Какво да правим, ако загубим или ни откраднат личните документи във Великобритания

-

Да загубим личните си документи определено не е приятно преживяване, особено ако сме пристигнали на скоро на Острова и нямаме представа какви са процедурите по изваждането на нови. Ходенето по различни инстанции и бюрокрацията могат да причинят сериозни главоболия на всеки, затова е добре да знаем предварително какво да правим, ако загубим личните си документи.

В посолството на Република България се съхраняват временно документите за самоличност на български граждани, които са били изгубени или откраднати и в последствие, появили се. Една част от може да са намерени случайно и препратени по пощата в посолството. Службите за намерени вещи на автобусните линии и метрото също препращат до посолството намерени или подхвърлени документи. Съществуват и случаи, когато в посолството се връщат паспорти от Хоум офис след като притежателите им не са били открити на посочения от тях адрес.

Всички  предадени документи за самоличност на български граждани се съхраняват в консулската служба на посолството от 2 до 4 месеца. След това документите се връщат в България на съответния орган, който ги е издал. Има практика, при която всички лица, явили се за подновяване на изгубен документ за самоличност, се проверяват в наличната база данни и при намирането им, документите се връщат незабавно.

Всеки български гражданин, пребиваващ на територията на Обединеното Кралство, който е загубил или са му откраднали паспорт, лична карта или шофьорска книжка, следва да обяви това в консулската служба на посолството. В тези случаи консулските служители извършват незабавна проверка дали посочените документи за самоличност не са намерени и предадени в посолството. Консулската служба връща загубените или откраднати документи на притежателите им само ако се явят лично, представят друг документ за самоличност и попълнят разписка.

Тел. номер за справка по документи за самоличност е 020 7589 3763 (между 13:00 и 16:00 часа). Факс на консулска служба – 020 7581 9073    email: [email protected]

Какво трябва да направя ако загубя или ми откраднат задграничния паспорт?

В случай, че загубите или ви откраднат задграничния паспорт, на първо място е необходимо да уведомите полицията. От полицията ще ви издадат документ, който удостоверява, че реално е изгубен или откраднат вашия паспорт. В полицейското управление следва да попълните формуляр и подробно да опишете откраднатите/ загубените документи, как е станало това, кога и евентуално описание на крадеца (в случай на кражба).

Документът, който ви се издава от полицията не е достатъчен, за да се върнете в Република България, ако това е вашето желание. Наложително е да отидете до най-близкия консулски отдел на Република България. Там се попълва бланка за издаване на  временен паспорт. Тя е същата като тази, която попълвате при заявление за издаване на  задграничен паспорт. Трябва да представите и три снимки.

Ако представите документ, който удостоверява вашата самоличност (лична карта, шофьорска книжка, акт за раждане) процедурата се улеснява. Следва процедура за удостоверяване на вашата самоличност. Ще ви бъде наложена и глоба за загуба на документи. След удостоверяване на самоличността ще ви бъде издаден временен паспорт с цел прибиране в Република България, за който също трябва да заплатите.

  • Временен паспорт

Временният паспорт се издава от дипломатическите или консулски представителства на Република България на български граждани, които пребивават в чужбина и не притежават валидни документи за пътуване или за самоличност. Временният паспорт е със срок на валидност до 12 месеца и е съобразен с необходимото време за завръщане в Република България.

Важно! При подаване на документи за издаване на временен паспорт на дете, родено в Обединеното Кралство, се представя пълната форма на акта за раждане, съдържаща имената на родителите, снабдена с апостил. Временен паспорт за дете, без ЕГН, може да бъде издаден, по изключение, до навършване на 1 година.

При подаване на заявление за издаване на временен паспорт е необходимо по възможност да бъдат представени документи за самоличност. При загубени иhttps://infozauk.com/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d0%be-%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bc-%d0%b0%d0%ba%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bc-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80/ли откраднати паспорт и лична карта е необходимо да бъде представено удостоверение за раждане, шофьорска книжка или друг документ (със снимка), даващ възможност за идентификация на лицето. Заявлението се попълва на място в консулската служба на Посолството. Снимките се правят на място в консулската служба със специализирана камера, съгласно новите изисквания.

Временен паспорт се издава въз основа на заявление, като консулското длъжностно лице, при приема на заявлението, въвежда в автоматизираната информационна система:

– личните данни, посочени в заявлението;
– информация за приложените документи;
– заснетите с цифрови устройства подпис и лице на заявителя.

Заявлението се регистрира и се изпраща чрез МВнР за съгласуване с МВР, което от своя страна, след извършване на необходимите проверки, уведомява чрез МВнР дипломатическото или консулско представителство на Република България за своето становище за издаване на искания временен паспорт.

Срокът за издаване на временен паспорт е 5 работни дни.

Стойността на временния паспорт (пасаван) е 60 паунда.

За временен паспорт таксата се заплаща с 50% увеличение (81.50 паунда), когато услугата се извършва по изключение до 8 работни часа от момента на подаване на заявлението, при положение че се извърши законовата процедура и се получи разрешение от МВР за издаване на временния паспорт.

В случай на загубени документи или изтекъл паспорт преди повече от три месеца от датата на подаване на заявлението, лична карта – изтекла преди повече от един месец от датата на подаване на заявлението се налага административна санкция в размер до 50 паунда – при нарушение на Закона за Българските лични документи и необходимост от съставяне на Акт за извършено административно нарушение и Наказателно постановление.

Заплащането се извършва само в брой.
Задължително е личното присъствие при полагане на подпис в заявлението пред длъжностното лице.

Какво трябва да направя ако загубя или ми откраднат пари или други ценности?

Необходимо е да уведомите полицията. От полицията ще ви издадат документ, който удостоверява, че е извършена кражба. В полицейското управление се попълва формуляр с подробно описание на откраднатите вещи, как е станало това, кога и евентуално описание на крадеца. В случай че вещите ви бъдат открити, ще ви бъдат върнати на посочен от вас адрес.

Категория: