Закупуване на timeshare имущество

-

При закупуването на timeshare вие си купувате правото да използвате дадено ваканционно жилище за определен период от време всяка година. Жилището обикновено е вила в даден курорт, но можете да се сдобиете с timeshare и за каравани, къщи и апартаменти. Начините на заплащане се различават, но обикновено първоначално се плаща една голяма сума, а след това – годишните такси за поддръжка.
Имайте предвид, че тук става въпрос за правата ви при закупуване на timeshare от компания, а не от частно лице.

Кога timeshare не е timeshare?
Почивните и ваканционни клубове не са timeshare, понеже те не ви дават правото да останете в точно определено имущество. Най-общо казано, настаняването на лодки не се покрива от законите на timeshare. Обаче, не е ясно дали се покрива timeshare за лодките по каналите във Великобритания.

Фактори, които трябва да обмислите преди покупката
• искате ли този вид почивка всяка година?
• Струва ли си парите? Не забравяйте, че разходите за транспорт до курорта не се включват.
• намиращи на близо магазини.
• поискайте брошура.
• настоявайте да ви бъде предоставена писмена подобна информация. Не разчитайте на устни обещания.
• не се изкушавайте от подаръците, предложени като поощрение.

Преди да подпишете timeshare споразумение
При купуването на timeshare вие подписвате обвързващо споразумение със съответната компания. Анулирането на споразумението може да се окаже трудно, така че е важно да се сдобиете с колкото си може повече информация преди да подпишете, включително и:
• сумата на пълните разходи, включително: законни такси, такси за газ, електричество, вода, за годишно управление и поддръжка;
• срока на споразумението. Ако поискат от вас да подпишете споразумение за по-малко от 3 години, обикновено става въпрос за преднамерен опит да бъдат избегнати законните ви права;
• какъв е курорта. Ако в момента се строи, проверете дали е издадено разрешение за планиране, до къде е стигнал строежа и количеството на свършената работа;
• вида собственост, на който ще имате право и дали изобщо ще имате право на собственост върху имуществото и полза от земята, която, например, можете да продадете или оставите в наследство (това не се среща често);
• условията по споразумението;
• кой е отговорен за ежедневната поддръжка на курорта и имуществото;
• дали има комитет или асоциация на собствениците и какви са техните правомощия, например, дали могат да уволнят мениджърската компания.

Анулиране на timeshare споразумение
След като сте подписал(а) timeshare споразумение, по закон имате право на период на изчакване, по време на който можете да анулирате споразумението и да ви се върнат парите, без да е необходимо да заплащате глоба за анулирането. Имате право на период на изчакване, единствено ако timeshare е сключено за минимум 3 години и става въпрос за имущество или каравана в European Economic Area (EEA).
Продължителността на периода на изчакване ще бъде 14 дни, ако:
• сте подписал(а) вашето timeshare споразумение във Великобритания; или
• timeshare настаняването е във Великобритания; или
• вие сте жител на Великобритания, а timeshare настаняването е в ЕЕА държава.
В някои ЕЕА държави, адвокат трябва да освидетелства подписването на споразумението. Timeshare продавачът не е длъжен да ви възстанови разходите по освидетелстването ако анулирате споразумението.
Timeshare продавачите във Великобритания трябва да ви уведомят относно периода на изчакване при подписване на споразумението. Ако не го направят, периодът на изчакване ще бъде удължен, обикновено до 3 месеца.
След периода на изчакване можете да анулирате споразумението единствено ако условията по него го позволяват. Ако искате да продадете вашето timeshare, компанията, която ви е отпуснала timeshare, може да се разпореди за това, въпреки че ще ви поискат комисионна. Може да поискат да платите предварително таксата. Трябва да сте изключително предпазлив(а) към компания, която предлага да продаде вашето timeshare. Случвало се е собственици да заплатят такса само, за да разберат, че компания, която продава от тяхно име, е изчезнала.

Защита при плащане с кредитна карта
Ако искате да анулирате вашето timeshare споразумение и сте платил(а) за него чрез кредитна карта, вашата кредитна компания може да се съгласи да ви върне парите. При тези обстоятелства е важно да изпратите писмо в рамките на 10 дена от подписването и до timeshare продавача, и до кредитната компания, за да ги уведомите, че желаете да прекратите споразумението. Трябва да проверите дали вашата кредитна компания предлага подобен вид защита.

Какво да правите ако възникнат проблеми
Вашите права зависят от условията по споразумението и съответния закон. Това може да е законът в държавата, където е подписано споразумението, закона, където се намира седалището на timeshare компанията или закон в трета страна, който е валиден според споразумението. Може да ви е необходима помощта на специализиран адвокат, за да решите кой е съответния закон.

Компенсация
Може да имате право на компенсация, ако:
• условията по вашето споразумение са нарушени, например, ако според споразумението в курорта има добре поддържан плувен басейн, а в същност плувния басейн не е в експлоатация от 2 години; или
• ремонтните дейности и поддръжката не се извършват в съответствие със споразумението; или
• продавача ви кани да присъствате на презентация, като в замяна ви предлага и награда, но вие не получавате наградата, или тя не е същата като предложената.
Ако става въпрос за някое от горепосочените обстоятелства, можете да заведете дело за нарушение на споразумението.

Как да разрешите проблема си
След като са ви известни правата ви, ще трябва да се свържете с timeshare продавача. Свържете се колкото си може по-скоро с компанията. Изпратете писмо до мениджъра и си запазете копие от него. Обяснете проблемите си настоятелно, но спокойно и представете исканията си – анулиране на споразумението или компенсация.
Ако не сте удовлетворен(а) от отговора и timeshare е в Европа, проучете дали компанията е член на OTE или VOICE. Тези организации имат помирителна служба за разрешаване на спорове. Ако използвате подобни услуги, взетото решение ще бъде законно обвързващо, което няма да ви позволи да предприемете законни действия.
Ако решите да не използвате conciliation (помирение), изпратете писмо до собственика или мениджъра на компанията и на кредитната компания (ако има такава), като повторите оплакването си и мерките, които сте предприел(а) до момента. Кажете, че им давате 14-дневен срок да разрешат проблема, или ще предприемете законни действия. Изпратете писмото с препоръчана пратка с копие до главното управление на компанията, ако има такова. Запазете копия от всичките си писма и квитанции от телефонни разговори, проведени в тази връзка.
Ако компанията ви отправи оферта, вие можете или да я приемете, или да продължите с преговорите. Бъдете реалистични в избора си. Може и да не получите по-добра оферта в съда.
Ако компанията не се отзове, откаже да предприеме някакви действия, или ви отправи оферта, която не ви удовлетворява, единствената ви алтернатива е съда.

Кой може да помогне?
Ако сте купил(а) timeshare в ЕЕА държава и поискате брошура, която обаче не ви е предоставена; продавача е взел пари от вас по време на периода на изчакване; или продавача е предявил лъжливи искове по timeshare, това може да се сметне за престъпление, така че трябва да се свържете с вашия местен Trading Standards Department.
Organization for Timeshare in Europe (факс: +32 2533 3061; www.ote-info.com) може да ви прехвърли към специалист. OTE дава общ съвет относно timeshare за потенциални покупки, обяснява актуалното законодателство във Великобритания и Европа, и осигурява информационни листовки. Предлага и безплатна помирителна служба за недоразумения с нейни членове.
Timeshare Consumers Association (01909 591100; www.timeshare.org.uk) разглежда жалби относно timeshare и може да осигури помощ и специализиран съвет.
VOICE (0870 240 8993) предлага безплатен съвет и помирителна служба за хората с противоречия относно timeshare. Ако дадена реклама е описала определено timeshare по измамен начин, може да се сметне, че собственика на рекламата е извършил престъпление, а вие можете да се оплачете на Advertising Standards Authority (020 7492 2222; www.asa.org.uk).
Association of British Travel Agents (020 7637 2444; www.abta.com).
Association of Independent Tour Operators (020 8744 9280; www.aito.co.uk), която представлява независимите туроператори, има практически кодекс, който нейните членове трябва да спазват. Има и независима посредническа служба, за която се заплаща невъзвръщаема такса.
Advertising Standards Authority (020 7492 2222; www.asa.org.uk). Ако почивката не отговаря на описанието в рекламата или брошурата, можете да се оплачете на АSA. Те не могат да ви дадат компенсация, но могат да предприемат действия, за да променят информацията по дадена брошура или обява, за да не заблуждават и други хора.
Countryside Agency (01242 5333222; www.countrysideaccess.gov.uk) дава информация относно правото ви на достъп в държавния апарат.

Категория: