Заложните къщи – как работят

-

Когато отидете в заложна къща имате две възможности – или да оставите нещо ценно като обезпечение за заем, например актив като бижута или антика, или да продадете актива на заложната къща. Тази статия обяснява първата опция. Съдържателите на заложни къщи дават пари бързо, без кредитни проверки и налагат по-високи лихвени проценти от банките.

Какви са заложните къщи?

Вие предавате елемента (известен като залог) на заложната къща, която ще го оцени за вас.

Заложната къща трябва да ви даде предварителен информационен документ с подробно описание на условията по договора за кредит, преди да се извърши транзакцията.

Ще подпишете договор за кредит с лихваря и ще ви бъде даден период от време, в който да изплатите заема. Максимумът е седем месеца, но може да бъде и по-малко, като например 30-90 дни.

От заложната къща ви дават разписка за залога, която трябва да се запази, за да докажете, че притежавате елемента.

Когато възстановите дължимите пари можете да получите заложения актив обратно. Но ако не изплатите заема след договорения период, заложната къща може да го продаде, за да си възстанови парите.

Възможно е да удължите периода на кредита, след като изплатите обратно натрупаните лихви.

Има 14-дневен период на изчакване, в рамките на който имате право да се оттеглите от споразумението.

Ако искате да използвате заложна къща избере такава, която е член на Националната асоциация на комисионерите (National Pawnbrokers’ Association), която има кодекс за поведение на членовете.

Посетете уебсайта на National Pawnbroker’s Association.

Как работят заложните къщи? – какво ще платите, и как

Можете да очаквате да платите на заложната къща лихвения процент, който е по-висок от този, който банките налагат, но често много по-нисък отколкото при заемите до заплата.

Ще ви бъде начислена месечна лихва, въпреки че лихваря също трябва да ви покаже и годишния лихвен процент. Потърсете и други оферти, за да намерите най-конкурентния лихвен процент, който може да бъде между 5 и 12% на месец.

Вие обикновено трябва да платите всичко, което дължите обратно в края на срока, а не на редовни вноски и трябва да сте в състояние да изплатите част или целия си заем рано.

Ако имате нужда от повече време, за да изплатите заема, лихварят може да удължи срока и да изготви нов договор за кредит, въпреки че може и да откаже да го направи. Обикновено лихварите позволяват да се заемат суми за по-дълъг период от време, ако накрая върнете всички дължими лихви.

Какво можете да заложите

Можете да заложите всичко, което има стойност и може да бъде препродадено. Бижутата са сред нещата, които хората залагт най-често, въпреки че има редица други възможности.

Заложните къщи – плюсове

Все още няма кредитни проверки, така че ако сте с лош или беден кредитен рейтинг може да заемете пари.

Процедурата е бърза – обикновено ще имате нужните пари още в деня на подписване на споразумението.

Заложната къща трябва да ви позволи да изкупите обратно вашите стоки по всяко време и само начислява лихва за периода, за който са взети назаем пари.

Рискът е за лихваря – не за клиента – ако оценката на вещта не е наред, ако, след като стоката се продаде, печалбата не покрие разходите за първоначалното задължение.

Заложните къщи – минуси

Заемът от заложна къща може да бъде сравнително скъп начин за заемане на пари, в сравнение с други видове заеми.

Обикновено може да заемете сума, равняваща се само на процент от стойността на елемента, който искате да заложите. Така че, ако например имате някои бижута на стойност £200, може да сте в състояние да заемете само £100.

Какво да правите, ако не можете да изплатите заема

Ако не можете да изплатите кредита си преди крайния срок, и не искате вашата вещ да бъде продадена, трябва да поискате от заложната къща да удължи срока, но те не са длъжни да го направят.

Ако вземете назаем по-малко от £75 и не можете да изплатите заема, елементът ще принадлежи на заложната къща. Ако сте заели повече от £75, лихварят може да го продаде, но предмета все още принадлежи на вас.

Ако заемът е за над £100 заложната къща трябва да ви каже предварително, че ще го продаде. Това ви дава възможност да изплатите заема и да получите вашия актив обратно.

Трябва да се търси най-добрата стойност на елемента и всеки натрупан излишък – след като дълга се изплати и се приспаднат разходите (като аукционни разходи) – да бъде върнат.

Какво се случва, ако загубите разписката си

Ако заемете по-малко от £75 можете да получите стандартен формуляр от заложната къща, който подписвате, за да кажете, че предмета е ваш.

Ако сте заели повече от £75 или ако лихваря не ви даде формуляр, тогава ще трябва да положите клетва, че стоките са ваши, като отидете при магистрат или се обърнете към Commissioner for Oaths, или Justice of the Peace, ако живеете в Шотландия. Можете също да отидете при адвокат, но те са склонни да събират такса за това. В противен случай лихварят не трябва да ви връща актива обратно.

Какво да правите, ако се чувствате ощетени

Уверете се, че знаете стойността на стоката, преди да я заложите. По този начин имате доказателства в случай че се усъмните, че лихваря я е продал за по-малко отколкото струва.

Първо се оплачете на лихваря в писмена форма. Ако имате нужда от допълнителна помощ може да се оплачете на Службата на финансовия омбудсман (FOS), от където могат да се свържат с лихваря вместо вас.

Ако лихварят не отговори или не успее да реши проблема в рамките на осем седмици, можете да отправите вашата жалба до FOS, от където може да са в състояние да предприемат по-нататъшни действия.

Можете да подадете иск срещу заложната къща, но има такси, които ще трябва да платите и винаги има риск окончателното решение да не бъде това, което искате.

Алтернативи на заложните къщи

Заемането на пари чрез заложна къща е скъпо и може да ви струва не само пари. Уверете се, че обмисляте и други варианти.

Източник: www.chikov.com

Категория: