Как да откажем адресна регистрация, за да не получаваме чужда кореспонденция и писма от институции

-

Често се случва хора, които отдават жилището си под наем да получават кореспонденция, като например писма за събиране на дългове, но на името на някой друг, който не живее на този адрес. Възможно е и да  получават просто кореспонденцията на други хора по погрешка. Ако става въпрос за частно лице и не разполагате с адрес за препращане, просто върнете обратно писмата. Това може да стане по следния начин –  на пощенския плик изпишете „Not at this address“ , задраскайте адреса и ги пуснете в пощенската кутия, за да бъдат върнати на подателя.

Използването на вашия адрес неправомерно (unauthorised use of your address) от фирма за седалище или адрес за кореспонденция, също е незаконна практика. Въпреки това, опитът показва, че това се случва и е възможно да създаде немалки проблеми на собственика на имота. За да се избегнат  бъдещи проблеми, най-добре е да отпишете адреса официално. Заличаването на адрес на дадена компания не може да стане чрез обикновено писмо или имейл.  Необходимо да попълните официален формуляр  RP07 и да го изпратите до  службата Адресния регистър на фирмите (Companies House Services):

Ето и обясненията и инструкциите на службата Адресния регистър на фирмите (Companies House Services), които надяваме се да ви помогнат да се справите с проблема:

За да премахнете даден адрес от Адресния регистър на фирмите (Companies House Services), ще трябва да подадете формуляр RP07 на хартиен носител, придружен от подходящите доказателства в подкрепа на вашия случай. Информация за вида на изискваните документи, ще намерите по-долу в този текст. След като премахне  всяка лична информация от приложените документи, нашата организация е  длъжна да изпрати писмо до всички адреси, които се отнасят до компанията.

Ние сме законно задължени да предоставим на компанията минимум 28 дни, за да ни отговори, плюс допълнителни 7 дни, предвидени за пощенски закъснения. Ако фирмата не отговори, ние ще променим седалището по подразбиране. Ако компанията представи приемливи доказателства за правото си да използва адреса, ние ще се свържем с вас, за да потвърдим, че завеждащият отдел Фирмено състояние, не може да предприеме никакви действия.

Пълните подробности за този процес заедно с формуляра RP07 можете да намерите на нашия уебсайт: https://assets.publishing.service.gov.uk /government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/547131/RP07_V1.2.pdf

Използвайте този формуляр, за да подадете молба до регистрационния орган, за да промените адреса на седалището на дадена компания.

Молба за промяна на адреса на управление на дружеството (RP07)

Следвайте указанията по-долу за попълване на формуляр RP07. Молбата ви ще бъде отхвърлена, ако някоя от секциите не е вярно попълнена или не са прикачени необходимите  доказателства.

Раздел 1: Име на кандидата

Попълнете името на кандидата. Това трябва да е вашето собствено име. Полето „име на фирма“ трябва да се използва само ако кандидатствате от името на фирма.

Раздел 2: Адрес на кандидата

Адрес на заявителя. Въведете свой собствен адрес в това поле.

Раздел 3: Данни за компанията

Въведете данните за фирмата, за която се оплаквате.

Използвайте сайта на Companies House Service (https://beta.companieshouse.gov.uk/), за да намерите регистрационния номер на компанията, която ви интересува.

Можете да намерите този номер и в кореспонденцията, която сте получили от нас.

Използвайте пълното и правилно име на фирмата. В края не забравяйте да изпишете разширенията  „Limited“, „Ltd“, „Partnership Limited Partners.

Раздел 4: Адрес на седалището

Това, което понастоящем се изписва като  адрес на управление. Това е адресът, по който се получава кореспонденция.

Раздел 5: Причина да кандидатствате за промяна на седалището на компанията

Дайте кратко изявление, обясняващо защо искате да промените адреса.

Раздел 6: Подпис

Подпис на кандидата. Подпишете на определеното за целта място.

Доказателства за адрес:

Трябва да включите доказателства в подкрепа на молбата си. Те могат да бъдат копия на оригиналните документи.

Ако сте частно лице или фирма, чиито адрес се използва без разрешение, приложете един  или повече от следните документи:

  • Документи, доказваши собствеността на този имот, като лизингов договор или документ за собственост.
  • Писмено споразумение, позволяващо на кандидата да използва адреса.
  • Комунална сметка, изпратена на заявителя на адрес от последните 6 месеца.
  • Доставчик на услуги, който е сключил договор с компанията, който вече е прекратен.
  • Писмени доказателства за начало и край на договоря. Това могат да бъдат искането на компанията за услуги, фактура, доказваща плащане или друго доказателство за участието на компанията. Също така може да бъде приложено и копие от писмото за прекратяване на договора.
  • Копие от подписания договор и писмото за прекратяване.

Ако искате да получите повече информация или имате въпроси, можете да  се свържете с Companies House Contact Centre
Лондонски офис и информационен център:

Companies House

4 Abbey Orchard Street

Westminster
London
SW1P 2HT
United Kingdom

електронна поща:[email protected]

Запитвания в рамките на Великобритания:

Тел.: 0303 1234 500

Международен тел:+44 303 1234 500

Работно време от 9 до 17 часа (от понеделник до петък)

Лондонският офис разполага с пощенска кутия за извънредни доставки

Категория: