Какво да направите ако има проблеми с нещата които сте поръчали

-

Услугите са всичко от работата, извършвана от  професионалисти, като адвокати, жилищни агенти и  счетоводители, до оставянето на палто в гардероб, или  използването на паркинг, срещу заплащане.
Ако водопроводчика е сложил тапа, от която продължава да има  теч, вие сте в правото си да поискате нещата да бъдат оправени.  Доставчика на услугите е отговорен за разрешаването на  проблема. Услугите трябва да бъдат извършени с достатъчно  грижа и умения; те трябва да бъдат извършени в рамките на  благоразумен период, за което трябва да ви бъде поискана разумна цена.
Ако не сте удовлетворен(а) от извършената работата, решете какво желаете от търговеца – искате ли си парите обратно, поправка, сервиз или завършване на работата? Може да подадете жалба по силата на гаранцията, или просто да платите по-малко или изобщо да не платите.
Ако нещата сериозно се объркат, може да поискате компенсация за вреда или щета от търговеца, или дори – да съдите търговеца.
В ранните стадии проблемите често могат да се разрешават, а преговорите да завършват успешно, особено ако добре сте си подготвил(а) случая.
Имате право да инспектирате предоставените ви стоки и услуги, така че проверете тапите, които ви е поставил водопроводчика, преди да напусне къщата ви. Трябва да кажете на доставчика на услугите, ако има някакъв проблем, веднага щом го откриете. Ако желаете да прекратите услугата, трябва да го направите без колебание и да обсъдите проблема с търговеца.
Според закона не е необходимо да предоставяте на търговеца време за поправяне на нещата. Обаче, ще бъде разумно от ваша страна да направите такова предложение и да не позволявате някой друг да прави промени или да извършва ремонти, освен ако не е спешно. Ако желаете някой друг да продължи с работата, ще трябва да направите 2 или 3 преценки за цените, за да изберете най-изгодната. Може да успеете да претендирате за допълнителни разходи от първоначалния търговец, но те винаги трябва да бъдат благоразумни.
Първоначално, напишете писмо до търговеца, или e-mail, ако сте се свързал(а) с него чрез internet.
Запазете копие от писмото или e-mail. Ако търговеца има главно управление, изпратете едно копие там. Ако сте закупил(а) услугата на кредит, изпратете едно копие на кредитната компания.
Във вашето писмо или e-mail трябва да има следната информация:
• какво е трябвало да се направи и какви продукти е трябвало да се използват, ако е имало такива;
• каква сума сте изплатил(а), или е трябвало да изплатите;
• какви са проблемите – в подробности – и кога за първи път ги открихте;
• че желаете да преустановите услугата и да ви се върне цялата сума, заедно с компенсация за някакви странични разходи.
Освен това, трябва да посочите на търговеца точна дата, на която да ви отговори. Тази дата обикновено е след 7 или 14 дена от изпращането на писмото.
Може да предпочетете да се обадите на търговеца, или да разговаряте с него. Дори и да не постигнете успех по този начин, винаги е добре писмото или e-mail да бъдат последвани от визита или телефонен разговор. Писмото или e-mail трябва да следват горепосочения формат.

Връщане на пари за извършени услуги
Само при определени обстоятелства имате право да ви се върне цялата сума. Ако проблемът е сериозен, услугата е била пълен провал, можете да си върнете парите, които сте заплатил(а). Ако имате право да ви се върне цялата сума, понеже нещата около извършената услуга напълно са се объркали, вие може да имате възможност да претендирате за допълнителна компенсация, която да покрие допълнителните ви разходи. Тя може да включва, например, почистване на мястото преди да започне строеж или озеленяване. Ако търговеца е причинил имуществени или телесни повреди, може да бъде дадена компенсация за покриването на разходите по щетите.
Вие няма да имате право на цялата сума, ако няма някакъв сериозен проблем с услугата. Обаче, може да имате право да претендирате за някаква сума, като компенсация за дребни поражения, ако ви е взета твърде голяма сума, или ако на търговеца му е отнело изключително дълго време да извърши услугата. Търговецът може да ви предложи ремонт, или да ви посъветва да подадете жалба по силата на гаранцията. Това могат да бъдат практични разрешения и вие може да пожелаете да ги приемете, но все пак имате право да ви бъде върната определена сума. Все пак, сумата на компенсацията, която получите най-вероятно ще бъде по-малко от стойността на замяната или ремонта.
Търговецът може да откаже да ви върне парична сума, дори и да имате законното право да си изискате парите. Той може да ви предложи алтернативи като ремонт или започване на услугата от начало. Някои търговци претендират, че проблемът е в производителя на стоките, които те пласират.
Ако желаете да се възвърнете парите, а търговеца не ви направи подобно предложение, можете да отидете в съда или да използвате алтернативна процедура за разрешаване на спорове, за да се възползвате от правата си. И двете процедури могат да бъдат недвусмислени и обикновено не е необходима намесата на адвокат.

Ремонт или замяна
Ако сте купил(а) стока с дадена услуга и търговеца не ги е инсталирал правилно, вие може да имате право на ремонт или замяна. Ако търговеца не ремонтира или замени стоката, може да имате право на частично връщане на сумата, или да прекратите договора, който сте направил(а) за стоката и нейната инсталация.

Моето велурено яке беше буквално за боклука след химическото чистене. Какво мога да направя по този въпрос?
Първо, запомнете, че химическото чистене не премахва всички петна и може да се изрази, например, в отслабване здравината на пердетата при излагането им на слънчева светлина. Ако якето ви е било не добре почистено, може да си поискате парите обратно. Според закона, химическото чистене трябва да бъде извършено с изключително внимание и умение, така че имате право да очаквате това. Ако служителят ви предложи да извърши отново услугата, добре е да му позволите да го направи. Ако проблемът не се премахне, вие може да имате право на компенсация. Може да имате право на компенсация и, ако служителят се е отнесъл небрежно – например, посъветвал(а) ви е, че химическото чистене е безопасно за якето ви, при положение, че не е, така че резултатът е една дрипа.
Ако не можете да постигнете съгласие относно причината, или виновника, за проблема, разберете дали фирмата е член на Textiles Services Association (020 8886 7755). TSA предлагат неофициална услуга за постигане на съгласие, която може да направи опити да разреши проблема. Ако не сполучи, те могат да ви предложат да ви бъде направена оценка от независим тест център. За тази услуга се заплаща такса, която ще бъде платена от губещата страна. Ако химическото чистене ви отправи алтернативна оферта, бъдете реалистични в избора си. Може и да не получите по-добра оферта, ако отидете в съда. Винаги си пазете квитанциите от химическото чистене, тъй като може да имате затруднения при изискването на имуществото си без тях.

Закъснение при започване и завършване на услугите
Да чакате цяла седмица строителите да започнат работа в оранжерията? Ако търговеца не е започнал работа в рамките на разумен период от датата на заявката, или да приключи в рамките на разумен период от започването на заявката, можете да се възползвате от онази част от споразумението, в която се споменава, че „времето е съществено“. Изпратете писмо до търговеца, като посочите точна, но разумна дата, до която да се започне или приключи. Какво е „разумна“, ще зависи от обстоятелствата – например, условия на търговската дейност, според които се решава дали закъснението се дължи на обстоятелства, които са под контрола на търговеца.
След като имате точна дата за започването или завършването на дадена услуга, но тази дата е била пропусната, можете да претендирате за компенсация от търговеца. Той може да ви предложи фиксирана сума, но вие можете да претендирате и за реалните загуби по изчакване извършването на работата – например, цената на загубените работни дни, или при наемането на някой друг, който да свърши работата. Ако искате да наемете някой друг, трябва да направите три отделни оценки за стойността на работата и да ги изпратите на търговеца.
Можете и да анулирате споразумението и да си поискате парите обратно. Обаче, може да се наложи да отидете в съда или да използвате алтернативна програма за разрешаване на спорове, за да приложите жалбата си.

Категория: