Как да плащаме по-малко Council Tax във Великобритания

-

Тъй като новината за увеличаването на данък сгради (Council Tax)  от  общините е много обсъждана тема в средствата за масова информация, считаме за необходимо да  разгледаме правните методи, които можете да използвате, за да намалите или дори да елиминирате дължимите данъци.

Когато британците дават пример за  най-обременяващия  общински данък, според статистиката на първо място  почти винаги е данък сгради (Council Tax) . Очаква се той да стане още по-непопулярен поради нарастването му с 4,99% в цялата страна от началото на април 2018 г.

Не е необходимо обаче да се обезкуражавате. Добрата новина е, че има няколко вратички, които позволяват да намалите дължимия данък или дори да се освободите изцяло от неговото плащане.

Трябва да разберете няколко неща:

Към коя група данъкоплатци принадлежите

Първото нещо, което трябва да установите, е дали можете да оспорите облагането с данъци на вашия имот.

Общинският данък, който трябва да платите, се определя от местоположението на вашия имот и неговата стойност от 1991 г.

Групата, в която попада имота ви ще бъде подробно описана в данъчната ви сметка, която данъчната служба по местоживеене изпраща. Ако смятате, че сте попаднали в грешна група, можете да обжалвате и да оспорите критериите.

Освободени от данък имоти

Някои имоти са освободени от  данък сгради (Council Tax) , въпреки че това може да бъде само временно състояние.

Едно имущество може да бъде освободено от облагане с данък, ако:

– е собственост на благотворителна организация,

– е празно,  поради смъртен случай,

– вече не е заето, защото човекът, който е живял там се е преместил на друго място, за да бъдат положени грижи за здравето му,

– всички живущи са студенти на пълен работен ден,

– всички живущи са на възраст под 18 години,

– всички живущи имат тежки умствени увреждания,

– жилището е населявано  от дипломати,

– жилището е собственост на възрастен роднина, приютяващ зависими лица от семейството.

При какви случаи можете да получите отстъпка от данък сгради (Council Tax)

Има редица причини, поради които може да получите отстъпка от данък сгради (Council Tax) .

Може да имате право на отстъпка ако живеете сами и имате ниски доходи или сте на помощи и изпитвате тежки финансови затруднения,.

Отстъпка можете да получите и  ако живеете с лице, което не дължи данък сгради (Council Tax)  като – студентите на пълен работен ден, лица с тежки умствени увреждания, лица пребивавали дълго в болница, за които  полагате грижи.

Данъчните власти могат също да ви освободят изцяло  от данък сгради (Council Tax)  за имоти, които са празни и не обзаведени или сгради, които са празни и се нуждаят от големи промени, за да станат обитаеми.

Какви ще са последиците, ако пропуснете да заплатите данък сгради (Council Tax)

Данъкът-сгради се определя като „приоритетен дълг“. Това е така, защото не плащането му може да доведе до сериозни последици.

Обичайна практика е този данък да се внася на  10 или 12 месечни вноски. Ако сте пропуснали вноска за 14 дни, ще ви бъде изпратено писмо за напомняне. Ако и в следващите седем дни не успеете да платите вноската, данъчните власти по местоживеене ще наложат плащането на целия остатък от данък сгради (Council Tax)  до края на годината.

Ако все още не сте в състояние да извършите плащане, тогава данъчната служба ще изиска дължимото по съдебен път.

Данъчните власти по местоживеене имат право да изискат запис на заповед за автоматично приспадане на дължимото от вашето възнаграждение, да подадат молба за обявяването ви  в несъстоятелност или да инструктират съдебните изпълнители да вземат вашите вещи и да ги продадат, за да покрият дълга.

Ако нямате доходи или собственост, която да покрие дълга е възможно властите да подадат молба за изпращането ви в затвор до 3 месеца.

Ако имате нужда  от помощ и съвет, относно вашия данък сгради (Council Tax)

При каквито и да е  колебания и затруднения за плащане на данък сгради (Council Tax) , незабавно  проведете разговор с данъчната служба по местоживеене.

Съществуват  и множество благотворителни организации, които могат да ви посъветват или окажат помощ при плащане на дълга.

Ето и линкове за някои от тях:

https://www.stepchange.org/
https://www.nationaldebtline.org/
https://www.citizensadvice.org.uk/
Категория: