Какво представлява No claims bonus и какви са последствията от изготвянето на фалшив такъв от България

-

No claims bonus или накратко NCB е отстъпката от застрахователната премия (insurance premium), която се трупа за броя години, в които не сте предявявали претенции по автозастраховката си. Стойността му е различна при различните застрахователи, но за 5 или повече години отстъпката от застрахователната ви премия може да достигне 60-75%.

Повечето от нас са виждали обяви за изработване на No claims bonus от България – било то чрез Facebook или българските страници за обяви. Те в общи линии гласят, че срещу скромната сума от £50-100 ще получите възможност да спестите хиляди.

В тази статия ще разгледаме какво представлява No claims bonus (NCB) и какви могат да бъдат последствията от представяне на фалшив пред британските застрахователи.

Какво е No claims bonus?

No claims bonus (NCB) е отстъпката, която се прави при подновяване на полицата, ако застрахованото лице не е причинило щети и не е предявявало претенции по застраховката си през предходната година. Той не се трупа до безкрайност – обикновено нараства до петата или най-много до деветата година, в която не сте предявявали претенции и след това се стационира, като максимум може да даде отстъпка от 75% от застрахователната премия – основната застраховка, която се определя според индивидуалната история на застрахованото лице и типа му кола.

Как се създава NCB?

За всяка година от вашата застраховка, в която не сте предявявали претенции, вие придобивате право на още една година NCB. Някои застрахователи предлагат ускорени полици, където можете да спечелите бонус за 10, а не за 12 месеца.

Как предявяването на претенции по застраховката влияе на NCB?

Основният принцип тук е, че ако предявите претенции и застрахователят трябва да ви изплати някаква сума, вие ще загубите част или целия си NCB.

– няма да загубите своя NCB, ако сте ударени от друга кола, вината не е ваша и застрахователят успее да възстанови плащането от застрахователя на другия водач;

– ако не се стигне до решение чия е вината за инцидента, двамата застрахователи могат да си поделят разходите по предявените претенции и тогава бонусът и на двамата водачи ще пострада;

– ако сте платили за нова полица с намален или спрян NCB и по-късно се окаже, че вината за инцидента не е била ваша, вашият NCB ще бъде възстановен.

– ако предявите претенции при кражба на кола или при повреда, причинена от лошо време, вашият NCB ще пострада.

Необходимо ли е да защитим своя NCB?

Застрахователите предлагат защита на NCB срещу допълнителни 5-10% от премията, която ви дава опцията да имате определен брой произшествия за определено време, без това да се отразява на вашия NCB дори и когато вината за тези произшествия е била ваша. Освен бонуса от предявяването на претенции се влияе и стойността на застрахователната премия. Дори и NCB да не пострада, ако сте причинили произшествие, това ще се отрази на премията ви, така че не във всички случаи си струва да плащаме за защита на NCB.

Какво се случва, когато сменим колата или полицата си?

NCB може да бъде прехвърлян от една кола на друга, но ако смените застрахователя си преди изтичането на полицата ви, няма да получите NCB. Ако го направите след изтичането на полицата, можете да използвате NCB при следващия застраховател.

Ако се откажете от полицата преди или след като е изтекла, имате 2 години за повторно използване на NCB. В противен случай той изтича и започвате трупането му от нулата.

Могат ли упълномощени шофьори да изградят NCB, карайки колата на основния водач?

Обикновено не се допуска упълномощени шофьори да градят NCB. Гледа се досието на основния водач. Причината е, че ако се даваше възможност на упълномощени шофьори да изградят NCB, има вероятност за злоупотреби, тъй като основният водач би могъл да получи отстъпка, без изобщо да се е качвал на автомобила. Има застрахователи, предлагащи NCB за упълномощени шофьори, но гаранции няма, че той ще бъде признат от други застрахователи.

Създава ли се NCB, ако карате служебен автомобил?

Застраховката на служебните автомобили не ви позволява да трупате NCB, но опитът ви като шофьор на служебен автомобил се взема под внимание при изчисляването на застрахователната премия. Ако колата се използва за социални и битови цели, както и за работа и има такава застраховка, е възможно да можете да изградите собствен NCB на нея.

Може ли да прехвърлим NCB от чужбина?

Обикновено застрахователите във Великобритания не позволяват създаден в чужбина NCB да бъде прехвърлен на застрахователна полица в UK.

Какви са последствията от изготвянето на фалшив NCB от България?

Фалшивият NCB от България представлява писмо, направено на компютър от български застраховател, което потвърждава, че имате NCB от България. Тези писма се приемат от някои британски застрахователи. Възможно е британските застрахователи да поискат от вас повече обяснения и доказателства, които ще е трудно да им предоставите, ако писмото ви е фалшиво.

Ако британският застраховател се разрови и установи, че в действителност вашият NCB от България е фалшив, ще ви постави в черния списък на британските застрахователи и няма да можете да си направите застраховка при нито един британски застраховател за период от поне 5 години.

Ако пък все пак минете първоначалната проверка, но впоследствие сте замесени в произшествие или колата ви бъде открадната, тогава застрахователната компания ще разгледа вашия случай „под лупа”. Ако установи, че вашият NCB е фалшив, тя ще анулира застраховката ви. Първо ще си отнесете глобата в размер до £10 000 и отново ще попаднете в черния списък.

Професионалистите от Chikov.com могат да ви дадат застрахователен съвет, както и да ви помогнат да си намерите подходяща автозастраховка. За повече информация посетете сайта www.chikov.com или се свържете с тях на имейл [email protected] или на телефон 077 8606 7076.