Започване на дело

-

Ако сте водил(а) преговори с търговец за разрешаването на  потребителски спор, но не сте постигнал(а) успех, може да  желаете да отидете в съда. Преди да предприемете законни  действия, трябва да се уверите, че сте направил(а) всичко  възможно за разрешаване на спора, включително и алтернативно  разрешаване на спора.
Повечето потребителски дела се водят в окръжния съд. Ако  търговеца се защитава, съдът ще насочи делото към едно от  следните три track (направления): small claims track, където се  занимават с искови молби за £5,000 или по-малко; fast track за по-  голяма част от делата между £5,000 £15,000; или multi-track за  делата над £15,000.
При делата за малките искове, няма да ви бъдат покрити разходите за наемането на адвокат, дори и да спечелите делото. По този начин се разрешават най-опростените спорове.
Може да решите да използвате съда вместо алтернативно разрешаване на спора, ако:
• търговецът не е член на търговска асоциация с conciliation (помирителна) или арбитражна програма;
• сумата, за която предявявате иск е под £5,000 и ще бъде разгледана с малка искова молба;
• имате непреклонен свидетел – само съда може да нареди на даден свидетел да се яви в съда;
• няма горна граница за сумата на компенсацията, която можете да изискате, например, при неизпълнение на иск. Алтернативното разрешаване на спора може да постави граници върху нивото на изплащане.

Търговецът може ли да си позволи изплащане?
Едва ли ще успеете да си вземете парите, ако търговеца е:
• безработен или с ниски доходи; или
• фалирал, или компанията е банкрутирала. Можете да разберете дали даден индивид е фалирал като се обадите на Insolvency Service (020 7637 1110; www.insolvency.gov.uk), или дали дадена компания е изпаднала с несъстоятелност или ликвидация, като се свържете с Companies Registration Office (0870 333 3636; www.companieshouse.gov.uk); или
• е задлъжнял и не може да си позволи да ви плати. Може да разберете дали търговеца има други неизплатени решения от окръжния съд, като се свържете с Registry Trust на: 020 7380 0133; или
• няма пари и не притежава нищо стойностно.
Ще си загубите парите ако предприемете съдебно действие срещу фалирал търговец или компания в ликвидация. Ако търговеца има много ниски доходи, може да си получите парите, ако сте готов(а) да получавате малки вноски (понякога по-малки от £1 на месец).

Имате ли нужда от адвокат?
Ако претендирате за повече от £5,000, или предявите иск за замяна или ремонт на дефектни стоки, или за некадърност, или телесна повреда, трябва да се консултирате с адвокат преди да предприемете съдебни действия. Тези дела са по-сложни и може да се наложи да заплатите правните разходи на ответната страна ако загубите делото.

Има ли времеви лимит?
Има времеви лимити, в рамките на които можете за започнете съдебно производство. Те обикновено са 6 години при сключени потребителски договори. Периодът започва от датата на възникването на проблема. Ако не сте сигурен(сигурна) дали не сте пропуснал срока, трябва да се консултирате с адвокат.

Имате ли координатите на търговеца?
Ще ви е необходим пълния адрес на индивида или фирмата, които съдите. Ако съдите:
• ограничено дружество, ще трябва да предявите иск срещу компанията, а не срещу собственика(собствен иците). Трябва да изпратите исковата молба до седалището на фирмата, или до магазина, с когото сте имал(а) бизнес отношения. Ако искате да разберете координатите на седалището на фирмата, можете да ги получите като се обадите на Companies House (0870 333 3636);
• индивид (едноличен търговец), трябва да посочите името на индивида, който съдите, а не само неговото търговско име. Ако става въпрос за услуга, адресът може да бъде или домашния адрес на търговеца, или неговия бизнес адрес;
• кооператив, всеки партньор носи пълна отговорност за дълговете си. Трябва да съдите всички партньори едновременно. Върху кореспонденцията или фирмената сграда на бизнеса, който не търгува под имената на партньорите, трябва да са описани координатите на партньорите, или трябва да бъдат предоставени при поискване. Отказът за предоставянето на тези координати може да бъде счетен за престъпление и трябва да бъде докладван на вашия местен Trading Standarts Department или на полицията.