Застраховка на бизнес

-

Кой има нужда от бизнес застраховка?

–          Дружествата с ограничена отговорност (LTD);

–          Партньорствата с ограничена отговорност (LLP);

–          Съдружията (напр. адвокатска кантора, стоматологична клиника и т.н.);

–          Самонаетите лица със собствен бизнес.

Защо бизнесът има нужда от застраховка?

–          За защита на собствеността. Когато един или повече от собствениците на бизнеса починат или заболеят от тежка болест, бизнесът ще претърпи загуби. Останалите партньори или съсобственици трябва да продължат да го управляват, както обикновено, но освен това те трябва и да намерят пари, за да изкупят дела (акциите) на починалото/заболялото лице7-а. Това ще помогне собствеността на бизнеса да бъде защитена и в него да не навлизат непознати хора.

–          За защита на ключови фигури в бизнеса, ако те заболеят тежко или починат. Това са хората, които носят свежите идеи на бизнеса, помагат да се развива, имат специфични умения, връзки с клиентите или се грижат изцяло за работата. Когато тези ключови фигури трябва да се заменят, за да оперира правилно бизнесът, това означава допълнителна инвестиция за обучение и наемане на нови кадри.

–          За защита на заемите, печалбите, придобивките и длъжностите свързани с бизнеса. Собствениците или партньорите в повечето случаи теглят заеми, за да направят и развият бизнеса. Купуват офиси, складове и други придобивки, за да оперира той. Всичко това, заедно с допълнителни фактори, трябва да бъде защитено.

Кои са собствениците на бизнеса?

–          Директори;

–          Акционери;

–          Съдружници/партньори;

–          Самонаети лица.

Кои са ключовите фигури в един бизнес?

–          Собствениците/основателите;

–          Мениджърите на отдели;

–          Изпълнителният директор;

–          Главният счетоводител;

–          Продуктовите дизайнери;

–          Продуктовите мениджъри;

–          Специалистите;

–          Техниците.

Какво представляват бизнес заемите и защо е важно да са защитени?

Бизнес заемите са необходими, за да стартирането и развитието на даден бизнес. Те могат да бъдат както на името на собственика, така и на фирмата. Тяхната защита е важна, защото при евентуални финансови затруднения и невъзможност за погасяването им, без защита бизнесът може да фалира.

От застраховка на каква стойност има нужда един бизнес?

Това зависи от бизнеса и неговите нужди.

Всяка ключова фигура трябва да е застрахована до 10 или 20 пъти годишната й заплата или до 1,5 милиона паунда.

Самият бизнес трябва да се застрахова на около 2 или 3 пъти годишните му печалби или 5-6 пъти от годишния оборот.

Към застраховката трябва да се прибави и приблизителната сума за смяна на директора или друга ключова фигура, която се изчислява, като се сметнат разходите за търсене, наемане и обучение на нов кадър. Обикновено сумата е до 20 пъти годишната нетна заплата на директора или ключовата фигура.

Предимства на бизнес застраховката

–          Позволява бизнесът да оперира гладко и без проблеми;

–          Изплаща се от самия бизнес;

–          Приема се като бизнес разход;

–          Данъчно ефективна е;

–          Не струва нищо на директорите или ключовите фигури;

–          Няма допълнителни такси за подобни застраховки.

Източник: www.Chikov.com

Категория: