Как да започнете бизнес с превоз на товари във Великобритания

-

Започването на всеки бизнес е сложно и рисковано и, естествено, изисква добре обмислен план и добър капитал, с който да започнете. Когато става дума за бизнес, свързан с превоз на товари, в началния етап е необходимо да се погрижите за транспорта. Освен това съществуват редица значими фактори от които зависи рентабилността на компанията и нейното търсене на пазара. Днес ще разгледаме как можете да направите това, когато създавате компания за превоз на товари в Обединеното кралство.

Получаване на сертификати

Вашият непосредствен приоритет трябва да бъде да наемете някой с лиценз за тежкотоварни автомобили или да го получите сами. Без лиценз няма работа! След като направите това, ще трябва да кандидатствате за лиценз за оператор. За да получите лиценза – което е законово изискване – ще трябва да кандидатствате за сертификат за професионална компетентност или да наемете лице с ръководни функции в сферата на транспорта, което вече притежава такъв сертификат и което може да кандидатства за лиценз от ваше име.

Получаването на лиценз за оператор включва попълване на няколко формуляра, както и изготвяне на банкови извлечения, показващи, че имате средствата, необходими за извършване на бизнес в транспортната индустрия. Ето защо е от съществено значение да се гарантира, че вашите финанси са изрядни и достатъчни за целта, преди да кандидатствате. Вашето заявление ще бъде изпратено до Министерството на транспорта, което ще реши дали да ви бъде предоставен лицензът.

Разходи

Капиталовите разходи за създаване на компания за превоз на товари в Обединеното кралство са доста големи. Промишлеността обаче е огромна, а растежът може да бъде значителен за онези компании, които управляват бизнеса си по професионален, етичен и финансово разумен начин. Струва си да помислите дали да не наемете цялото необходимо оборудване, вместо да го закупувате, ако желаете малко да намалите първоначалните разходи.

Финансиране

В някои случаи е възможно да получите финансиране, като лизингът остава най-популярната (и най-препоръчителната) възможност за това. За обикновеният потребител, физическо лице, покупката на лизинг е начин да се сдобие с желаната стока бързо и без да разполага с цялата сума, необходима за заплащане на цената.  Това е  пример за класически финансов лизинг, който е напълно приложим и за покупката на автомобили (разбира се тук има известни особености). Към настоящият момент в света, що се отнася до автомобилите, особено популярен е друг вид лизинг – оперативния. За разлика от финансовия лизинг, при него не може да се говори за закупуване на автомобила, а по-скоро за наемане. Тук основният момент е свързан с това, че клиента наема превозното средство за определено време, като след изтичането на срока – автомобила се връща на наемодателя (лизингодателя).

С разрастването на бизнеса си фирмите все повече се нуждаят от обновяване и увеличаване на автопарка си. Наред с това се появява и необходимостта от такава форма на финансиране, която няма да погълне голяма част от капиталовите ресурси, необходими за бизнеса. Приемаме, че избраната форма на финансиране на покупката е лизинг. В този момент се появява и дилемата: „Какъв лизинг да бъде предпочетен – оперативен или финансов?”. В отговор на този въпрос следва да внесем малко яснота в понятията.

Според дефиницята за финансов лизинг, това е лизингов договор, при който отдаващият под наем (лизингодателя), прехвърля на наемателя (лизингополучателя) всички ползи и рискове свързани със собствеността върху актива. Този договор трябва задължително да съдържа, поне два от следните елементи:

  • клауза за прехвърляне на собствеността върху актива на лизингополучателя;
  • прехвърлянето на собствеността на лизингополучателя да стане в края на срока на договора за лизинг;
  • срока на лизинга да покрива по-голямата част от „живота” на актива (под „живот” на актива визираме амортизационния му срок).

От казаното до тук става ясно, че най-отличителната черта на договора за финансов лизинг, е тази, че лизингополучателя след изтичане срока на договора става собственик на имуществото.

Оперативният лизинг по своето същество е форма, при която лизингополучателят ползва вещта „под наем”.

За разлика от финансовия лизинг при оперативния възможността за задължително придобиване на имуществото, след изтичане срока на договора, отсъства. Най-общо оперативният лизинг може да се определи като „договор за наем”, при който наемателят не може да стане собственик на лизингованата вещ.

Избор на подходящ автомобил

След като получите лиценз за оператор ще трябва да гарантирате, че сте избрали правилните превозни средства. Изборът варира измежду автомобили с тегло от 7,5 до 26 тона. Разбира се, ако предпочитате да работите със съчленени камиони, то е възможно да намерите превозни средства с тегло и до 44 тона.

Изборът на типовете ремаркета, които ще използвате, също е нещо на което трябва да обърнете сериозно внимание. Именно от този избор ще зависи и от какви превозни средства имате нужда. Например, ако решите да използвате само ремаркета, тогава ще е необходимо да наемете или закупите 44-тонен съчленен камион – друго превозно средство просто няма да може да се справи!

Ако, от друга страна, предпочитате да навлезете в основния пазар за превоз на товари, тогава по-подходящо би било ремаркето с щори. Ремаркета като тези са изключително гъвкави, способни да се справят с всичко – от палетизирани продукти до дълги стоманени или дървени елементи.

Намиране на работа

Един от най-трудните и основни моменти във всеки бизнес е намирането на работа. За щастие, транспортната индустрия е силно зависима от цените. В резултат на това компаниите непрекъснато търсят конкурентна цена. Това означава, че дори и чисто нови фирми могат да започнат да се конкурират веднага (стига да си вършат добре работата, разбира се!). Предлагането на по-ниски цени е чудесен начин да развиете бързо бизнеса си и след това, когато вече сте изградили добра репутация, можете да увеличите разходите си.

Както при всеки бизнес, постоянството е жизненоважно. Рим не е бил построен за един ден, както се казва. Инвестирали сте собствени пари в стартирането на компанията и е важно да бъдете упорити в постигането на целите си.

Един чудесен начин да развиете бизнеса си още в самото начало е да търсите съществуващи компании за превоз на товари, които работят с подизпълнители. Съществуват редица фирми, които извършват дейност единствено чрез подизпълнители, т.е. дори нямат собствени превозни средства. Подобни компании винаги търсят надеждни превозвачи с които да работят. Възможно е също така да търсите работа и чрез сайтове за обмен на товари (като например Returnloads), които печелят именно като намират работа на надеждни превозвачи в цялата страна.

Намиране на клиенти

След като си спечелите добра репутация и придобиете известен опит ще бъдете в позиция, в която можете да започнете да разширявате бизнеса си и да се свързвате директно с клиенти. Добрата старомодна реклама – независимо дали е в печатни издания, онлайн или по телевизията – остава изключително ефективен начин за това. Също така си струва да отпечатате някои брошури и след това да ги разпространявате в съответните места – като фабрики или индустриални имоти. Няма правилен или грешен отговор по отношение на маркетинга, така че отделете време, за да разберете кой е начинът, даващ най-добри резултати във вашия случай.

Правила, разпоредби и застраховки

Както и при всички останали отрасли, и този сектор има свой собствен набор от правила и разпоредби, които трябва да спазвате. Всъщност регулациите в областта на превоза на товари се променят сравнително често, така че винаги трябва да сте наясно със съответните актуализации по въпроси като процедурите за поддръжка на камиони, теглото на превозните средства, законите за тахографите и много други.

Най-добрият начин да се запознаете с правилата е просто да ги разучите или, ако вече познавате някого в сектора, да поискате помощ.

Също така е важно да имате застраховка, преди да започнете да търсите работа. Застраховката ще покрива както вашите превозни средства, така и разходите за превозваните стоки. Ще трябва да имате както застраховка на автопарка, която покрива вашето превозно средство/а, така и застраховка за транзита на стоки, за да осигурите покритие за товарите, които транспортирате.

Наемане на подходящия персонал

Намирането на добри шофьори може да се окаже истинско предизвикателство. Без тях обаче няма как да развивате дейността си! Вашите шофьори са „лицето“ на вашия бизнес, така че е жизнено важно винаги да проверявате референциите и обстоятелствата, свързани с тях, за да сте сигурни, че имат добра репутация и, че ще се придържат към фирмената политика.

Вашата стратегия за управление

Последно, но не по-малко важно, е да изградите добра управленска структура. Добрият мениджърски екип е ключът към успешната компания в абсолютно всяка индустрия. Трябва да наемате само онези, които имат реален опит в сектора, независимо дали се занимават със сметки, с човешки ресурси или управляват самия процес. Опитът е просто безценен и винаги ще се изплати с времето.

Не забравяйте, че навлизането в транспортната индустрия може да бъде предизвикателство. Но след като веднъж го направите, тя може да ви се „отблагодари“ щедро. Късмет!

Категория: