Какво ще бъде положението за европейските граждани във Великобритания след брексит?Как да получите помощ за безработен в България, след като сте работили във Великобритания (Формуляр U1)Какво ще бъде положението за европейските граждани във Великобритания след брексит?

-

Всяка година много наши сънародници намират  работа и временно препитание в чужбина. Някои работят сезонно, други така и не се връщат. Важно е да се знае, че всеки завърнал се в България има право на парично обезщетение. Право на обезщетение за работещи в чужбина, имат тези лица, които са били осигурявани от работодателя в страната, в която са работили.

Размер на паричното обезщетение за безработица

Дневното парично обезщетение за безработица не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица, като за 2018 г. са определени минимален и максимален размер на обезщетението, съответно 9,00 лв. и 74,29 лв.

Независимо по каква причина сте без работа, в България имате право да ви се изплати „Обезщетение за безработица“. Когато сте напуснали работа по ваше желание, или с ваше съгласие, или поради виновно поведение – обезщетението е минимално (9 лв. на ден) и е само 4 месеца.

За да можете да вземате максимално парично обезщетение, трябва да отговаряте на определени условия, а именно:

  • Трябва да имате минимум 9 месеца работен стаж през последните 24 месеца – като стажа може да е с прекъсване, може и да е комбинират и от Великобритания и от България.
  • Не трябва да сте били регистрирани в бюрото по труда през последните три години.
  • Трябва да сте били на трудов договор и не трябва да сте напуснали или да сте били уволнени, а е необходимо да сте били съкратени (например, изтичане на договор или съкратена работна ръка), за да се класирате за обезщетение.
  • Необходимо е да спазите всички необходими срокове за регистрация (в рамките на 7 дни след напускане).

Трябва да предоставите всички нужни документи пред НОИ – фомуляр U1, P45, P60, пейслипове, както и писмо от работодателя потвърждаващ причината за напускане на работа телефон и име за контакт.

Докато P45, P60, фишовете,  често са налични при напускане, защото работодателят е длъжен да ги предостави на работещия, то формуляр U1 често е проблем за напускащия Великобритания поради срокът за неговото получаване.

Какво представлява всъщност формуляр U1 и какви са начините за неговото получаване:

Формулярът U1 (бивш формуляр Е301) представлява отчет за периодите на осигуряване, които трябва да бъдат взети предвид при изчисляване на обезщетението за безработица.

Формулярът се издава от публичната служба по заетостта или от компетентната социалноосигурителна институция в последната (ите) държава (и), в която сте работили.

Той трябва да бъде предоставен  на националната служба по заетостта в страната, в която желаете да получавате обезщетение за безработица.

Първото нещо което бихме ви посъветвали да направите, за да се справите със сроковете,  е да подадете заявление за U1  преди да напуснете страната.

Не подценявайте и възможността да получите този формуляр онлайн. От 2017 г. това става чрез вашия   стане чрез  вашия персонален профил в правителствения портал (Government Getaway Account). За да получите формата U1 и да имате достъп до нейното онлайн копие, което можете да принтирате по всяко време е необходимо само да влезете в този профил и да следвате инструкциите.

Ако все още нямате профил в правителствения портал или не можете да се справите формалностите по кандидатстване за формуляр U1, можете да се обърнете към нас: HELP 4 BULGARIANS – тел. 077 8606 7076, 0203 432 73 22  или пишете на имейл help4bulgarians@gmail.com.

За повече информация, четете: http://infozauk.com/%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82/

http://infozauk.com/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD/

Категории: