Какво можете да направите ако смятате, че вашето дете е дискриминирано?/Обществен транспорт

-

Какво можете да направите ако смятате, че вашето дете е дискриминирано?
В зависимост от обстоятелствата, можете да отнесете случая до трибунала за специални образователни потребности и физическо увреждане, или, в определени случаи – до admissiom appeal panel или exclusion appeal panel. Можете да подадете жалба пред някое от тези тела, след като сте приключил(а) процеса по подаване на оплакване пред институцията, която смятате, че е дискриминирала детето ви. Можете да се свържете с трибунала за специални образователни потребности и физическо увреждане чрез Disability Rights Commission (DDA линия за помощ: 08457 622633; textphone: 08457 622644; www.drc-gb.org) и можете да кандидатствате за admissiom appeal panel чрез LEA или чрез правителственото тяло на училището, както и за exclusion appeal panel чрез LEA. При повечето ситуации ще ви бъде предложено мирно разрешение на проблема преди да подадете жалба.

Последващо и висше образование
Disability Gughts Commission (DRC: www.drc-gb.org.uk) има подробно ръководство как подобни политики трябва да бъдат вмъкнати в представителствата за последващо и висше образование. Това ръководство може да се намери в DRC и в публикацията на Department for Education and Skills (0845 60 222 60).

                                                                                 Обществен транспорт
DDA дава правомощия за издаването на правилници относно дизайна и достъпа до новите обществени транспортни средства, таксита и услуги.
Въпреки че обществените транспортни средства все още не се покриват от този закон, спирките на обществения транспорт имат такова покритие, така че, например, един глух човек може да се оплаче в една жп станция за липсата на minicom или друга достъпна информация.

Категория: