Какво можем да направим, в случай че около или в нас живее неприятен и асоциален индивид

-
 • Какво представлява антисоциалното поведение?

Не съществува точно определение за антисоциалното поведение в квартири и жилища. Най-общо казано, това е държание, което причинява или може да причини тормоз, безпокойство или щети. За да се определи едно поведение като антисоциално, то не трябва да е еднократно, а продължително.

Границата между антисоциалното поведение и споровете между съседи за сравнително дребни проблеми е съвсем тънка, но ако тези спорове продължават, те могат да се превърнат в антисоциално поведение.

Антисоциалното поведение може да включва:

– сплашване на съседи и други хора чрез заплахи или действително насилие;

– тормоз, включително и расов;

– словесни обиди;

– хомофобско поведение;

– систематичен тормоз на деца на публични детски площадки, по пътя за училище или дори в училище, ако обичайните училищни дисциплинарни процедури не прекратяват това поведение;

– оскърбително поведение, което цели да предизвика страх или безпокойство у определени хора, например, възрастни хора или хора с физически затруднения;

– шум;

– изхвърляне на боклук на различни от определените за това места;

– тормоз над животни, включително непочистени кучешки екскременти;

– вандализъм, увреждане на частна собственост и графити.

 • Какво може да се предприеме в случай на антисоциално поведение?

Ако искате да предприемете действия срещу антисоциално поведение, първо трябва да установите кой е отговорен за това държание. Друго важно нещо, което трябва да установите, е дали това поведение е умишлено, или не.

Мерките, които ще предприемете, зависят от вида поведение, от което се оплаквате, и желаните резултати.

Възможно е да искате да постигнете един или повече от следните резултати:

– прекратяване на антисоциалното поведение;

– да получите компенсация за нанесени щети, загуба или телесна повреда;

– да получите извинение;

– да бъдете настанени на друго място;

– хората, отговорни за поведението, да бъдат преместени или изгонени.

В такъв случай можете да предприемете една или повече от следните мерки:

– самите вие да предприемете действие, включително да се обърнете към съда, ако искате компенсация или за да прекратите повторни прояви на това поведение;

– да потърсите съдействие от наемодателите;

– да потърсите съдействие от местните власти;

– да потърсите съдействие от полицията.

Ако сте жертва на антисоциално поведение, което е проява на омраза или престъпление от омраза, можете да се обърнете към полицията. В случай че искате да предприемете подобни действия, трябва да се консултирате с опитен консултант, като например Бюрото за консултиране на граждани (CAB).

 • Предприемане на действия от ваша страна

Ако искате да предприемете действия срещу антисоциално поведение, вие можете да:

– се свържете с Асоциацията на наемателите (ако съществува такава на мястото, на което живеете), особено ако това поведение засяга и други хора;

– потърсите посредничество за решаване на проблема;

– започнете криминално съдебно преследване, в резултат на което наруши-телят ще бъде глобен или арестуван;

– се обърнете към граждански съд, за да поискате компенсация и/или за да получите заповед срещу извършителя за прекратяване на поведението.

Ако смятате да се обърнете към съда, ще имате нуж-да от опитен консултант, като например Бюрото за консултиране на граждани (Citizens Advice Bureau). Бюрото предоставя консултации и по имейла. САВ предлага консултации по телефона и разработва национална телефонна услуга, която ще стане достъпна в различните части на Великобритания в рамките на следващите две години.

В момента тази услуга е достъпна изцяло в Уелс, но само за хора, които живеят или работят там. В момента услугата се пуска в Англия в различните области. Ако все още не е достъпна във вашата област, ще ви бъдат представени различни варианти:

– за Уелс се обадете на 08444 77 20 20;

– за Англия се обадете на 08444 111 444, или потърсете данни за контакт с местното бюро;

– потребителите на TextRelay трябва да се обадят на 08444 111 445.

Обажданията към националните телефони (номера, започващи с 0844) се таксуват с пет пенса на минута от стационарен телефон, а цената им може да е значително по-висока, ако се обаждате от мобилен или друг телефон.

 • Посредничество

В случай, че искате поведението да престане, но не желаете да предприемате съдебни действия, трябва да обмислите схема за посредничество. Посредничеството е процес, при който независима трета страна помага на двама или повече човека, които имат проблем, да намерят приемливо и за двете страни решение. Общественото посредничество се занимава с проблеми между съседи и в общност-та, включително шум, деца, домашни любимци, паркиране и кражби с взлом. Обикновено посредничеството е безплатно.

Посредничеството е подходяща мярка, ако и двете страни имат желание за това. То може да бъде под формата на директна дискусия, при която двете страни се срещат на неутрална територия. В случай, че те не желаят да се срещнат, посредниците предават съобщения на всяка от страните.

За да намерите посредник във вашия регион, посетете интернет сайта на Министерство на правосъдието – www.justice.gov.uk.

 • Какво могат да направят наемодателите?

Можете да поискате намеса от страна на вашите наемодатели (landlords) при антисоциално поведение. Трябва да се информирате дали хазяите ви имат политика и процедури при антисоциално поведение. Наемодателите към местната община трябва да имат установена политика за такива случаи. В Англия и САЩ това важи и за наемодатели, които членуват в асоциации.

Всеки хазяин може да предприеме действия срещу антисоциално поведение, въпреки че е по-вероятно местните власти и асоциациите на наемодателите (housing associations) да поискат да се заемат с това. Имайте предвид, че наемодателите могат да изберат дали да предприемат действия или не, но не са задължени да го направят.

 • Наемодателите (хазяите) могат да:

– се обърнат към полицията или местните власти, за да потърсят съдействие;

– се обърнат към съда и да поискат изселване на човека с антисоциално поведение, ако той е наемател или арендатор;

– се обърнат към съда с искане за заповед за изселване за антисоциално поведение (antisocial eviction), ако наемодател е местната община или (housing association);

– се обърнат към съда с искане за заповед за прекратяване на насилие или за защита на пострадал от насилие, ако наемодател е местната община;

– настанят жертвата или човека с антисоциално поведение в друго жилище. Това е малко вероятно, освен ако наемодателят не е местната община или друга обществена организация.

 • Съществуват и други варианти, ако местната община е наемодател. Тогава хазяите могат да:

– удължат периода на първоначално отдаване под наем;

– да се обърнат към съда с искане за заповед, отменяща правото на наемателя да купи имота;

– откажат разрешение на един наемател да се смени с друг наемател;

– се обърнат към съда с искане за заповед, която да направи нищожен статута (tenancy) на наемателя, което ще улесни неговото изселване, в случай че поведението му не се подобри.

В Англия могат да променят договора за наем на „наем със семейна интервенция”. Това означава, че наемателят и неговото семейство са съгласни и подлежат на професионална помощ, за да се промени антисоциалното им поведение. Ако това не се случи или те не използват предложените услуги, могат да бъдат изселени.

Възможно е човекът, от когото се оплаквате, да има подписан договор за наем, който забранява определено поведение, например тормоз, разпространение на наркотици или шум. Ако някое от тези условия бъде нарушено, човекът може да бъде изселен.

В случай, че искате да се оплачете на местните власти или housing association от даден наемател, трябва да потърсите съответния housing officer.

Ако местната власт или асоциация не се явява ваш хазяин, ще се наложи да се обърнете директно към вашия частен хазаин.

 • Какво може да направи местната власт?

Когато сте жертва на антисоциално поведение, можете да потърсите съдействие от местните власти без значение дали те са ваши наемодатели или не.

Местните власти могат:

– да се обърнат към съда с иск за заповед за прекратяване или предотвратяване на нечие антисоциално поведение;

– да се обърнат към съда с иска за заповед за прекратяване или защита от насилие;

– да се обърнат към съда с иска за заповед за прекратяване на обществени нарушения, включително и разпространение на наркотици;

– да се обърнат към съда с искане за заповед за затваряне на помещения, в които се извършват безредия или нарушения;

– да предприемат действия за прекратяване на шум, нарушения или заплахи за здравето;

– да предприемат действия за изселване на човека, отговорен за поведението, в случай че местната община се явява негов наемодател;

– да предложат на жертвата друга квартира;

– да проучат дали това поведение е криминално престъпление;

– да поемат контрол върху имота, в който има сериозни проблеми с антисоциално поведение.

Ако смятате да потърсите съдействие от местните власти заради антисоциално поведение, ще имате нужда от опитен консултант от САВ. Бюрото предоставя консултации и по имейл.

 • Какво може да направи полицията?

Полицията може да преследва човек, който:

– е нападнал друг човек и е предизвикал физически и/или психологически травми;

– преднамерено е нанесъл щети върху чужда собственост;

– се е държал застрашително или оскърбително, за да сплаши и умишлено да предизвика тормоз, тревога или безпокойство, като например ви преследва или пише надписи на стените на жилището ви;

– подстрекава към расова омраза или насилие, като например разпространява расистки листовки.

Трябва да имате предвид, че полицията ще прецени дали да преследва някого или не. Полицията може да наложи глоби на място за някои видове антисоциално поведение. Може също и да се обърне към съда с искане за заповед за прекратяване на насилие или защита от насилие.

Полицията трябва да се отнесе много сериозно към всички жалби за антисоциално поведение, което е дискриминационно за вас. Ако според вас не са се отнесли достатъчно сериозно към вашата жалба или ако мислите, че отношението на полицията към вас е дискриминационно, можете да подадете жалба.

 • Какво могат да направят общинските служители?

В Англия и Уелс общинските служители могат да предприемат действия срещу антисоциално поведение при определени обстоятелства. Например:

– могат да наредят на хората да не карат велосипеди на тротоара;

– могат да разпръснат групи от млади хора, които се събират на публични места;

– могат да прибират деца в домовете им след 21 часа;

– могат да се занимават с млади хора, които бягат от училище, включително и да ги водят обратно на училище;

– могат да налагат глоби на място.

 • Допълнителна помощ

В Англия може те да намерите повече информация за антисоциално поведение в брошура, разпространявана от местния парламент (Department for Communities and Local Government (DCLG), която се нарича „Как да се справим с антисоциалното поведение” (Tackling Antisocial Behavior). Можете да намерите брошурата в интернет сайт на правителството на адрес www.gov.uk.

В Уелс можете да получите повече информация за антисоциалното поведение, като се свържете с отдела за общинска безопасност към правителството на Уелс на телефон: 0845 010 3300.

Категория: