Какво да правим, когато ни спре полиция на улицата.

-

Когато сме на улицата и сме тръгнали на някъде или просто се разхождаме, може да ни срещне полиция и да ни спре за проверка. Те са в пълното си право и това е част от задълженията им. Ето отговори на често задаваните въпроси на тази тема:

Какво, ако полицай ни помоли „да спрем за отчет“?

„Да спрем за  отчет“ (Stop and Account), значи, че полицаят изисква от нас да спрем и да му обясним какво правим, защо сме в определен район и какво носим със себе си. Ако не е униформен, полицаят задължително трябва да ни представи документ за идентификация и да ни даде фиш на който да пише всички подробности около нашето спиране. Не е задължително да дадем името си и адреса на спиращия ни полицай, както и той няма право да ни задържа.

Какво е „ да спрем за обиск“?

Ако от нас поискат „да спрем за обиск“ (Stop and Search), тогава нещата са по-сериозни, отколкото при горния случай. Полицаят може да изиска това от нас, ако има основания да смята, че сме подозрителни по някакъв начин или, че пренасяме оръжие, наркотици и т.н. Не е задължително да ни спрат и обискират, само заради горните примери. Може да го изискат в случай, че се намираме в по-наситена с престъпления местност , ако в полицията има подаден сигнал за терористична заплаха или в случай, че на органите на реда е известно, че в местноста се навъртат въоръжени хора.

По време на обиска, полицаят е задължен да ни даде възможност сами да го направим, но ако отказваме или се съпротивляваме, тогава има право да използва умерена сила и да ни обискира лично. И в този случай, след обиска, трябва да ни даде фиш на който да е обяснена причината за спирането и обиска и всички други детайли.

„Да спрем за обиск“ значи ли арест?

Не, това не е арест, просто рутинна процедура. Но, може да доведе до арест.

Ако ни спрат за обиск, трябва ли да дадем имената и адреса си?

Вероятно полицаят ще ни попита за име и адрес, но не е задължително да го дадем, освен, ако не ни арестуват или ни докладват за нарушение.

Истина ли е, че при спиране за обиск, полицаят не може  да изиска от нас да свалим фереджета, забрадки, чалми, шалове и всички други неща, които носим на религиозна основа?

Не, това не е така. Може да ни помолят да ги свалим. Но, ако носим нещо на религиозна основа, ще проявят разбиране и ще ни заведат на място, където да сме насаме и тогава да свалим предмета.

Кога полицай има право да ни спира докато шофираме?

Могат да ни спрат по всяко време докато шофираме. Ще ни поискат шофьорска книжка, документи на автомобила, както и да го проверят дали е технически изправен.

Може ли да ни спрат, заради начина по който сме облечени или цвета на кожата ни?

Не. Полицаите нямат право да ни спират заради това.

Ако полицията знае, че сме съдени преди, могат ли да ни спрат за това?

Не, ако е само това, не е значима причина да ни спират.

Ако станем свидетели на преследване и полицай ни спре и ни попита нещо свързано с преследването, това „спиране“ ли е и трябва ли да ни дадат фиш?

При обикновен разговор или искане за информация, не се издава фиш, нито пък е спиране.  Ако полицията смята, че може да имате нещо общо с преследването, може и да ви поискат допълнителна информация и тогава да се брои като такова.

Ако смятаме, че при спиране, полицаят се е държал лошо с нас, как да се оплачем?

Ако не сме доволни от държането на полицията, може да се оплачем онлайн на този сайт.