Какво да включите в завещанието

-

За да спестите време и средства, когато отидете при адвокат трябва да обмислите основните теми, които желаете да бъдат включени в завещанието ви. Трябва да обмислите неща като:
• Колко пари и какво имущество и вещи притежавате – например, имущество, спестявания, професионална и лична пенсия, застрахователни полици, банкови сметки и сметки за отпускане на жилищни заеми, дялове;
• Кой желаете да облагодетелствате със завещанието си. Трябва да направите списък с всички хора, на които желаете да оставите пари и вещи. Тези лица са известни като наследници. Трябва също да помислите дали желаете да оставите някаква сума за благотворителност;
• Трябва да се грижите за децата под 18-годишна възраст;
• Кой ще разпределя имуществото и ще се грижи желанията в завещанието ви да бъдат изпълнени. Тези лица са известни като изпълнители.

Изпълнители
Изпълнителите са хората, които са отговорни за изпълнението на желанията ви и за разпределението на имуществото. Те ще трябва да съберат всички вещи от наследството, да оправят документацията и да платят всички дългове, данъци, погребални и административни разходи, но не с парите от наследството. Ще трябва да изплатят даренията и да прехвърлят имуществото на наследниците.
Не е необходимо да посочвате повече от един изпълнител, въпреки че е препоръчително – например, в случай че единият от тях умре. Обикновено се посочват двама, но най-много четирима изпълнители могат да поемат отговорност за администрацията на завещанието след смъртта. Най-често срещаните изпълнители са:
• Роднини или приятели;
• Адвокати или счетоводители;
• Банки;
• Public Trustee, ако никой друг няма желание или възможност.
Важно е да изберете изключително грижовен изпълнител, тъй като тяхната работа изисква много труд и отговорности. Винаги трябва да се допитвате до хората, които смятате да посочите за изпълнители, за да сте наясно дали те са съгласни да поемат отговорност. Ако някой е посочен за изпълнител, но той не желае да бъде такъв, има право да откаже.
Ако изпълнителят умре, някой друг от останалите изпълнители може да се заеме с наследството. Ако няма други изпълнители, трябва да се потърси правен съвет.