Издаване на свидетелство за съдимост във Великобритания

-

Понякога дори невинни на пръв поглед действия, биха могли да ни поставят в положение на зависимост от решения на полицията и криминално наказателната система във Великобритания, които впоследствие да бъдат вписани в криминалното ни досие. За да кандидатстваме за работа на някои места, може да се наложи да бъде проверено криминалното ни досие. В Обединеното кралство не се изисква тази проверка за всички професии, а само за някои – обикновено когато човек работи с уязвими групи хора или деца или пък се налага по силата на служебните си задължения да влиза в определени видове сгради – например, болници и др. п. Обикновено необходимостта от такава проверка присъства още в обявата за работа. Ако това не е вписано в обявата за работа и работодателят не ви поиска такава проверка при наемането, обикновено не е необходимо да се снабдявате предварително със свидетелство за съдимост.

Какво представлява криминалното досие?

Според британските закони в криминалното досие се съдържа информация от няколко основни бази данни и която казва, дали едно лице е нарушило закона, дали спрямо него са приложени наказателни мерки от правосъдните и полицейските органи, дали е лишавано от свобода и пр. Проверката на криминалното досие се извършва от британското Бюро „Съдимост“ (на английски Disclosure & Barring Service).

В Обединеното кралство има няколко нива проверки на криминални досиета, в зависимост от конкретната работа, която се извършва, както и от изискванията на работодателя.

Човек може сам да подаде заявление за тази проверка само за първото ниво, което е базова проверка (Basic DBS check). За  следващите нива, за разлика от България, проверката се прави от работодателя, след като е решил да наеме работника, въпреки че цената за проверката може бъде за сметка на работника. Работодателят определя кое ниво проверка му трябва, попълва молбата и я пуска, или дава свой код, с помощта на който работникът може да кандидатства сам за проверката. Резултатите се изпращат на конкретния работодател, както и работника. Тези, които нямат работодател, т.е. работят като самонаети лица, обикновено кандидатстват през чадърни компании.

Проверка за съдимост на трето лице

Работодателите могат да проверяват криминалното досие на лице, което кандидатства за определена работа, например в здравеопазването или грижите за деца. Тази проверка се нарича DBS check.

На адрес www.gov.uk/find-out-dbs-check всеки работодател може да разбере дали може да кандидатствате за проверка на криминалното досие на друго лице. Заявяването на проверка става по различен начин, когато искате да проверите собственото си досие.

Съществуват различни правила за извършване на проверка за съдимост в Шотландия (https://www.mygov.scot/disclosure-types/) и Северна Ирландия (https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/accessni-criminal-record-checks).

Видове проверки

Проверките, които могат да се извършват от дадена организация или работодател са три вида:

 • Стандартна проверка (Standard check) – показва изтърпени наказания, влезли в сила присъди, както и все още неизпълнени такива, предупреждения и порицания.
 • Подробна проверка (Enhanced check) – показва същото като стандартната проверка плюс всяка информация, с която разполага местната полиция и която се счита за релевантна за работата (например наложени наказателни глоби и други полицейски наказания и това дали лицето е арестувано и за какво, независимо дали някога му е повдигнато обвинение или е впоследствие оправдано).
 • Подробна проверка със справка на списъци със забрани (Enhanced check with barred lists) – този тип проверка показва същото като по-горната плюс това дали кандидатът е включен в списъка на хората, на които е забранено да упражняват дадена професия или да работят с групи уязвими деца или възрастни.

Съществува и един друг вид проверка – т.нар. Basic DBS check, която не може да бъде извършена от работодател или организация. За нея е необходимо лицето само да подаде искане. Предлага се за хора, които живеят или работят в Англия и Уелс.

Ако живеете или кандидатствате за работа в Северна Ирландия (https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/accessni-criminal-record-checks) или Шотландия (https://www.mygov.scot/basic-disclosure/apply-for-basic-disclosure/), начинът да поискате проверка на съдимостта е различен.

Процедурата струва 25 паунда. Трябва да сте навършили 16 години, за да подадете заявление за проверка, като услугата е достъпна в часовете от 08 до 11:30 часа. Обикновено получаването на свидетелството за съдимост отнема до 14 дни.

За да кандидатствате за базова проверка и свидетелство за съдимост, е необходимо да разполагате с всичките си адреси за последните 5 години и датите, на които сте живели там, както и с Национален осигурителен номер, дебитна или кредитна карта и доказателство за самоличност – например паспорт, валидно свидетелство за управление на превозно средство или удостоверение за раждане (ако не сте използвали преди това услугата на GOV.UK за удостоверяване на самоличността)

Ако досега не сте използвали услугата GOV.UK Verify (https://www.apply-basic-criminal-record-check.service.gov.uk/verify/start), можете да се възползвате от нея – отнема само около 15 минути. След това можете да я използвате, за да имате сигурен достъп до други правителствени услуги.

Преди да заявите базова проверка, се уверете, че тя е подходяща за вас. За определени длъжности може да е необходима по-висока степен на проверка за съдимост, вместо базова – и за нея ще се наложи молба да подаде вашият работодател. Попитайте го, ако не сте сигурни. Можете също така да изберете да кандидатствате чрез други компании. Бюро „Съдимост“ предоставя списък на фирмите (https://www.gov.uk/guidance/responsible-organisations), чрез които можете да кандидатствате.

Ако работодател извършва проверки за съдимост, трябва да има политика за наемане на бивши затворници и да я предостави на всеки кандидат, който я поиска.

Кога е задължително да се направи подробна проверка за съдимост (Enhanced check)?

Причините могат да се обособят в пет основни групи:

 •        Ако работата изисква да се работи в правителствен офис
 •        Ако работата изисква да се работи с деца до 18 години (пример – учител, възпитател, чистач в училище, доброволец и др.)
 •        Ако работата изисква да се работи с възрастни или лица в зависимо положение
 •        При упражняване на регулирани професии или дейности като социален работник, медицинска сестра, шофьор на такси, счетоводител и др.
 •        При упражняване на професия в определена организация, като електротехник в болница или водопроводчик във фирма, поддържаща общински жилища

Самонаети лица

Ако сте самонаети, не можете да кандидатствате за нито един от тези три вида вида проверки – стандартна, подробна и подробна със справка на списъци със забрани. Вместо това можете да поискате базова проверка (basic check) или да помолите организацията, за която работите, да заяви проверка на криминалното ви досие, ако изпълнявате определени роли.

Работещите като детегледачи могат да получат проверка през OFSTED*.

*OFSTED (the Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills) е не-министерски отдел на британското правителство, който отговаря за инспектирането на редица образователни институции, като държавни училища и някои частни такива; регламентира институции, свързани с детски грижи, осиновяване и приемна грижа, както и първоначалното обучение на учители и социалните грижи, свързани с ранното развитие на детето.

Повторна проверка

Проверката за съдимост няма официален срок, до който важи. Всяка включена информация ще бъде точна в момента на извършване на проверката. От работодателя зависи да реши кога е необходима нова проверка.

Лицето, на което се прави проверка за съдимост, може да се регистрира за услугата за актуализиране, на Бюро „Съдимост“ срещу такса от 13 паунда. В този случай не се налага всеки път да се кандидатства наново за проверка на съдимостта на същия кандидат. Неговите данни могат да бъдат проверени от неговия работодател или от други работодатели, на които той предоставя това право, онлайн  дали неговото свидетелство за съдимост е актуално (https://www.gov.uk/dbs-update-service).

Свидетелства за съдимост, издадени за предишни позиции

Работодателят може да приеме свидетелство, което е било поискано за предишна работна позиция, но за целта е необходимо:

Проверка на лице, живяло в чужбина

Проверките за съдимост не не дават информация за времето, през което сте живели извън Обединеното кралство.

Как се прави искане за проверка за съдимостта

Изискването на проверка от страна на работодателя зависи от това колко проверки прави той в една година.

Как става попълването на заявление за искане на проверка?

Работодателят трябва да поиска от Бюро „Съдимост“ (DBS) или от чадърна компания формуляр за кандидатстване, който след това да даде на вас, за да го попълните и да му го върнете заедно с документи, доказващи самоличността ви (https://www.gov.uk/criminal-record-check-documents). Когато направите това, работодателят ще изпрати попълнения формуляр до Бюро „Съдимост“ или чадърната компания, а те от своя страна ще ви изпратят свидетелството за съдимост. Трябва да покажете свидетелството на работодателя, за да може той да провери дали е оригинално.

Цена за издаване свидетелство за съдимост

Колко струва издаването на свидетелство за съдимост зависи от вида на проверката:

 •         Стандартна проверка – 26 паунда* [цените са актуални към края на февруари 2018 г.]
 •         Подробна проверка –  44 паунда
 •         Подробна проверка със справка на списъци със забрани – от 44 паунда

Проверките са безплатни за лицата, които сами заявяват проверка на досието си.

Срок за издаване на свидетелство за съдимост

Обикновено издаването на свидетелство за съдимост отнема около 8 седмици, но може да отнеме повече време, ако:

 •         данните за проверката са неправилни
 •         няколко полицейски сили трябва да участват в проверката

Дори и да ви е необходима по-бърза проверка, работодателят не може да плати повече, за да получи такава.

Проверки на болногледачи

Ако вашият работодател предоставя грижи за възрастни или болни хора  (например в дом за грижи), той може да използвате услуга, наречена DBS Adult First. Чрез нея, обикновено в рамките на 2 дни, ще стане ясно дали можете да започнете работа, стига да сте под наблюдение от супервайзър, и дали трябва да изчакате резултатите от засилената проверка. Услугата струва допълнителни 6 паунда.

Изискване на полицейско досие

Вместо проверка за съдимост, можете да поискате копие от  полицейското си досие (https://www.gov.uk/copy-of-police-records), ако:

 •         кандидатствате за определени визи
 •         искате да видите досието си, без да получавате свидетелство за съдимост – в него са показани предупреждения, които не са в официалното ви досие за съдимост

Полезна допълнителна информация

От 29 май 2013 година бяха въведени някои законодателни промени във връзка с данните за престъпления, включени в свидетелствата за съдимост, издавани във Великобритания.

Нововъведенията са в отговор на решението на Апелативния съд през януари същата година, в което се посочва, че разкриването на всички присъди в проверката на криминалното досие е несъвместимо с чл. 8 от Европейската конвенция за правата на човека.

За лица на и над 18 години към момента на престъплението присъдата няма да бъде упомената в свидетелство за съдимост, ако:

 • от датата на присъдата са изминали 11 години.
 • престъплението е единственото, извършено от даденото лице.
 • присъдата за престъплението не е довела до лишаване на даденото лице от свобода.

Тези условия важат за присъди, които не са включена в списъка на специфицираните престъпления.

Условната присъда няма да се описва в свидетелството за съдимост след изтичане на 6 години от датата на присъдата, както и ако тя не присъства в списъка на специфицираните престъпления.

За лицата под 18 години към момента на престъплението присъдата няма да бъде упомената в свидетелство за съдимост, ако:

 • От датата на присъдата са изминали 5,5 години.
 • Престъплението е единственото, извършено от даденото лице.
 • Присъдата за престъплението не е довела до лишаване на даденото лице от свобода.

Тези условия важат за присъди, които не са включени в списъка на специфицираните престъпленията.

Условната присъда няма да се описва в свидетелството за съдимост след изтичане на 2 години от датата на присъдата, и ако тя не присъства в списъка на специфицираните престъпления.