Какво представлява застраховката „Отговорност за вреди към трета страна“ и имате ли нужда от нея?

-

Ако извършвате търговска дейност или се занимавате с бизнес, застраховката „Отговорност за вреди към трета страна“ (на английски Public Liability Insurance) ще ви осигури покритие в случай че във вашия обект възникне инцидент и той причини имуществени или телесни вреди на трето лице (различно от вашите служители). Инцидентът може да бъде в резултат на действие, грешка или пропуск във връзка с дейността на фирмата.

Кои са страните по застраховката и дефиницията за този вид застраховка?

Първата страна е застрахованото лице, втората страна е застрахователят, а третата страна са лицата, които могат да предявят претенции. С други думи,  застраховката „Отговорност за вреди към трета страна купува застрахованият (първата страна) от застрахователя (втората страна) за защита срещу искове от други лица (третата страна). Застрахованото лице или фирма (първата страна) в този случай поема само заплащането на собствените си щети или загуби, независимо дали са причинени от него или от трета страна.

Накратко, застраховката „Отговорност за вреди към трета страна“ осигурява покритие на бизнеса ви, в случай, че някой друг бъде наранен по някакъв начин от дейността ви или в резултат на това, че вие или вашите служители не сте се погрижили да полагате разумна грижа при извършване на вашите бизнес дейности, както и ако повредите собственост на трета страна при извършване на работа. Имайте предвид, че дори малка драскотина на нечие лично имущество може да доведе до тежки глоби или плащане на съдебни такси от ваша страна, ако се стигне до съд, а застраховката „Отговорност за вреди към трета страна“ би могла да поеме тези неудобства вместо вас.

Какво покрива застраховката?

Този вид застраховка е особено важна, ако други лица (различни от вашите служители – например клиенти, познати или случайни лица) често посещават вашите работни помещения или ако вие, или вашите служители, имате директен контакт с тях докато сте на работа. Тези трети лица могат да предявят иск, ако претърпят инцидент на територията на вашите работни помещения или ако имуществото им бъде повредено в резултат на вашите бизнес дейности. Например, подобни искове могат да възникнат в резултат на произшествие, случило се:

 •         във вашите бизнес помещения;
 •         във вашия дом, ако управлявате бизнеса си оттам;
 •         в дома на клиента или неговото работно място;
 •         в резултат на събития или дейности, провеждани извън обекта, но организирани от вашата фирма.

Застраховката ще осигури покритие на бизнеса ви в случай на иск за обезщетение за всяка загуба, нараняване или смърт на трети страни, за които е установено, че фирмата ви носи отговорност. Това може да включва:

 •         загуба на средства или печалба;
 •         разходите за поправка на повреди или замяна на повредена чужда собственост;
 •         медицински разходи, вследствие на наранявания;
 •         съдебни разноски на двете страни по делото.

Общата сума, дължима от застрахователя, ще бъде ограничена до сумата, определена съгласно полицата, така че всеки иск, надвишаващ тази сума, ще трябва да бъде доплатен от вас или за сметка на вашия бизнес.

Застраховката „Отговорност за вреди към трета страна“  не осигурява покритие на бизнеса ви в случай на смърт, нараняване или загуба на вашите служители. Тези случаи се покриват от застраховката „Отговорност на работодателя“ (Employers’ Liability Insurance).

Примери за това, в кои ситуации могат да възникнат искове по застраховка „Отговорност за вреди към трета страна“

Исковете за обезщетения за щети в резултат на препъвания, подхлъзвания и падания са сред най-често срещаните, но има и други събития, които могат да доведат до подобни претенции. По-долу ще ви представим няколко примера за събития, които могат да доведат до възникване на искове срещу вашия бизнес:

 •         Оставяте предмет на пода във вашия магазин, и клиент, опитвайки се да го прескочи, се наранява;
 •         Ваш служител разлива напитка в кафенето ви, клиент се подхлъзва на мокрия под и се наранява;
 •         Доставчик пада на стъпалата във вашата фабрика, тъй като перилото е счупено, и се наранява;
 •         Докато извършвате някои ремонти в офиса на клиент, оставяте инструмент на пода, който служител на другата фирма прескача и се наранява, което от своя страна може да доведе до предявяване на иск срещу вас;
 •         От покрива на вашето помещение падат керемиди по време на ремонт във фирмата ви, което причинява смърт на минувач. Вие не сте се погрижили вашите служители да обезопасят терена;
 •         Чупите ценна антика, докато поставяте ламиниран паркет в дома на клиент;
 •         Свързвате неправилно електрозахранването в дома на клиент, което причинява пожар;
 •         Ваш клиентът получава хранително отравяне, след като се е хранил в заведението ви.

Когато наемете човек, който да извърши възложена му от вас дейност във вашите търговски помещения, трябва да поискате да видите неговия застрахователен план и документация, преди да го наемете, в случай, че той причини щети на вашите търговски помещения или вашите служители.

Задължителна ли е застраховката „Отговорност за вреди към трета страна“?

Застраховката  не е задължителна – но се изисква се от закона, ако например притежавате конна база и наемате коне за езда или предлагате уроци по езда.

Дори и да става дума за друг вид търговска дейност, някои клиенти или потребители може да изискват от вас да представите доказателство за сключена застраховка „Отговорност за вреди към трета страна“ преди да започнат работа с вас. Това е особено често срещано при работа с местните (общинските) власти или други държавни органи. Местните власти често изискват минимум 5 милиона паунда застрахователно покритие, ако искате да направите оферта за работа по техните проекти.

Избор на покритие на застраховка „Отговорност за вреди към трета страна“

Необходимото ниво на покритие може да бъде трудно да се определи, но застрахователните брокери или застрахователите могат да помогнат. Нивото ще зависи от:

 •         естеството на вашия бизнес;
 •         възможните рисковете за трети страни във вашите търговски помещения и операции;
 •         размерът или оборотът на вашия бизнес;
 •         видът клиенти;
 •         броят на хората, които наемате;
 •         вашата застрахователна история.

За да намалите вероятността от подаване на иск и следователно да поддържате ниски разходи, трябва да извършвате подходящи и редовни оценки на риска. Застрахователите могат, като част от условията на вашата полица, да изискват от вас да извършите подходящи и редовни оценки на риска и да въведете необходимите мерки за контрол, когато това е необходимо, за да намалите вероятността от злополуки с трети страни.

Защо е необходимо сключването на подобна застраховка?

Дори когато даден бизнес върши всичко по правилата, винаги съществува възможност да се случи произшествие, което да причини нараняване или вреди на клиенти, посетители или други трети страни. Ако се случи подобен инцидент, за който отговорност носи вашата фирма, възникналите разходи могат да бъдат значителни. Всъщност, ако фирмата ви не е в състояние да посрещне разходите, това може да й донесе лошо име, дори фалит, и да ви затрудни при започването на бъдещ нов бизнес.

Въпросът, който наистина трябва да си зададете, ако имате собствен бизнес, е: “Мога ли да си позволя да не сключа подобна застраховка?“.

Категории: