Заеми до заплата – информация, връщане и алтернативи

-

Заемите до заплата са краткосрочни заеми, чиято цел е да запълнят дупката в бюджета ви докато вземете заплата. Някои заемодатели позволяват да изберете погасителен план за връщането на заетите пари, докато при други трябва да върнете заема си в пълен размер на заплата.

Веднъж отпуснат, заемът до заплата обикновено се превежда директно по банковата ви сметка, най-често до 24 часа след одобрение. По същия начин се връща и след това – заетите пари, заедно с лихвата, се теглят директно от сметката ви на посочена от вас дата.

Обикновено при такъв заем можете да очаквате лихва от около 24 паунда за всеки заети 100 паунда, т.е. лихвите по този тип заеми са прекалено високи, което ги прави сравнително неизгодни, особено ако често изпитвате финансови затруднения.

Когато човек има спешна нужда от пари, заемите до заплата могат да бъдат доста изкушаващи заради леките условия за получаване и бързото одобрение, но в никакъв случай те не са най-удачният вариант. Преди да побързате да теглите подобен заем, обмислете други варианти като например позволен овърдрафт, заем от кредитен съюз, кредитни карти и др. Нека разгледаме тези опции по-подробно:

Кредитни карти

Кредитните карти са по-удачен вариант, защото обикновено са с по-нисък лихвен процент от заемите до заплата. При тях имате лимит, който не може да бъде надвишен. Например, ако лимитът по картата е 1000 паунда, няма да можете да изтеглите или похарчите повече от 1000 паунда, както и да използвате картата отново след това докато не върнете част или пълната сума. Постарайте се да намерите кредитна карта с възможно най-изгодни условия за ползване и лихви по нея, въпреки че за това ще ви трябва сравнително добър кредитен рейтинг, който може и да нямате ако често не успявате да приведете финансите си в ред.

Необезпечен потребителски заем

Потребителските заеми с добър начин да заемете пари за фиксиран период от време. Лихвата по тях е фиксирана и знаете колко точно ще върнете и за какъв период. Лихвените проценти при този тип заеми са по-ниски отколкото при кредитните карти, освен в случаите, в които не заемате малка сума пари. При потребителските заеми нещата стоят така – колкото повече заемате, толкова по-ниска е лихвата. Таванът на заемът е 25 000 паунда.

Заем от кредитен съюз

Заемът от кредитен съюз обикновено е по-изгоден от потребителския, особено при по-малки суми. Лихвените проценти също са по-ниски, но недостатъкът тук е, че може да почакате повече време докато бъдете одобрени и усвоите парите.

Овърдрафт

Овърдрафтът по банковата ви сметка може да бъде отличен избор при нужда от краткосрочен заем, стига да е одобрен от банката. Някои банки предлагат дори безлихвен овърдрафт. Винаги се подсигурявайте, че овърдрафтът ви е одобрен от банката, защото в противен случай рискувате да платите високи лихви.

До тук разгледахме по-изгодните варианти от заемите до заплата, но ако те не са опция за вас и все пак решите да вземете заем до заплата, какво можете да направите след това, ако изпитвате затруднения с връщането му?

Преди всичко се свържете със заемодателя и му обяснете как стоят нещата. По закон той е длъжен да ви помогне в създалата се ситуация, т.е да състави погасителен план за връщане на заетото от вас с разумни по размер вноски и за разумен период от време.

Мерките на заемодателя срещу непогасения ви заем също трябва да са разумни, т.е. той няма право да изземе жилището ви, но може да се възползва от движимото ви имущество.

Законът задължава акредитираните кредитни компании да помагат на клиентите си, които са изпаднали в несъстоятелност. Те трябва да ви обяснят какво точно представлява заемът до заплата и колко ще трябва да върнете, още преди да го усвоите и ако изпитвате затруднения с връщането на парите, да ви изготвят погасителен план, който е съобразен с финансовото ви състояние.

Ако въпреки получената от заемодателя помощ, все още не можете да върнете заемите си и да се оправяте с финансите си, може би трябва да потърсите професионална помощ от организации като Stepchange или National Debtline. Само не забравяйте да уведомите заемодателя си, че възнамерявате да работите с финансов съветник, за да не се получат недоразумения след това.

Категория: