Избирателният регистър

-

Избирателният регистър:
Има две версии на избирателен регистър. Пълната версия включва всички в избирателния район, които имат право да гласуват. Може да се открие при политическите партии, някои правителствени агенции и кредитните агенции. Освен това е подложен целогодишно на обществена проверка в кметствата и други избрани места. Има и преработена версия на избирателния регистър. Тя е достъпна на свободна продажба. За да бъдете включени в избирателния регистър, Вие трябва:
• да сте на или над 18 години;
• да сте гражданин на Обединеното кралство, на Р Ирландия или квалифициращ се гражданин на Британската общност, или гражданин на страна член на ЕС;
• да живеете в избирателния район, в който желаете да гласувате;
• да имате право на глас.

Регистрирането в избирателния списък оказва влияние и върху Вашия кредитен рейтинг (който всяка компания изчислява по собствени критерии, когато ви направи кредитна проверка /credit check/), тъй като информацията дали и откога сте регистрирани се отбелязва в кредитното Ви досие. Ако сте в списъка, това ще увеличи шансовете Ви да бъдете одобрени и получите по-добри условия за кредит под формата на договор за мобилни услуги, банкова сметка, кредитна карта, заем или ипотечен кредит.

Възраст:
Ако навършвате 18 години по време на 12-месечния период след публикуването на регистъра, трябва да бъдете вписани в регистъра, така че да можете да гласувате веднага щом навършите 18 години. Вашата дата на раждане трябва да бъде вписана в избирателния регистрационен формуляр.

Регистрация:
Можете да се регистрирате, като попълните, принтирате и изпратите по пощата индивидуален формуляр за регистрация чрез този уебсайт: www.aboutmyvote.co.uk, или като изчакате общите формуляри, които се изпращат всяка година в периода август-октомври на всеки домашен адрес.

Категория: