Закриване или продажба на бизнес

-

Решението за закриване или продажба на бизнеса ви може да бъде трудно и стресиращо. Но внимателното планиране може да ви бъде от полза.

Важно е да съобщите на Данъчните служби (HMRC) възможно най-скоро, за това, че сте решили да спрете да търгувате или да продадете бизнеса си. По този начин данъците и социалните ви осигуровки ще останат изрядни след това.

Ако дължите данъци или не сте внасяли социални осигуровки и имате затруднения при изплащането им, може да преговаряте с HMRC да ви дадат повече време, през което да платите. В някои случаи може да имате правото да поискате възстановяване на някои данъци или социални осигуровки.

Уведомяване на HMRC и финализиране на данъците

Има различни области на HMRC, в които трябва да се съобщи, че сте спрели търговията или продавате вашия бизнес. Това зависи от конкретните обстоятелства, като например дали имате служители и регистриран ли сте по ЗДДС.

 • Ако сте самонаето лице

Ако сте самонаето лице – едноличен търговец или бизнес партньор, можете да съобщите на HMRC за продаден или закрит бизнес чрез попълването на формуляр онлайн. Формулярът включва самооценка и информация за внасяните социални осигуровки.

Ако сте регистрирани за целите на ДДС, като работодател, изпълнител или подизпълнител, вие също така ще трябва да подадете информация за всяко отделно.

В онлайн формуляра ще трябва да попълните следните данни:

 • Вашата електронна поща;
 • Имена;
 • Дата на раждане;
 • Адрес;
 • Телефон.

Според обстоятелствата, може да трябва да впишете и следните неща:

 • Вашият десет-цифрен номер на данъкоплатеца, ако преди това сте извършили самооценка (Self-Assessment). Номерът си може да намерите на писмата или формулярите, които са ви изпращани от HMRC до сега.
 • Национален осигурителен номер (NINo).

Когато съобщавате на HMRC, че закривате или продавате бизнеса си, вие също така ще трябва да попълните данъчна декларация. Въведете датата, от която преставате да бъдете самонаето лице в секцията за самонаемане на декларацията.

 • Ако имате акции или дялове в компанията, която е отговорна за корпоративния данък

Ако дейността на компания или организацията, която дължи корпоративен данък се прекрати, може да ви се наложи да подавате данъчни декларации за фирмата и да плащате корпоративен данък по време на закриването или трансфера й.

Всички капиталови печалби, реализирани от фирма, докато тя се разпорежда със своите бизнес активи, трябва да се отчитат чрез данъчната декларация.

Може да се наложи да допълните подробна информация за печалби или загуби, понесени лично от вас поради акциите или дяловете в дружеството или организацията.

 • Ако сте работодател

Трябва да уведомите HMRC възможно най-скоро, ако закривате или продавате бизнеса си. Ще трябва да представите Full Payment Submission (FPS), когато преведете и последните заплати на служителите си. Вие трябва да платите всички дължими данъци по програмата PAYE и осигуровки в рамките на договорените срокове.

Ако продавате бизнеса си, трябва да се следват правилата, които определят отговорностите към служителите.

 • Ако сте регистрирани по ДДС

Ще трябва да се дерегистрирате. Сменете личните си данни за регистрация по ДДС или се отпишете.

 • Ако сте подизпълнител по схемата на строителната индустрия (CIS)

Трябва да се обадите на телефонната линия за подизпълнители към HMRC  възможно най-скоро след като спрете да търгувате. Можете да се свържете на номер 0300 200 3210, всеки делничен ден от 08:00 до 20:00 часа и в събота от 08:00 до 16:00 часа.

 • Ако сте изпълнител по схемата на строителната индустрия (CIS)

Ако сте изпълнител и спрете да търгувате като такъв, а сте регистрирани по CIS, може да се наложи да:

 • завършите месечната си доходност за месеца, в който сте спрели търговията като изпълнител;
 • да изплатите на HMRC всички суми по програмата PAYE, които са били приспаднати от заплатите на вашите служители;
 • да изплатите на HMRC всички удръжки, които сте направили от договора на подизпълнителя;
 • попълните данъчна декларация за частта от данъчната година, през която сте работили като изпълнител.

Възстановяване на данъци и осигуровки

 • Разходи за закриване

Няма да има разходи за закриване на бизнеса ви, освен тези за административни и пощенски такси и телефонни сметки, за да уведомите всички. Все пак може да има възможност те да бъдат приспаднати от данъчната ви сметка.

 • Данъчни намаления и облекчения, ако сте били самонаето лице

Ако сте били самостоятелно заето лице и сте претърпели загуба, може да имате възможност да компенсирате тази загуба като сумата от нея може да се приспадне от данъчната ви сметка за предходните три години.

Ако вашата компания или организация е реализирала загуба в окончателния отчетен период, дружеството може също да компенсира част от загубите си срещу документ за общите печалби през предходните три години.

 • Възстановяване на ДДС след като се отпишете

След като сте отменили регистрацията си по ДДС, има обстоятелства, при които може да си възстановите част от данъка, платен върху покупките ви. Това може да стане само за периода, в който сте били регистрирани по ЗДДС, не и за покупки направени след дерегистрацията.

 • Капиталови печалби

Ако сте самостоятелно заето лице и продавате или прекратявате бизнес активи, със закриването на вашия бизнес, може да трябва да платите Capital Gains Tax върху всички печалби, които правите. Но може да претендирате за облекчения

Също трябва да се има предвид, че ако вашият бизнес е дружество с ограничена отговорност, може да имате възможност да претендирате за облекчение за подоходното облагане, ако вашите акции вече не струват почти нищо.

Не е задължително да се справяте с въпросите и действията към HMRC лично. Счетоводител или друг съветник може да действа от ваше име.

Уведомете Данъчните служби (HMRC), че сте спрели търгуването или продавате бизнеса си възможно най-скоро и те ще ви помогнат да избегнете ненужните глоби, такси и начислени данъци.

💯 ‼️HELP4BG предлага над 100 услуги, повечето от които извършваме  онлайн ‼️

Лесно и бързо можем да ви регистрираме като само осигуряващ се и да получите УТР номер. Информация за услугата, вижте тук: http://ow.ly/oTaG50AYhfp

Ако желаете да започнете по-сериозен бизнес, регистрирайте с нас вашето LTD 

Информация за услугата, вижте тук: http://ow.ly/ExSU50AYhfv

👉 Поръчайте други наши услуги по най-лесния начин на: WWW.ISKAM.CO.UKЗа въпроси и пояснения звънете на тел. 0208 144 8408 или пишете на имейл  [email protected]

Категории: