Заминавате в чужбина, за да избягате от дълговете си? Помислете пак!

-

Може би е изкушаващо да избягате от неплатените си сметки по кредитни карти, заеми или просрочени данъци. Но онези, които напускат Обединеното кралство мислейки, че по този начин се освобождават от дълговете си, трябва да помислят пак.

Подобен ход може да изложи на риск техните активи в Обединеното кралство, да причини сериозни проблеми с кредитния им рейтинг, ако някога планират да се завърнат на Острова и дори да доведе до неочаквано и нежелано посещение пред собствения им дом в родината.

Дълговете се разглеждат по различен начин в зависимост от това на кого дължим парите. Най-голям обсег изглежда има HM Revenue & Customs, която има споразумение за взаимна помощ при възстановяването на дълга (Mutual Assistance in the Recovery of Debt – MARD) с други нации за възстановяване на дължимите суми.

Представител на HMRC казва: „Можем да поискаме от местната данъчна юрисдикция (на държавата в която се е преместил длъжника) да изиска от длъжника връщането на взетите от Обединеното кралство суми. Същото важи и за данъчните длъжници от други юрисдикции, които се местят в Обединеното кралство.“

„Дългът ще остане неизплатен докато не бъде върнат, и лихвите и санкциите ще продължат да се натрупват. Най-важното нещо за всеки длъжник, който не може да плати своето задължение, е да ни потърси възможно най-скоро. Ще направим всичко възможно, за да му помогнем, включително и да му предоставим възможност да изплати дълговете си с течение на времето.“

Ако дългът се дължи на потребителски кредитор, като например банка или доставчик на кредитни карти, „преследването“ на длъжника в чужбина с цел връщане на парите може да се окаже по-сложно, но все пак не е невъзможно.

Представител на „StepChange Debt Charity“ (stepchange.org) обяснява, че „ситуацията зависи и от това какво е казал длъжникът на кредиторите преди да напусне Обединеното кралство. Опитва ли се да избегне дълга? Или открито е споделил причините за напускане и е оставил адрес за препращане? Това е важно, защото ако някой току-що е заминал от Великобритания и не е оставил адрес за препращане, нищо няма да спре кредитора от завеждане на дело в окръжния съд (CCJ), използвайки последния известен адрес на длъжника.“

„Ако лицето все още има активи в тази страна, кредиторът може да подаде молба за съдебно събиране на вземанията, чрез което дължимата сума да бъде обезпечена срещу имущество в Обединеното кралство. Това може да се направи и в отсъствието на длъжника.“

„Ако лицето, което се мести в чужбина, е оставило адрес за препращане, правните действия трябва да започнат само в страната, в която живее. Това може да се окаже по-трудно за заемодателя, освен ако парите не се дължат на международна банка или институция с операции в държавата, в която се е преместил длъжника.“

Някои агенции за събиране на вземания също оперират в повече от една държава, така че ако дължите пари не трябва да изключвате възможността някой, който иска да събере дължимите суми, да почука на вратата ви.

Студентските заеми са друг вид дълг, за обезпечаването на който можете да бъдете преследвани в друга страна, и ако не успеете да се справите със задълженията си, това може да доведе до налагане на санкции. Тези, които са се преместили в чужбина за повече от три месеца, трябва да попълнят формуляр за оценка на доходите в чужбина, така че Службата за студентски заеми да може да изчисли колко трябва да плащат и съответно да бъде определен график на плащанията. Тези плащания са съобразени с прага на доходите за държавата в която се намира длъжника.

„Неспазването на актуалните SLC ще доведе до натрупване на просрочени плащания и налагане на наказателни такси.“

„Ако клиент не успее да се свърже с нас и не предостави необходимата информация, графикът за погасяване ще бъде определен от SLC и в повечето случаи тези плащания ще бъдат много по-високи от очакваното, приблизително два пъти по-високи от средния доход за страната, в която в момента пребивава длъжника.“

Категория: