Защита на работника при трансфериране на бизнеса

-

Ако бизнесът, в който работите, претърпи промяна и смени своите собственици, вашият съществуващ работен договор подлежи на защита според правилата на специалната регулация във Великобритания, известна като “TUPE” (Transfer of undertakings (Protection of Employment) Regulations).

Съществуват два основни случая на трансфер, които подлежат на защита според правилата на TUPE:

  • при трансфер на бизнеса;
  • при промяна на доставчика на съответната услуга.

Трансфер на бизнес има, когато целият бизнес или част от него сменя собствеността си. Това включва и случаите когато две компании се сливат, за да образуват трета независима.

Работниците, които са работили за първоначалната компания би трябвало да имат сключен с нея договор за защита при трансфериране на бизнеса. Условието за упражняването на тези права е конкретната промяна на работодателя, който трябва да е различно от досегашното лице. Промяната на притежателите на акции от съответната компания, според тукашното законодателство не водят до промени, при които работниците имат право на защита, тъй като работодателите остават същите.

Промяната на доставчика на услуги е ситуация, която се среща много по-често в реалния живот. Тук става въпрос за услуги като например почистване на офиси, работни места или охраната им и т.н. За такива промени можем да говорим, когато:

  • Услугата, която доскоро е била предоставена на вашия работодател е отстъпена на трето лице, което не представлява компанията, към която работите, или казано с по-прости думи – когато вашият работодател загуби контракта, по който ви доставя работа.
  • Нов договор е подписан с трето лице в периода на подновяване на изтекъл договор.
  • Договорът приключва автоматично след извършването на услугата по него, без опция за неговото подновяване.

В тези случаи има конкретна промяна на доставчика на услуги, която предоставя правна защита на работника срещу уволнения или съкращения.

Има обаче две ситуации, които не попадат под закрилата на TUPE и те са, когато вашият работодател е сключил договор за:

  • Доставка на стоки, които компанията използва (например, ресторантът променя доставчика си на месо).
  • Единична услуга или услуга за много кратък период от време (например, сервитьорски услуги за парти на определена дата).

Условието, което английското законодателство поставя е, че за да имате защита от евентуални своеволия на вашия работодател при промяна на доставчика на услугата, е вие да сте човек, който точно и само изпълнява тази услуга.

Има случаи, когато примерно куриери търсят своята защита според регулациите на TUPE, но ако в съответната компания има много куриери, които се редуват да работят в определени дни, следва че всеки един от тях може да достави стоката на определен адрес.

Типична ситуация за промяна на доставчик на услуга, която попада под защитата на английското законодателство е когато чистачка на офис или на хотел е сключила договор за предоставяне на съответната услуга, но хотелът или офисът решат да наемат външна чистачка.

За да бъдете защитени от правилата и разпоредбите на TUPE, бизнесът ви трябва да е стабилен и да се развива във Великобритания и компанията ви трябва да има тукашна регистрация. Същото се отнася и при промяната на доставчика на услуги. Право на защита обаче имате независимо от размера или бизнеса на компанията ви.

Ако работите за компания, в която се извършват споменатите промени и се квалифицирате за защита от TUPE, тази защита се ангажира със следното:

1. Прехвърлянето на вашата служба в новата ви компания-работодател;

2. Прехвърлянето на правата и задълженията ви, свързани с досегашната ви работа;

3. Продължение на съществуващия договор.

Ако не сте сигурни дали подлежите на защита от страна на TUPE, логичното е да се консултирате с адвокат или с представител на Citizen Advice Burеau. Като основна правна база за тази консултация ще послужат регулациите по Тhe Trаnsfer of Undertaking (Proteцtion of Employment) Regulations, 2006. Вашата защита може да се базира и на следните правни директиви: The Acquired Rights Directive (77/187/EC), The Acquired Rights Directive (98/50/EC), The Acquire Rights Amendment Directive (2001/23/EC) , The collective redundancies and transfer of undertakings (Protection of Employment)(Amendment) Regulations 1995 (SI 1995/2587).

В случай, че сте били назначени с договор за определена работа (например чистене), от т.нар. „контрактор” (лице или компания, на които е дадено правото да предоставя стоки или услуги на получатели по договора срещу определено заплащане), ако с течение на време то услугата се предостави на друг контрактор, вие спокойно можете да си продължите работата, тъй като имате пълната правна защита на вашите трудови права.

Ако обаче отидете на работа и се окаже, че няма работа за вас, можете да се обърнете към съда за защита на работническите права (Employment tribunal) и да подадете иск срещу двамата работодатели за неправомерно уволнение.

Има една специфична особеност при прилагане на правилата на TUPE и това е когато работникът е назначен на работа в британска компания, но изпълнява служебните си задължения извън границите на UK (примерно, когато сте шофьор на дълги разстояния). Ако компанията ви функционира и се управлява на територията на UK, то вие също попадате под закрилата на TUPE независимо от това, че вашето работно място е извън пределите на страната и независимо от вашето физическо отсъствие.

В случаите на промени на собствеността на бизнеса или доставките на услуги, задължението на досегашният ви работодател е да информира в определен срок своите работници за предстоящите промени, да даде конкретна информация кога и как точно ще стане трансферирането, за новите лица, които ще постъпят на работа и характера на предстоящите реорганизации.

Ако досегашният ви работодател има информация за промените, които новият работодател предвижда, той е длъжен да ви информира и да ви даде достатъчно време да осмислите предстоящите промени, да дадете своето мнение и евентуални възражения по тях. Много често в подобни случаи работниците номинират свой представител, който да изрази техните позиции и интереси. Ако не се стигне до консенсус между двете страни относно предстоящите промени, следващата стъпка е да се подаде оплакване до Employment Тribunal.

Това могат да направят следните лица:

  • Въпросният колективен представител – в случай, че работниците са на мнение, че консултацията не е протекла по коректния начин или ако изобщо не е била на-правена такава, в разрез с нормативните изисквания
  • Работник, който е заемал съответната длъжност в продължение на 12 месеца без прекъсване.

Оплакването може да бъде както към досегашния работодател, така и срещу новия или двамата заедно. В случай обаче, че подадете оплакване само срещу единия от тях, той може да поиска от съда и другият работодател да се присъедини като страна в процеса и в случай на присъдено обезщетение, двамата да си поделят разноските.