Заеми за допълнително обучение и квалификации във Великобритания

-

Ако сте навършили 19 години, живеете във Великобритания и планирате да повишите степента на своето  образование или квалификация, имате възможност да кандидатствате  за кредит за тази цел. Процесът е улеснен, няма разходи и изплащането на заема започва, след като започнете да печелите над  25 000 паунда годишно.

Какво представляват кредитите за напреднали обучаващи се?

Правителството на Великобритания одобри тази категория кредити, за да подпомогне населението в трудоспособна възраст да получи следдипломни квалификации и по-висока степен на образование.

Тези заеми покриват такси за обучение за различни курсове от ниво 3 до ниво 6, включително:

·         А-ниво.

·         Обща и професионална квалификация.

·         Достъп до дипломи за висше образование.

·         Кредитите за даровити ученици са достъпни само за обучение в специализирани центрове или колежи.

По-рано тези заеми бяха известни като 24 + Advanced Leaner Loans, но поради премахването на възрастовата граница, името беше променено. Лица, които са били ограничавани да получат такъв заем, поради ненавършени години, сега имат възможности да кандидатстват и да бъдат одобрени.

Какъв е размерът на заема?

Сумата, за която отговаряте на условията, зависи от:

·         Курсът, в който искате да учите.

·         Таксите, начислявани от вашия колеж или обучителен център.

·         Максимални лимити за вашия кредит, които зависят от вида курс.

Минималният заем, който можете да вземете е £ 300.

Средствата от кредита се изплащат директно на вашия колеж или обучителен център.

Брой кредити, които можете да получите

Можете да кандидатствате за до четири кредита, като едновременно можете да получите повече от един, при положение, че вашия учебен център потвърди, че сте в състояние на завършите повече от един курс по едно и също време.

Няма ограничения, налагани от предшестващо ниво на обучение. Въпреки това, трябва да имате предвид, че заем за висше образование може да бъде получаван само  по един път. Можете да кандидатствате за кредит за финансиране на всеки курс, който ще ви отведе към вашите A-нива, до максимум четири пъти. Това ще се отчете като само един от четирите ви заема.

Мога ли да кандидатствам за кредит за допълнително обучение? 

Получаването на заем не зависи от доходите Ви и не подлежи на кредитни проверки.

За да имате право на кредит за допълнително обучение, трябва да кандидатствате за:

·         Одобрен колеж или обучителен център във Великобритания,

·         Да сте навършили 19 години,

·         Понастоящем да живеете във Великобритания и да сте пребивавали 3 години преди този период,

·         Да сте гражданин на Обединеното кралство или да притежавате документ за „уседнал статут“. Това означава, че няма ограничения за това колко дълго можете да останете в Обединеното кралство.

·         Да сте записан за  квалификационен курс  ниво от 3 до 6.

Препоръчително е, преди да кандидатствате за кредита да се осведомите, дали курсът, който имате намерение да завършите е подходящ за финансиране.

За финансиране на квалификационни курсове или степени на висше образование, които започват след 1 август 2017 г., можете да кандидатствате ако не сте с уседнал статус или гражданин на Обединеното кралство, но служите в армията на Великобритания или сте член на семейството на служещ, партньор на служещ или зависим член на семейството.

Кандидатурата ви, а също и организацията, която обучава, трябва да отговарят на условията за финансиране.

Преценете добре своето финансовото състояние, преди да пристъпите към кандидатстване.

Също така  помислете за възможностите за  изплащане на  кредита. От вас зависи да разберете точно какъв заем можете да си позволите.

Помислете какво ще се случи, ако вашият доход намалее или разходите ви за живот се повишат.

Запомнете: Лихвата ще начислена към заема от деня, в който го получите. Ето защо сумата, която ще изплащате ще бъде по-голяма от първоначално планираната.

Как ще върна своя кредит?

Имайте предвид, че не се налага да започнете изплащане на заем за обучение, преди доходът ви да е достигнал 25 000 паунда годишно. Ако решите обаче да напуснете или смените курса след повече от две седмици обучение, ще се наложи да издължите изцяло сумите, които са преведени на колежа или обучителния център.

Можете да изберете и варианта да изплатите предварително част или целия заем, като за това не дължите допълнителни такси.

Всяка неплатена сума или вноска автоматично се отписва 30 години след крайната дата на квалификацията.

Пример за суми за погасяване:

При гореописаните заеми, месечните вноски  се определят на база доходи, а не на база заета сума. Плащанията са в размер на  9% от дохода Ви над минималната сума от 25 000 паунда годишно.

Лихви

Ще бъдете таксувани с лихвен процент по Индекс на продажбите на дребно (RPI) + 3%, докато завършите курса си и един месец след като напуснете колежа или обучителния център.

Лихвата е обвързана с вашите приходи.

Например ако печелите:

–          По-малко от 25 000 британски паунда, лихвата се определя от Индекс на продажбите на дребно (RPI).

–          От 25 000 до 45 000 паунда, лихвата се определя от Индекс на продажбите на дребно (RPI) + до 3% по нарастваща скала.

–          Над 45 000 паунда, лихвата се определя от Индекс на продажбите на дребно (RPI) + 3%.

Категории: