни 2020 г.), промените обаче ще бъдат приложени и към договорите, сключени преди 1-ви юни 2019 г, така че ако в тези договори има клаузи, предвиждащи допълнителни такси, които са забранени по закон, от 1-ви юни 2020 г. тези клаузи стават неприложими.

Кои такси се забраняват

Общото правило е, че се забраняват всички такси без наема, депозита за щети (damage deposit), депозита за сваляне на обявата (holding deposit) и таксите за неспазване на договора за наем.

По-конкретно, забраната обхваща следните такси:

• административни такси при нанасяне, които средно за страната са £400;

• такси за подновяване на договори;

• такси за кредитни проверки;

• такси за правене на проверка на поведението на наемателя в предишни квартири (referencing fees);

• такси за наемане на квартира с гарант;

• такси за правенето на опис на жилището при нанасяне или при изнасяне (inventory fees);

• такси за почистването на жилището, ако това се налага преди или по време на периода на договора;

• такси за поддръжката на прилежащата към жилището градина или двор, ако има такива;

• такси за обезпаразитяването на жилището след края на периода на договора, ако обезпаразитяване се налага заради това, че наемателят е държал домашни любимци в жилището;

Какви ограничения се въвеждат

• Ако годишният ви наем възлиза на сума под £50 000, хазяинът или агенцията за недвижими имоти нямат право да ви взема депозит за щети в размер над размера на наема за квартирата за 5 седмици.

• Ако годишният ви наем надхвърля £50 000, максималният депозит за щети може да бъде наема за 6 седмици.

• Депозитът за свалянето на обявата за квартирата (holding deposit) може да бъде максимум наема за 1 седмица.

• След като платите holding deposit, хазяинът или агенцията имат 15 дни да вземат решение дали да ви дадат квартирата под наем или не. Ако хазяинът или агенцията оттеглят офертата си, те трябва да ви върнат този депозит в рамките на 7 дни след изтичането на 15-дневния срок. Ако вие се откажете в рамките на тези 15 дни, ако не отговаряте на изискванията за наеме на жилището или ако не осигурите изисканата от вас информация, holding deposit-ът ви не се връща.

• Забранява се на хазяите и агенциите да ви вземат по-висок наем в първите няколко месеца от началото на договора и след това да го понижават, като начин да си избият загубите от забраната на горните такси. С други думи, наемът трябва да е един и същ през цялото време, което, разбира се, не пречи на хазяите и агенциите да повишат с малко наемите поравно всеки месец, за да си избият загубите от забраната на таксите.

• Ако хазяинът директно отдава жилището под наем и не използва услугите на агенция, той има право да ви задължи с договора за наем да използвате определени доставчици на услуги (електричество, газ, вода, интернет и др.). Ако жилището се отдава под наем от агенция, тя няма право да ви поставя условия за използването на определени доставчици.

• Ако си загубите ключовете, хазяинът или агенцията имат право да ви вземат „разумна такса“. Дефиницията за разумна такса в новия закон, обаче, е неблагоприятна за хазяите и агенциите, защото за разумна се счита единствено такса, която те могат да докажат писмено, т.е. трябва да докажат, че това е таксата, която реално им е била взета от ключаря с касова бележка от него.

• Ако пропуснете да си платите наема, хазяите и агенциите имат право да ви начисляват максимум 3.75% лихва върху неплатената сума. Отсега нататък те нямат право да искат от вас да поемете разходите им за изпращане на напомнящи писма за плащането на наем.

• Таксата за смяна на името на наемателя може да бъде максимум £50. Досега стандарта за тази такса в Лондон беше £300.

Какви са глобите за неспазването на горните правила?

• При първо нарушение, глобата за хазяите и агенциите е в размер до £5000.

• При повторно нарушение, наказанието е придобиване на криминално досие или като алтернатива – глоба до £30 000, плюс отнемане на лиценза.

• Разследването на случаите на нарушения и налагането на глобите се извършва от британския еквивалент на Комисията за защита на потребителите – Trading Standards.

• Trading Standards също така ще помагат на наемателите да водят дела за вземането на надплатени такси срещу хазяите и агенциите за недвижими имоти.

Категории: