Закон за извършване на услуги и доставка на стоки

-

В постановлението „Supply of Goods and Services Act 1982“ са узаконени най-важните неща около извършването на услуги и доставянето на стоки, така че ако изпълнявате занаятчийска професия или скоро сте направили някаква поръчка, следващите редове ще са особено полезни и за вас.

В това постановление са определени правилата при договорите за извършване на услуги срещу заплащане от занаятчии и професионалисти, като например строители, водопроводчици, стоматолози, фризьори и т.н.

Както при постановлението “The Sale of Goods Act 1979“ и в това се набляга върху отговорността на използваните материали, например когато електротехник монтира развален ключ или контакт в дома ви, без значение дали е неволно или нарочно.

Когато ви се доставя определена стока, вие имате право да поискате замяна или поправка, ако тя не отговаря на това, което е било договорено на по-ранен етап от сделката. Можете да поискате и намаление на цената на стоката, а в някои случаи можете да я откажете и върнете.

В случаите когато ви се извършва определена услуга, като например монтаж, който не е направен според необходимите изисквания, може да се счита, че договорът между вас и доставчикът на услугата не е спазен. На базата на това, вие сте в законното си право да искате компенсация, като трябва да имате в предвид, че ще ви бъдат покрити всички допълнителни разходи за поправка и подмяна на неправилно монтираните уреди.

Според закона, доставчикът на услугата носи отговорност към вас и вашето имущество. Това значи, че всяка услуга трябва да бъде извършена точно, както е договорено и цената за това трябва да се плати в срок.

В случаите, когато няма предварително споразумение между двете страни, работата трябва да се извърши на необходимото ниво и с необходимото качество, срещу благоразумна цена за приемлив срок от време.

Когато не сте се договорили предварително за цена, трябва да платите колкото е разумно за подобна услуга. Разумна цена е осреднена цена на пазара, която хората плащат за същата услуга, която сте получили и вие. За целта винаги търсете съвет от други специалисти или фирми. Никога не забавяйте плащането, защото може да бъдете съдени за нарушение на договора.

От основно значение е да се определи срок, в който услугата трябва да бъде извършена, като за тази цел трябва да постановите дата за това в договора и да впишете, че срокът е от съществено значение. Ако се появят забавяния след това, вие имате законното право да прекратите срока, но не спирайте плащанията.

Ако не впишете, че срокът е от съществено значение, при забавяне от страна на доставчика, ще получите само компенсация за това. В случаите, когато в договорът не е споменат краен срок за извършване на услугата, това трябва да стане в приемлив срок от време.

Според постановлението всяка услуга трябва да бъде извършена и платена по договорения стандарт и цена, а ако няма предварителна договорка, работата трябва да се извърши в разумен период от време срещу благоразумна цена. Така, че ако накрая се сблъскате с абсурдно висока сметка, вие сте в правото си да платите сума, която е благоразумна за вас и за подобна услуга, дори и да ви заплашват със съд.

Винаги когато сте наели доставчик на услуга за извършването й се старайте да имате договор, в който е описано подробно какви ще са етапите на плащане от ваша страна, по какъв начин ще плащате, какви са задълженията на изпълнителя, в какъв срок ще бъде предоставена услугата и срещу каква крайна цена.

Категории: