Какво представляват “расовите предразсъдъци”? / Наемане на работа и обучение

-

Какво представляват “расовите предразсъдъци”?
“Расовите предразсъдъци” включват:
• цвят;
• раса;
• националност;
• етнически или национални корени. “Етнически корени” е условие, което трудно може да бъде определено. Все пак, повечето случаи на дискриминация се отнасят до определени групи от хора. Например, евреи, роми, членове на Irish traveller community и Sikhs се смятат за етнически групи, докато Rastafarian – не. Хората от Уелс и Англия са расови групи с смисъл “национални корени”.
Не е необходимо да принадлежите към някоя от тези групи, за да става въпрос за расова дискриминация. Някой може да ви дискриминира, защото смята, че принадлежите към различна расова група.

Къде расовата дискриминация е незаконна
Незаконно е да се дискриминира по расови предразсъдъци по време на:
• наемане на работа и обучение;
• образование;
• осигуряване на стоки и услуги, например, при финансови въпроси, развлечения и транспорт;
• жилищно настаняване.

Наемане на работа и обучение
За даден работодател е незаконно да дискриминира някого по расови предразсъдъци. Това се отнася за всички работодатели, независимо от това колко работници са наели. Повечето работници, включително и служители, стажанти и самонаети, имат законно защита срещу расова дискриминация във всички аспекти на професията, като тук се включва набиране на персонал, подбор, повишение, обучение, изплащане на надбавки, съкращение, уволнение и условия на работа.
Професионалните съюзи са длъжни да не дискриминират членовете си или евентуалните си членове.

Смятам, че отношението към мен е неправомерно поради религията ми. Това законно ли е?
Аз съм евреин и ми се налага през зимата да отсъствам от работа всеки петък следобед, за да се прибера у дома преди да се е стъмнило и да се приготвя за Sabbath. В момента, моят шеф няма нищо против да го правя, като си наваксвам през останалата част от седмицата. Обаче, той смята да представи нов график на смените, което означава, че аз няма да имам повече такава възможност. Може ли той да направи подобно нещо?
Незаконно е да се дискриминира даден работник поради неговата религия или вяра. Така че, ако вашия работодател представи нов график на смените, който ще бъде трудно изпълним за вас поради религията ви, може да се окаже, че сте жертва на косвена дискриминация по религиозни предразсъдъци. Вашият работодател трябва с точност да обясни защо е необходимо да работите в петък следобед. Ако той не успее да покаже, че няма друг приемлив начин за организиране на работата ви, неговото отношение към вас може да се счете за дискриминация по расови предразсъдъци.

Категория: