Какво трябва да знаем за кредитните досиета?

-

Чудили ли сте се по какъв начин една банка или кредитор решават дали да ви отпуснат кредит? Един от инструментите, които те използват, е кредитното досие. То им дава информация за кредитната ви история и им помага да преценят какъв е рискът от кредитирането.

Кой съставя кредитните досиета?

Във Великобритания има три основни  кредитни компании, които събират информация за това, колко добре управлявате финансите си. Те са Experian, Equifax и Callcredit.

Каква информация съдържа кредитното ми досие?

Кредитно досие обикновено съдържа следната информация:

– Вашето име и дата на раждане;

– Настоящите ви и предишни адреси;

– Дали сте в избирателните списъци;

– Списък на всички ваши банкови сметки, което включва сметки по банкови и кредитни карти, както и други кредитни споразумения, като неизплатени договори за заем или договори с компании за комунални услуги. Те показват дали сте правили погасителни вноски в срок и в пълен размер. Пропуснати или закъснели плащания остават в кредитния ви доклад за не по-малко от шест години. Следи оставят и всички съдебни решения за неплащане на дългове, фалити и индивидуални доброволни споразумения за изплащане на дълг;

– Подробности за всички хора, които са финансово свързани с вас, т.е. с които сте теглили общ кредит, имате обща кредитна карта и т.н.;

– Публична информация като съдебни решения наричани  „укази“ (decree) в Шотландия, отнемане на къща и фалити – всичко това остава в кредитния ви доклад в продължение на шест години;

– Подробности за овърдрафт;

– Ако сте извършили измами (или някой е откраднал самоличността ви и е извършил измами от ваше име) – това ще се запише на вашия кредитен файл в раздела CIFAS.

Кредитното досие не съдържа друга лична информация като например вашата месечна заплата, религия или криминално досие.

Кой може да се поинтересува от кредитното ми досие?

Когато кандидатствате за кредит, процесът обикновено включва даване на разрешение на заемодателя да провери кредитното ви досие. В категорията „заемодател“ попадат не само банки, строителни дружества и кредитори, но и компании за каталожна търговия и доставчици на услуги, като например мобилни оператори.

Работодателите и наемодателите също могат да проверят кредитното ви досие, въпреки че обикновено те ще видят само публична информация, като това дали сте в избирателните списъци и дали окръжните съдилища са ви издавали съдебни решения (или укази в Шотландия) за несъстоятелност.

Как мога да проверя кредитното си досие?

И трите основни кредитни агенции във Великобритания, споменати по-горе, имат законово задължение да ви предоставят достъп до кредитното ви досие срещу определена такса. Можете да получите достъп до файла си онлайн или чрез искане за писмено копие. Вашият законоустановен кредитен доклад показва кратка информация за текущата ви кредитна история.

Кредитната агенция Callcredit предлага безплатен, неограничен във времето достъп до кредитното ви досие.

В повечето случаи си струва да получите копие на кредитното си досие и от трите агенции за кредитна информация, ако не ще кандидатствате за кредит за първи път или ако не сте проверявали досието си от дълго време. Това е така, защото различните агенции могат да имат кредитна информация от различни кредитори и да има различия в досиетата ви.

Мога ли да получа повече информация за кредитната си история?

Можете да получите безплатен 30-дневен достъп до по-комплексна кредитна проверка от Experian и Equifax, което включва и пълната ви кредитна история в досието ви. Имайте предвид обаче, че когато се регистрирате за безплатен пробен период, обикновено се изисква да предоставите данните от вашата кредитна или дебитна карта, и след изтичането на този период, ако не направите отказ навреме, ще бъдете таксувани – парите ще бъдат взети от сметката ви.

През този безплатен пробен период можете да преглеждате своя доклад толкова пъти, колкото искате, без да плащате за това.

Помнете:

Неколкократното кандидатстване за кредит може да навреди на шансовете ви за получаване на такъв, тъй като многото кредитни търсения сочат, че е възможно да имате финансови проблеми и затова да сте толкова настоятелни.

Какво представлява кредитният ми рейтинг?

Вашият кредитен рейтинг е оценката от даден кредитор или кредитна компания на това, до каква степен сте надежден кредитополучател или, с други думи, какъв е рискът да ви бъде отпуснат кредит. Отделните кредитори и кредитни компании съставят тази оценка въз основа на собствени критерии, затова техните оценки могат да се различават. Добрият резултат отново не е гаранция, че ще бъдете в състояние да заемете пари, тъй като различните кредитори имат различни критерии за избор на клиентите, освен кредитния рейтинг.

Кога трябва да проверя кредитното си досие?

Ако кандидатствате за кредит, ипотека, кредитна карта или друг заем, тогава се препоръчва преди това да проверите досието си. Ако вече имате отказ, е задължително да го проверите, за да видите дали информацията за вас отговаря на истината. Ако не възнамерявате да теглите някакъв вид заем, също е добре да го проверявате от време на време, за да сте сигурни, че няма грешки или че не сте пропуснали плащания, без да искате.

Можете да проверявате кредитното си досие толкова често, колкото искате и това няма да повлияе на вашия кредитен рейтинг.

В някои случаи, проверката на кредитното ви досие при опит да получите оферта за кредит или кредитна карта, оставя т.нар. „отпечатък“ на вашия файл. Преди да се съгласите на такава проверка, попитайте дали тя ще остави такава следа.

Знаете ли, че…

Някои компании ще предпочетат да не ви отпуснат заем, ако не винаги успявате да погасявате навреме  своите кредити и ако не разполагате с добър кредитен рейтинг, а други просто ще ви таксуват с по-висок лихвен процент или ще ви предложат по-малка сума на кредита. Има и банки или компании, които няма да ви дадат кредитна карта, ако имате перфектно кредитно досие и винаги навреме сте изплащали всичките си месечни сметки. Парадоксално – но факт. Това е така, защото те не биха спечелили много от вас като клиент и ако не преценят, че може да им бъдете евентуален клиент за друг продукт, е възможно да получите отказ въпреки перфектното си кредитно минало.

Категория: