Застраховка при пътуване – Travel Insurance

-

Транспортната застраховка може да ви осигури покритие за:
• отмяна и скъсяване на пътуването ви поради специфични причини, извън вашия контрол – например, неочаквана болест е сполетяла вас, близък роднина или човек, който е трябвало да пътува с вас;
• пропуснат транспорт или закъснение в заминаването поради причини, извън вашия контрол;
• медицински и други спешни разходи;
• лична телесна повреда или смърт;
• загубено, откраднато или повредено лично имущество, включително и багаж;
• инцидентна щета или телесна повреда, които вие сте причинил(а) на някой друг.
Можете да си купите транспортна застраховка, която да покрие единично пътуване, или годишна полица, която да покрие няколко пътувания. Ако възнамерявате да сключите единична застрахователна полица, направете я, когато резервирате пътуването си, за да може да имате покритие, при евентуална отмяна. Някои почивки с включени всички разходи предлагат транспортна застраховка, но не сте длъжен(длъжна) да я приемате. Свободен(свободна) сте сам(а) да се разпоредите. Транспортния агент не трябва да ви взима по-голяма такса, понеже не сте пожелал(а) да купите неговата застраховка. Ако се опита да го направи, трябва да се свържете с вашия местен Trading Standards Department.
Поискайте оферти от няколко застрахователя, който да ви дадат най-доброто предложение за вашия случай. В някои полици са включени и опасни дейности и спорт, като ски и гмуркане, така че ако отивате на почивка с включени подобни спортни дейности, може да се наложи да платите повече за застраховката.
Струва си да проверите вашата застраховка за домашно обзавеждане, тъй като тя може да покрива загуба или повреда на личните ви вещи, докато сте в чужбина. Може да решите, че искате застраховка за други опасности, докато сте в чужбина.
Вашата застрахователна компания може да ви осигури безплатно застрахователно покритие, ако я използвате, за да си платите за почивката. Внимателно проверете какво е покритието. Като цяло, това покритие не трябва да бъде използвано като заместител на вашата застраховка, понеже то може да не покрива всичко.

Предявяване на иск
Ако трябва да предявите иск по вашата транспортна застрахователна полица, проверете дали се вмествате в сроковете за предявяване на иск и дали сте застрахован(а) за ситуацията, по която претендирате. Обикновено има максимална искова сума за всяка отделна секция от полицата и ограничения върху исковата сума за всеки отделен артикул. Свържете се колкото си може по-скоро с вашия застраховател, за да поискате формуляр за искова молба. Това може да стане веднага щом се върнете в дома си. Вашият застраховател може да има международна линия за помощ, която можете да използвате, за да получите съвет относно процедурите, които трябва да следвате.

Загубени, откраднати или повредени лични вещи или багаж
От вас ще се очаква да полагате достатъчни грижи за вещите си и да намалите риска от евентуални загуби. Вашият застраховател ще поиска доказателство за загуба или повреда. Това може да означава и даването на показания в полицейско управление, което трябва да бъде направено в рамките на 24 часа, ако е възможно.
Ако се наложи да замените някакви важни предмети, които са били загубени – например, тоалетни принадлежности или дрехи – снабдете се с квитанции, тъй като най-вероятно ще трябва да предоставите копия от тях на застрахователя си. Поискайте квитанции и за някои крайно необходими услуги, за които се е наложило да платите.
Запомнете, че при положение че нямате полица „ново за старо”, сумата, която ще получите за даден артикул ще бъде по-малка от цената на замяната му.

Спешна медицинска помощ и лична телесна повреда
Ако се нуждаете от медицинска помощ докато сте на път, свържете се колкото си може по-скоро по телефона с вашия застраховател, за да получите разрешение за лечението. Ако е възможно, трябва да се свържете с него преди да уговорите цената на лечението. Запазете квитанции за заплатеното от вас лечение.
Някои застрахователни полици не покриват лечението на здравословни проблеми, които са ви били известни при подписване на полицата. Може и да не ви бъде дадено право да претендирате за разходите по лечение, от което по принцип се нуждаете по време на път.
В някои европейски държави, спешната медицинска помощ е безплатна ако имате формуляр Е111. Някои други държави също имат споразумение с Великобритания, според което можете да получавате безплатна медицинска помощ. Можете да се сдобиете с формуляр Е111 от пощенските служби, а повече информация можете да получите като посетите уебсайта на Health Advice for Travellers (www.dh.gov.uk).
Обикновено транспортната застраховка има покритие ако сте бременна, при условие че здравословното ви състояние е добро.

Отмяна или прекратяване на пътуването ви
Вашият застраховател ще уважи иск за отмяна или прекратяване на пътуването ви, единствено ако можете да предоставите основателни причини за отмяната или прекратяването. Списък с такива причини ще бъде включен в полицата ви.