Изнасилване в Англия и Уелс и Шотландия

-

В тази статия ще ви запознаем с определението за изнасилване според закона в Англия и Уелс и според отделната правна система в Шотландия.

Какво е правното определение за изнасилване?

В Англия и Уелс :

Има изнасилване и обвиняемият се признава за виновен, ако умишлено  е проникнал във вагината, ануса или устата на ищеца с пениса си без дадено съгласие за това. За сексуално нападение и  проникване с предмет, присъдата е същата – максимална.

В Шотландия:

Изнасилване има когато лицето „А“ прониква в устата, ануса или вагината на лицето „Б“ с пениса си, без да има съгласие за това, независимо дали е било умишлено или не. Проникване с предмет се причислява към сексуално нападение с проникване.

Какво се разбира под  „съгласие“?

В Англия и Уелс:

Съгласие има когато лицето се съгласява по собствен избор и има способността да мисли трезво , а не когато е принудено.

В Шотландия:

Съгласието се разбира като свободно споразумение между лицата, без разбира се да се упражнява насилие, заплахи или използване на чужда самоличност. Законът в Шотландия многократно бива критикуван от хората, защото изисква потвърждение за извършено изнасилване – т.е. никой не може да бъде осъден  без наличието на два независими източника на доказателство, които да подкрепят фактите, но министрите обмислят и искат да премахнат това.

Какво се има предвид под неспособност?

В Англия и Уелс:

Когато някой е толкова пиян, че е неспособен да вземе решение, това се причислява за изнасилване. Също когато лицето е заспало, упоено, упражнено е насилие или има недъг, който му пречи да изяви несъгласието си.

В Шотландия:

Психично разстроени лица се причисляват към неспособните да дадът съгласието си, ако те не могат да разберат в какво точно се състои деянието, не са в състояние да вземат решение или не са в състояние да изразят това решение. Лицето е неспособно и когато е заспало или не е в съзнание. Но в съда, ако журито реши, че са били под влиянието на наркотици или алкохол, това може да бъде прието за свободно споразумение.

Може ли жена да бъде обвинена в изнасилване?

В Англия и Уелс:

При обвинението за изнасилване трябва да е извършено с пенис, но ако жена извърши сексуално нападение с проникване, т.е. проникне с предмет в друга жена или мъж без да има дадено съгласие за това, тя също подлежи на съд по обвинение за сексуално нападение с проникване.

В Шотландия:

В закона там се казва, че трябва да се проникне с пенис, за да има изнасилване. Но, ако жена е съучастник в изнасилване, тя също подлежи на наказателна отговорност, колкото и мъжът. Жена също може да бъде обвинена в сексуално нападение с проникване.

Изнасилване между съпрузи.

В Англия и Уелс:

Премахнато е като случай през 1991.

В Шотландия:

Премахнато е от съда през 1988.

Каква е максималната присъда?

В Англия и Уелс:

Доживотна.

В Шотландия:

Доживотна.