Изисквания за да бъде едно завещание валидно

-

За да бъде едно завещание валидно, то трябва да бъде:

 • Съставено от човек, който е на или над18 години; и
 • Доброволно направено, без натиск от друг човек; и
 • Да бъде съставено от човек, който е със здрав разум – това означава, че човекът трябва да е наясно със съдържанието документа, който се пише или подписва, както и да е наясно с имуществото и самоличността на лицата, които може да го наследят; и
 • Писмено; и
 • Подписано от човека, който е съставил завещанието, в присъствието на двама свидетели; и
 • Подписано от двама свидетели в присъствието на човека, който е съставил завещанието, след като то е подписано от него. Свидетел или семеен партньор на свидетеля не може да се облагодетелства от завещанието. Ако свидетелят е наследник (или семеен партньор на наследника), завещанието пак ще бъде валидно, но наследникът няма да може да наследи по силата на това завещание.
  Независимо че ще е юридически валидно дори и да не е сложена дата, препоръчително е завещанието да включва също и датата, на която е подписано.
  Щом като е подписано и освидетелствано, завещанието е завършено.
  След като завещаниено е направено, то трябва да се прибере на сигурно място и да не се прикрепят други документи към него. Има много места, където можете да го съхранявате:
 • В жилището ви;
 • При адвокат;
 • В банка;
 • В Principal Registry of the Family Division на Върховния съд, в District Registry или Probate Sub-Registry за сигурност. Ако желаете да съхранявате завещанието си по този начин, ще трябва да отидете до District Registry или Probate Sub-Registry, или да се свържете с Probate Department в Principal Registry of the Family Division (020 7947 6000).