Изисквания към притежателите на българска професионална шофьорска книжка във Великобритания

-

За да могат да карат мотoрно превозно средтство във Великобритания, всички водачи трябва да отговарят на  изискванията за минимална възраст:

17г.  – за кола и мотор

18г. – средно моторно превозно средство (между 3500 и 7500 кг, със ремарке до 750 кг)

21г. – за управление на камион и/или автобус

Свидетелствата за управление на МПС (моторни превозни средства) се разделят на Обикновено разрешение (Ordinary licence) и Професионална книжка (Vocational licence)

Професионална книжка е необходима за управление на автобуси с повече от 8 пасажери или средно големи и големи МПС с тегло повече от 3500 кг (теглото на МПС-то се измерва, като се прибави товара към теглото на МПС-то). Тези свидетелства за управление от своя страна се делят на временни (Рrovisional) и постоянни (Full).

Свидетелствата за правоуправление на МПС от България се зачитатат във Великобритания наред с останалите издадени в други страни членки на Европейския съюз.

Професионалните шофьори могат да управляват съответните превозни средства, които изискват такъв „Vocational licence“ при следните условия:

  • До по-продължителният от следните срокове, до навършването на 45 г. или до навършването на 5г от установяването във Великобритания.
  • До по-продължителният от следните срокове, ако сте навършили 45г., но сте под 65г., до навършването на 66г. или до навършването на 5г от установяването във Великобритания.
  • Ако сте навършили 65г., до изтичането на 12 месечният период от момента в който сте започнали да живеете във Великобритания.

След изтичането на този период професионалните водачи на МПС трябва да кандидатстват за британска книжка „Vocational licence“.

Допълнително условие за професионални шофьори е да се регистрират до навършването на 12 месеца от влизането си в страната.

Професионалният водач на МПС е длъжен да съобщи за здравните си проблеми и определени болести, които е имал в миналото или има при подаването на документите. Изискванията за здравословното състояние на професионалните водачи във Великобритания, не се отличават от тези за българските водачи на МПС, но има допълнителни заболявания, които се третират, като пречка за професионално управлението на МПС.

Според европейското право, българската книжка може да бъде заменена за британска и срещу категориите отразени в нея  професионалният водач може да получи съответните права (категории) отразени в британското свидетелство за правоуправление. Валидността на това свидетелство е 10г.

Съществуват две основни групи правила, които са валидни за професионалните водачи на МПС, от които зависи третирането им от проверяващите органи на пътя във Великобритания:

Водачи, които живеят постоянно във Великобритания и такива които не живеят постоянно във Великобритания.

Тестът за това разграничение е професионалният водач на МПС да е живял не повече от 184 дни в годината, за да не се счита резидент във Великобритания (пребиваващ постоянно) и автобусът или камионът да са регистрирани извън Великобритания.

Съществуват определени изключения, когато МПС изискващи професионална книжка, могат да бъдат шофирани и от непрофесионални водачи. Критериите за това са няколко основни, но има и редица изключения:

  • Различна възраст, от 17г. до 21г.
  • МПС-то да не се използва за търговски цели
  • Да не превозва пътници (с определени изключения)
  • Управлението да е свързано или с управление извън пътната мрежа или да е необходимо за извеждането на МПС-то от пътната мрежа.

Ако професионален водач на МПС, който е резидент във Великобритания е хванат, че управлява професионално МПС без Британска книжка след като е изтекъл 5г период за замяна, той се счита криминално отговорен и подлежи на наказаение, което варира от глоба до глоба и отнемане на свидетелството за правоуправление.( Sec. 87 (1), Road Traffic Act 1988:driving otherwise than in accordance with a licence).