Заповед за вземане на жилището поради неплатени дългове и последствията от това

-

Напоследък зачестиха случаите на издаване на заповеди за продан на жилища поради неплатени дългове – charging order. Обикновено клиентите търсят правна помощ, когато процесът е доста напреднал и дори когато е станал необратим.

Препоръчително е на първо място да внимавате, когато вземате пари назаем и да не подписвате договори, съдържащи думата „charging order“, освен ако нямате ясна представа какво тя означава и не сте осмислили своята позиция и възможности в случая.

Как се стига до издаване на заповед за продан на жилище?

  1. При задлъжнялост от ваша страна, установена със съдебно решение, кредиторите ви могат да заведат дело и да ви осъдят за дълга. Ако това се случи, съдът издава заповед да изплатите дълга изцяло или на вноски.
  2. Ако не изпълните задълженията си, съдът има редица опции да ви накара да платите дълга. Една от тях е заповедта за продан на жилището ви.
  3. След като такава заповед е издадена, кредиторът може да предяви нова искова молба и да бъде издадена т.нар. заповед за продажба – разпоредба жилището ви да се продаде с цел погасяване на заема към вашия кредитор.

Етапи на издаване на заповед за продан на жилище

Заповедта за продан на жилище минава през два етапа. Първо се издава временна заповед – interim charging order, която има за цел да предотврати продажбата на жилището предварително без знанието на кредиторите ви. Ако след тази временна заповед сe издаде окончателна – fi nal order, следващата стъпка е продажбата на жилището ви и изплащане на задълженията ви към кредиторите ви. Във времевия период между двете заповеди ще имате възможност да изложите своите аргументи за непродаване на имота, както и да искате да се приложат съответни условия към окончателната заповед.

Временна заповед

Този тип заповеди се издават автоматично, след подаване на искова молба от страна на кредиторите ви. Тя не означава, че жилището ви ще бъде продадено, но е сигнал, че ще има ново съдебно заседание, на което двете страни ще изложат своите аргументи и ще се реши дали да се издаде окончателна заповед. Заседанието обикновено е 21 дни след издаването на временната заповед. Ако сте решили да оспорите окончателната заповед, добре е да подготвите показания и доказателства и да ги изпратите до съда минимум 7 дни преди датата на заседанието, за да дадете достатъчно време на съда да се запознае с тях.

Когато кредиторите ви подадат искова молба за временна заповед, това се вписва в Land Registry и върху имота се налага възбрана – т.е. не можете да се разпореждате с имуществото си, като например да продадете жилището си. Ако между двете съдебни заседания успеете да изплатите дълговете си, тази регистрация се отменя, както и възбраната.

Окончателна заповед

Много е важно да се явите на заседанието, на което се решава дали да бъде издадена окончателна заповед, тъй като неявяването ви води до нейното автоматично издаване.

На заседанието съдът оценява аргументите на двете страни. Когато това стане, той излиза с решение. Ако то е да бъде издадена окончателна заповед, кредиторите ви могат да преминат към продаване на жилището ви.

Ако окончателна заповед се издаде, все пак можете да представите следните аргументи, които са във ваша полза:

  1. При продажбата на жилището ще остане много малка сума, след като се плати ипотеката на жилището, която няма да е достатъчна да бъде покрит дългът.
  2. Налице са и други кредитори, които са склонни да изчакат и да не предявяват крайни претенции.
  3. Има други кредитори, които са с приоритет.
  4. При издаването на окончателната заповед съдът не е взел предвид наличието на други членове от семейството, които живеят в дома за продан.

Ако окончателна заповед бъде издадена, можете или доброволно да продадете жилището си, или кредиторите ви да изискат заповед за продажба, наречена order for sale. След издаване на окончателна заповед имате 28 дни да напуснете доброволно жилището си. Ако не го направите, кредиторите ви изпращат съдия-изпълнител, който да въведе в изпълнение съдебното решение.

От 6 април 2013 г. кредиторите не могат да искат продажба на имот, ако дългът е под £1000. Това, обаче, не трябва да ви успокоява. Самото регистриране в Land Registry може да доведе до загубата на жилището ви.

Категория: