Какви са разходите и таксите при чадърните компании?

-

Когато избирате чадърна компания, заплащането е един от основните проблеми. Трябва да сте сигурни, че правите най-добрата сделка, но може да се окаже трудно да сравните разходите и таксите на дружествата-чадъри, тъй като всяко от тях има различен подход към платежната структура и нивото на услугата, която ще получите.

Когато се присъедините към чадърна компания, вие ставате един вид неин служител. Има много ползи да се работи по такъв начин.

Чадърните компании не начисляват такси, а ако направят това, ще трябва да платят ДДС. Вместо това извършената услуга се начислява на клиента и се събира от чадърната фирма. След това чадърната компания ви прехвърля административни разходи за работата, извършена от нея.

Какви са разходите и таксите на чадърна компания?

Разходите и таксите на едно такова дружество в общи линии се разделят на две категории:

 1. Фиксирана такса – когато се начислява фиксирана седмична или месечна сума за ползване на услугите на чадърна компания.
 2. Процентна такса – когато дружеството начислява процент от стойността на вашата фактура.

Когато става дума за процентно възнаграждение трябва да имате предвид, че ви трябва и късмет, за да се сдобиете с по-доходен договор. Имайте предвид също, че чадърната компания извършва едно и също количество работа, независимо дали попълвате договор за 1 000 или 100 000 паунда.

Колко обикновено е таксата на такава компания?

Пазарът на чадърните компании е доста конкурентен и може да очаквате да платите такси между £25 и £30 на седмица или £80 до £120 на месец.

В зависимост от самата чадърна компания и предлаганите от нея услуги може да попаднете на фирми, които таксуват с по-високи или по-ниски тарифи.

Онлайн формуляри и калкулатори

Повечето чадърни фирми не публикуват таксите си онлайн и ви подканват да попълните формуляр, за да получите оферта. Други предлагат онлайн калкулатор, чрез който може бързо да разберете какво ще спечелите.

Онлайн калкулаторите обаче правят предположения за вашите разходи, бонуси и други, така че показаните от тях резултати не са крайни. Най-добре е да се свържете директно с фирма, за да получите точна оферта.

Разлика между нетни и брутни такси

Уверете се, че сте наясно дали оферта е за вашите нетни или брутни такси. Нетната такса показва колко ще ви струва преди данъчното облагане, така че първоначално може да изглежда като по-добра сделка.

Например, ако една чадърна компания ви даде нетна такса, като използвате по-високата данъчна ставка от 40%, това може да е подвеждащо и също неточно, ако тази ставка не важи за вас.

С други думи, най-добре сравнете брутните такси на всички чадърни компании, чиито услуги обмисляте да ползвате.

Как се плаща

Схемите за плащане на изпълнителите са сложни, но има три основни етапа за заплащане:

 1. Вашата законоустановена заплата: когато работите за чадърна компания, основното възнаграждение се изчислява върху работните часове, на базата на законоустановената минимална заплата.
 2. Плащане и ваканционни разходи: Вие също така ще получавате ваканционно възнаграждение в размер на 12,07% от крайната си брутна заплата, което елиминира нуждата от платен годишен отпуск. Може също да ви се възстановят всички разходи, които правите по време на работата си и те се плащат без удръжки.
 3. Плащане на комисионна: Тя се изчислява като компенсация на вложеното време, което клиентът е отделил, минус вашите законоустановени възнаграждения или разноски, и разходите, направени от чадърното дружество.

Права за майчинство и пенсионни осигуровки

Трябва да плащате PAYE и Национални осигурителни върху брутното възнаграждение (вашето законово възнаграждение, платен отпуск и разходи, и комисионна).

Вие също имате право на майчинство и ще трябва да плащате пенсионни вноски. Една чадърна компания трябва автоматично да запише всички свои служители, които:

 • са на възраст между 22 и държавната пенсионна възраст,
 • печелят над £8,105 * годишно (*сумата подлежи на промяна)

След като един служител е записан в пенсионната схема, той може да остане там, но също така има възможност да се откаже в рамките на определен период от време или да напусне схемата на по-късна дата.

Допълнителни разходи

Някои чадърни компании могат да начислят допълнителни такси за услуги като:

 • такса за регистрация
 • такси за напускане, ако решите да престанете да работите с фирмата
 • застрахователно покритие
 • такси за плащания за същия ден
 • такси за допълнителни оперативни разходи, като и разходи за обработка.

Трябва да сте сигурни, че знаете за какво и колко точно ще бъдете таксувани, преди да започнете да работите с чадърна компания.

Внимание

Разходите и таксите на чадърната фирма са само един от факторите, които трябва да имате предвид при избора с кой да работите. Повечето от чадърните дружества действат етично, но все пак има няколко момента, на които е добре да обърнете внимание при вземането на решение:

 1. Процентни такси: те може да се окажат изключително скъпи и да не натрупват допълнителна работа за чадърното дружество.
 2. Бързо плащане: чадърната компания не трябва да държи ненужно парите ви и трябва да ви плати незабавно.
 3. Съответствие с HMRC: попитайте с какви акредитации чадърната компания трябва да разполага, за да докаже, че отговаря на най-новите правила и разпоредби на HMRC.
 4. Служител за връзка: попитайте дали ще имате на разположение някой от персонала, който да отговаря на вашите запитвания.
 5. Онлайн портал: той е изключително полезен за спестяване на време и предотвратява загубата на важна документация при други форми на кореспонденция.
 6. Клиенти на компанията: уверете се, че сте се ориентирали към фирма с гарантирана ангажираност към своите клиенти.

Какво следва?

Препоръчително е да поискате оферта и списък на услугите от няколко различни дружества, за да можете да ги сравните. Можете да намерите списък на чадърните компании в директорията на ContractorUK.

Категория: