Какво представлява сертификатът за предплатени рецепти

-

В Англия лекарствата, отпуснати по рецепта, се заплащат. Таксата за едно лекарствено средство е 8.40 паунда. Например, ако имате рецепта с 3 лекарства, в аптеката ще заплатите сумата от 25.20 паунда. В Шотландия, Северна Ирландия и Уелс таксата за рецепта е премахната.

Ако живеете в Англия, купувате много лекарства и нямате право на безплатни рецепти, често излиза по-евтино да си купите сертификат за предплатени рецепти  (Prescription prepayment certificate или PPC).  Този сертификат покрива всички такси за изпълнение на рецептите ви за определен период от време и така ви спестява пари.

Сертификатът покрива таксите за всички видове рецепти, включително и от стоматолози, но не покрива някои други, допълнителни разходи, свързани със здравето. Пример за такъв разход са, например, тези перуки,, които се предоставят чрез рецепта.

Има два вида сертификати за предплатени рецепти:

Тримесечен сертификат, на стойност 29 паунда, който би ви спестил пари, ако купувате повече от три лекарства по рецепта в рамките на 3 месеца;

12-месечен сертификат, на стойност 104 паунда, който ви спестява пари, ако се нуждаете от повече от 12 лекарства по рецепта годишно.

Ако се нуждаете от 2 лекарства на месец,  с 12-месечния сертификат  ще спестите над 95 паунда годишно. Ако се нуждаете от лекарство с рецепта три пъти месечно, бихте спестили 195 паунда на година.

Преди да си купите сертификат за предплатени рецепти, проверете дали нямате право да получавате безплатни рецепти.

Право на безплатни рецепти

Можете да получите лекарствата от рецептата си безплатно, ако сте в една от следните категории:

 • ако сте на възраст над 60 години;
 • на възраст под 16 години;
 • на възраст между 16 и 18 и се обучавате редовно;
 • ако сте бременна жена или имате дете на възраст под 12 месеца при валиден сертификат за това;
 • ако сте в специфично здравословно състояние и имате валиден сертификат за това;
 • ако имате продължително време здравословен недъг, който не ви позволява да излизате навън без чужда помощ;
 • ако имате валиден сертификат за военна пенсия и рецептите се отнасят за това;
 • ако сте хоспитализирано лицец
 • ако вие или партньора ви получавате следните социални помощи или ако сте на възраст под 20 години и сте зависим от някого, който получава следните помощи:
 • помощ при ниски доходи (Income Support);
 • помощ за търсещи работа, основана на дохода (Income-based Jobseeker’s Allowance);
 • помощ за нетрудоспособни, основана на дохода (Income-related Employment and Support Allowance);
 • пенсионен кредит (Pension Credit Guarantee Credit);
 • универсален кредит (Universal Credit) и имате нетна заработка от 435 паунда по време на последния период на оценка или вашият универсален кредит е с елемент за дете и имате ограничена способност да работите, защото се грижите за него или имате ограничена способност да работите и имате нетна заработка от 935 паунда или по-малко по време на последния период на оценка.

Имате право на безплатни рецепти и ако имате валиден сертификат за здравно изключение във връзка с помощта данъчен кредит. Ако нямате сертификат, можете да покажете писмото, с което са ви отпуснати помощите – ще имате право на безплатни рецепти, ако ви е отпуснат данъчен кредити за дете (Child Tax Credit) или за работещи с ниски доходи (Working Tax Credit) с елемент на ограничена дееспособност поради недъг, или ако са ви отпуснати и двата вида данъчен кредит и имате доход за данъчни цели по-малък от 15 276 паунда на година.

Имате право на безплатни рецепти и ако притежавате сертификат за пълно плащане на таксите за здравеопазване. Хората, които имат сертификат за частично поемане на здравните такси, също имат право на някаква помощ.

Купуване на сертификата

Има няколко опции за плащане на сертификата. Можете да го платите наведнъж, а ако решите да си купите 12-месечен сертификат, имате възможност да го платите разсрочено на 10 равни месечни вноски, чрез директен дебит.

Най-бързият начин да се сдобиете със сертификат, е да си го купите онлайн на адрес: apps.nhsbsa.nhs.uk/ppcwebsales/patient.do. Сертификатът ще бъде валиден от деня, в който сте направили покупката му, освен ако не посочите друга начална дата. Датата на започване на сертификата може да бъде един месец преди или след като сте подали заявка за получаването му.

Можете да купите сертификата и по телефона, като се обадите на 0300 330 1341, като държите под ръка данните за банковата си сметка, защото ще ви я искат. Валидността му започва от деня, в който се обадите по телефона, освен ако не заявите друг ден.

Независимо от кога започва валидността на сертификата, ще са нужни няколко дни, за да пристигне. Докато пристигне, може да се наложи да заплатите за рецептите, но после можете да подадете молба за връщане на парите.

Можете да поръчате сертификат и по пощата, като попълните формата за това и я изпратите заедно с чек, пощенски запис или банковите си детайли на:

NHS Help with Health Costs, PPC Issue Office, PO Box 854, Newcastle upon Tyne, NE99 2DE

Можете да изтеглите регистрационната форма от интернет адрес: www.nhs.uk/NHSEngland/Healthcosts/Documents/2015/FP95-04-2015.pdf  или да я получите от най-близката ви аптека. Също така някои аптеки предлагат възможност за закупуване на такъв сертификат директно на място, като там не можете да заплатите с директен дебит.

Поръчайте навреме новият си сертификат за предплатени рецепти, за да не се налага да плащате за рецептите си, докато пристигне той на пощата ви.

Ако се е наложило да заплатите за лекарствата си преди да ви пристигне сертификата, поискайте формата FP57 от аптеката, за да я попълните и си върнете вложените пари. Можете да си върнете пари за срок до 3 месеца назад.