Завещание

-

За вас е важно да си направите завещание, независимо дали смятате, че имате много вещи или много пари. Важно е да се направи завещание, защото:
• Ако умрете без завещание, има определени правила, които ще диктуват как парите, собствеността и вещите ви ще бъдат разпределени (това може да не е начинът, по който вие бихте желал/а парите и вещите ви да бъдат разпределени);
• Несемейните хетеросексуални двойки не могат да се наследят един друг ако няма завещание. Това се отнася и за всички хомосексуални партньори преди 2005г. Без завещание могат да възникнат сериозни финансови проблеми за другия партньор;
• Семейните двойки с деца под 18 години трябва да обмислят приготовленията, които те трябва да направят в случай, че един от двамата умре – можете да посочите един или двама попечители на децата ви;
• Несемейните двойки с деца под 18 години трябва също да обмислят приготовленията, които те трябва да направят в случай, че един от двамата умре; дори за несемейните двойки е по-важно да осигурят децата си;
• Възможно е да намалите сумата на дължимите такси при наследяване, ако поискате предварителен съвет и направите завещание;
• Ако обстоятелствата около вас са се променили, е важно да си направите завещание, за да се уверите, че парите и вещите ви са разпределени според вашето желание (например, ако сте се разделили и бившия ви партньор живее с някой/накоя друг/а, може да поскате да промените завещанието си).За вас е важно да си направите завещание, независимо дали смятате, че имате много вещи или много пари. Важно е да се направи завещание, защото:
• Ако умрете без завещание, има определени правила, които ще диктуват как парите, собствеността и вещите ви ще бъдат разпределени (това може да не е начинът, по който вие бихте желал/а парите и вещите ви да бъдат разпределени);
• Несемейните хетеросексуални двойки не могат да се наследят един друг ако няма завещание. Това се отнася и за всички хомосексуални партньори преди 2005г. Без завещание могат да възникнат сериозни финансови проблеми за другия партньор;
• Семейните двойки с деца под 18 години трябва да обмислят приготовленията, които те трябва да направят в случай, че един от двамата умре – можете да посочите един или двама попечители на децата ви;
• Несемейните двойки с деца под 18 години трябва също да обмислят приготовленията, които те трябва да направят в случай, че един от двамата умре; дори за несемейните двойки е по-важно да осигурят децата си;
• Възможно е да намалите сумата на дължимите такси при наследяване, ако поискате предварителен съвет и направите завещание;
• Ако обстоятелствата около вас са се променили, е важно да си направите завещание, за да се уверите, че парите и вещите ви са разпределени според вашето желание (например, ако сте се разделили и бившия ви партньор живее с някой/накоя друг/а, може да поскате да промените завещанието си).

Категория: