Изплащане на майчинство

-

Вие можете да имате и законни, и договорни права за майчинство. Обикновено договорните права са по-изгодни от законните. Ако не са, можете да ги пренебрегнете и да разчитате на законните си права.
Трябва да разгледате трудовия си договор, за да разберете какви права за майчинство и изплащане на майчинство имате според него.
Ако сте в някоя от групите, които нямат право на майчинство, вие пак можете да имате право на майчинство според договора. Ако смятате, че имате договорни права за майчинство, но не сте сигурна как да се възползвате от тях, или ако не сте сигурна какви права точно имате, трябва да потърсите съвет.

Working Tax Credit (професионален данъчен кредит) и Child Tax Credit (детски данъчен кредит)
Можете да поискате Working Tax Credit или Child Tax Credit, ако получавате Statutory Maternity Pay (законно установено изплащане на майчинство) или Maternity Allowance. Можете да поискате Child Tax Credit, ако вече имате дете, или след като бебето се роди, ако е първото ви дете.

Maternity Allowance
Ако нямате право на Statutory Maternity Pay, може да ви се даде право на Maternity Allowance, което се изплаща от Department for Work and Pensions.

Income Support
Ако сте в майчинство, може да имате възможност да подадете молба за Income Support, ако доходите ви са под допустимата граница. Това може да важи дори и ако получавате Statutory Maternity Pay или Maternity Allowance.
Ако ви се разреши Income Support, можете да получите и право да ви се изплащат помощи за майчинство от Социалния фонд.

Категория: