Имущество

-

Купувачът не е удовлетворен от състоянието, в което е оставено имуществото

Като купувач, при нанасянето може да не сте удовлетворен от състоянието, в което намирате имуществото – например, не е почистено. Не можете нищо да направите относно това, защото продавачът не е законно задължен да остави имуществото почистено. Все пак, продавачът е задължен да освободи жилището от всякакви мебели и принадлежности. Ако някакви принадлежности са оставени в жилището, вие трябва да поискате от продавача да ги изнесе. Ако продавачът не може или не желае да изнесе предметите си, вие можете да се разпоредите за тяхното изнасяне. Преместването на предметите може да ви струва пари, така че можете да поискате от продавача да покрие тези разходи. Все пак, ако продавачът откаже да покрие тези разходи, вие можете да го съдите, но е малко вероятно съдът да отсъди във ваша полза.

Имуществото на продавача струва по-малко от колкото той е платил за него (отрицателна чиста стойност)

Като продавач, може да установите, че цената на жилището ви е спаднала, след като сте го купил/а. Това означава, че ако го продадете на сегашната му стойност, вие пак ще дължите пари на кредитора си. Това е известно като “отрицателна чиста стойност”.
Има множество организирани програми, които имат за цел да помогнат при отрицателна чиста стойност. Например, може да има възможност за прехвърляне на съществуващата mortgage (ипотека) на друго имущество, вместо да я изплатите и след това да направите друга. Различните кредитори ще ви предложат различни програми и вие трябва да обсъдите ситуацията с вашия кредитор.

Мебелите и принадлежностите са изнесени

Продавачът трябва да остави всички прикрепени предмети – например, камина – и всякакви други принадлежности, за които има споразумение, трябва също да бъдат включени в продажбата или да бъдат отделно заплатени – например, килими. Ако, като купувач, вие откриете, че нещо е изнесено, трябва с вашия адвокат или лицензиран conveyancer да проверите дали този предмет е трябвало да бъде оставен. Адвокатът или conveyancer трябва да успеят да разрешат проблема.

Имуществото е повредено между размяната на договорите и изпълнението

Жилището може да бъде повредено след размяната на договорите и преди изпълнението на продажбата – например, може да има спукана тръба или счупен прозорец. Продавачът е длъжен да уведоми купувача за някакви повреди. Обаче, купувачът е отговорен за застраховането на имуществото от датата на договорната размяна, както и за извършването на необходимите ремонтни дейности. Така купувачът може да подаде оплакване въз основа на застрахователната полица.

Проучвания и оценки

Ако продавате имуществото си, най-вероятно потенциалният купувач ще поиска оценител или инспектор да проучи имота. Ще трябва да позволите на оценителя/инспектора да разгледа имуществото ви, ако искате да продължите напред с продажбата.
Обстоятелствата, по силата на които инспектора или оценителя могат да бъдат законно отговорни за някакви финансови загуби, които купувачът е претърпял в резултат на проучването или оценката, са ограничени.

Оферти

Офертата за покупка е отменена

Купувачът може да оттегли офертата, която е направил, преди размяната на договорите. Докато договорите не се разменят, купувачът не е законно задължен да купи жилището и не е необходимо да покрива някакви разходи, които вие, като продавач, сте направил/а. Все пак, можете да поискате от купувача да покрие част от направените разходи

Предложената цена е намалена

Купувачът може да реши на намали цената, която е предложил в офертата. Ако това се случи преди да се разменят договорите, зависи от продавача дали ще приеме тази по-ниска оферта. Обаче, ако договорите са разменени, купувачът е законно задължен да плати упомената в договора цена. Ако на определен етап той се опита да свали цената, не е необходимо вие да я приемате. Ако, в последствие, продажбата не се осъществи, купувачът трябва да плати неустойка в размер на 10%-вия депозит, направен преди размяната на договорите, а вие можете да съдите купувача за някакви допълнителни загуби.

Продавачът оттегля съгласието си

Продавачът може да оттегли съгласието си по офертата по всяко време преди размяната на договорите – например, ако си е намерил друг купувач или ако е решил да не продава. Като купувач, няма какво да направите относно това, но можете да поискате от продавача да покрие част от направените разходи, например, разходи при проучването.

Продавачът приема повече от една оферта (договорна конкуренция)

Продавачът може да приеме повече от една оферта и да инструктира адвоката си да изпрати чернови от договора на повече от един потенциални купувача. Адвокатът трябва да информира купувачите, че са изпратени повече от един договора и, че първият върнат договор, който е подписан и готов за размяна, ще получи жилището. Това е известно като договорна конкуренция и е напълно законна. Като купувач, няма какво да направите относно това, освен да се оттеглите, ако не искате да направите разходи по бързото изпълнение на договора.

Категория: