Затворници

-

Права на затворниците
Всички затворници имат определени права и привилегии. Те са поместени в установени наредби, които се намират в затворническите библиотеки.
Prison service (www.hmprisonservice.gov.uk) и Prison Reform Trust (0207 251 5070; www.prisonreformtrust.org.uk) са съставили съвместен наръчник за правата на затворниците, а копие от него трябва да бъде връчено на всеки затворник при пристигането му в затвора. Можете да си купите копие от наръчника от Prison Reform Trust.

Видове затворници
Затворник под гаранция е някой, който очаква съдебния процес или, който е по средата на съдебен процес. Граждански затворник е някой, който е бил осъден за гражданско престъпление, като просрочване на глоба. Обвинен затворник е някой, който е бил съден за криминално престъпление и е намерен за виновен. Той може да е, или все още да не е, осъден.

Затворнически посещения
Основните правила относно това кое семейство или приятели могат да посещават даден затворник, се отнасят за всички затворници, независимо от това дали са временно задържани, осъдени или граждански затворници. До трима човека, с изключение на децата под 10 годишна възраст, могат всеки път да посещават даден затворник, при условие че отиват наведнъж. Възрастните могат да бъдат роднини, приятели и хора, които се грижат за децата. Все пак, дали ще е необходимо да отправяте предупреждение за визитата си или дали ще трябва да преминавате през процедури за допълнителна сигурност преди вашето посещение, ще зависи от вида на затворника, който искате да посетите. Губернатора има право да не разреши посещение на, или от, човек под 18 години, ако посещението не е в интерес на посетителя или затворника. Ако възнамерявате да посетите затворник, трябва предварително да се обадите в затвора и да проверите дали посещението е разрешено.

Професионални посетители
Ако затворника желае да се види с адвоката си, адвоката може да го посещава толкова колкото е необходимо. Затворника може да бъде посещаван и от други хора, например, социален работник или проверяващ служител, или служител в общежитие, ако затворника ще бъде преценяван за общежитие. Посетители от доброволни агенции също се допускат, например, от доброволни организации, които могат да помогнат на чуждестранни затворници. Консултанти от Citizens Advice Bureau също се допускат. Тези „професионални“ визити не влияят на броя посещения от приятели и семейни членове.

Финансова помощ за посетители
Финансова помощ може да се получи от Assisted Prison Unit (APVU: 0845 300 1423; www.hmprisonservice.gov.uk\assistence) с цел да се помогне на близки роднини и приятели да посещават затворници във Великобритания. За да имате право на финансова помощ от APVU, вие трябва да имате ниски доходи или да получавате определени помощи.
Ако не сте подходящ за помощ по силата на APVU програмата, можете да подадете молба за изпитателна служба, която може да успее да ви окаже финансова помощ. При определени обстоятелства, можете да подадете молба до социалната служба за критичен заем, който да ви помогне с разходите по посещенията. Ако посещавате охраняема болница и имате ниски доходи, можете да подадете документи за финансова помощ от болницата.

Претърсване на посетители
Има строг контрол относно нещата, които можете да внасяте и изнасяте при посещение в затвор. Всеки посетител, включително и децата, могат законно да бъдат подложени на претърсване преди и след посещението.

Оплаквания за посещения
В брошурата The Prison Service and the Citizen’s Charter, според Prison Service: „целта ни е да се уверим, че отношението към посетителите в затворите, включително и семействата, приятелите и законните представители на затворниците, е справедливо и професионално“. Всички оплаквания относно неприемливо поведение трябва да бъдат адресирани към затвора.
Ако затворник иска да се оплаче относно отношението на определен посетител, той трябва да спази съответната процедура в затвора и ако това няма резултат – да се обърне към Prisons and Probation Ombudsman (www.ppo.gov.uk).

Кой може да помогне?
Всички Citizens Advice Bureau могат да дадат съвет и информация на затворниците и техните семейства. Bureau имат подробна информация относно затворническите права и знаят към кого да се обърнете за помощ, ако те не могат да ви помогнат. Някои Bureau провеждат сесии в затворите и ако имате проблем можете да се заинтересувате дали във вашия затвор има подобна програма. В противен случай, можете да се обадите или изпратите писмо до най-близкото САВ.
Action for Prisoners’ Families (0800 808 2003; www.prisonersfamilies.org.uk) е организация, която подтиква развитието на групи, които помагат на затворническите семейства. Тя дава информация относно местните служби за семейна подкрепа.
Joint Council for the Welfare of Immigrants (020 7251 8706; www.jcwi.org.uk) предлага помощ, информация и съвет на затворници с имиграционни проблеми, включително и заплаха от депортиране.
Liberty (0845 123 2307; www.liberty-human-rights.org.uk) прокламира за подобряване правата на затворниците. Те могат да ви посъветват относно всички аспекти на затворническата система, включително и отношението в затворите.
Miscarriage of Justice Organisation (MOJO: 0121 789 8443 или 01902 731088) осигурява безплатен и безпристрастен експертен съвет на индивиди, които страдат от злоупотреба със справедливостта.
National Association for the Care and Resettlement of Offenders (Англия: 020 7582 6500; www.nacro.org.uk; Уелс: 01792 468400) осигурява различни видове услуги за бивши затворници, включително жилищно настаняване, заселване и образование. Освен това, асоциацията организира множество програми за професионално обучение. Има служби в различни части на страната.
Prison Reform Trust (020 7251 5070; www.prisonreformtrust.org.uk) осигурява съвет и информация за затворници относно много аспекти на пребиваването и отношението в затвора. Те не се занимават със случаи на неправомерни присъди. Произвеждат множество полезни брошури, които можете да вземете от главния офис, и съвместно с Prison Service произвеждат Prisoner’s Information Book, която се дава на всички затворници при пристигането им в затвора. Prison Reform Trust прокламират и теми, свързани със затворническата политика и практика.
Prisoners’ Advice Service (020 7253 3323) осигурява съвет и информация на затворниците относно техните права в затворите. Службата се занимава със затворническите правила, наредби и вътрешни инструкции, например, пароли, домашни арести и категоризация на охраната. PAS не се занимават със злоупотреба с правосъдието или жалби срещу обвинения и присъди.
Women in Prison (020 7226 5879; www.womeninprison.org.uk) е организация, която прокламира аспектите на затворничеството за жени. Те приемат всеки контакт от затворничките, отнасящ се до аспектите на затворничеството.