Как да подобрите кредитния си рейтинг

-

Вашият кредитен рейтинг може да повлияе на способността ви да заемате пари чрез финансови продукти като кредитни карти, заеми и ипотеки.

Защо вашият кредитен рейтинг е важен?

Кредитният ви рейтинг се използва, за да помогне на заемодателите да решат дали да ви отпуснат пари, какъв размер да бъде заемът и в някои случаи, каква лихва да ви бъде начислена.

Какво оказва влияние върху кредитния рейтинг?

Ясно е, че е най-добре да избягвате нещата, които могат да имат отрицателно въздействие върху вашия кредитен рейтинг на първо място. Ето някои от тях:

– Високи нива на съществуващ дълг – банките и компаниите за кредитни карти може да са неблагосклонни към искането ви за голям заем, тъй като това би могло да означава, че сте твърде разточителни, що се отнася до финансите ви.

– Пропуснати или забавени плащания по ипотечен кредит, кредитни карти, лични заеми, сметки за газ или електроенергия – всичко това се пази в кредитния ви файл в продължение на 6 години.

-Получена съдебна присъда за неплатени сметки би оказала сериозно влияние върху вашия кредитен рейтинг. Съдебното решение ще остане в кредитното ви досие в продължение на шест години.

– Подаване на заявления за много кредити наведнъж или в кратък период от време. Когато подавате заявление за кредит, това ще се появи в кредитния ви досие. Ако всъщност не възнамерявате да кандидатствате за кредит, а просто искате да сравните цените, разберете дали заемодателят може да регистрира в кредитното ви досие. „търсене на оферта“ (quotation search), вместо „търсене за молба за кредит“ (credit application search). Кредиторите знаят, че търсенето на оферта не представлява кандидатстване за кредит, така че то няма да има отрицателно въздействие върху вашия кредитен рейтинг в бъдеще.

– Кредитна карта, която никога не използвате. Кредиторите ще гледат какъв е размера на отпуснатият ви дотук кредит, т.е. колко бихте могли да използвате наведнъж, а не само колко действително използвате. Затова, ако ще търсите нов кредит, затворете кредитни карти, които не използвате.

– Грешки в кредитното ви досие. Ако в него има нещо неправилно или което не се отнася за вас – например ако някой злонамерено е кандидатствал за кредит от ваше име, без да знаете – свържете се с кредитната агенция незабавно, за да прегледат и отстранят нередностите.

– Ако не присъствате в избирателните списъци. Кредиторите ги използват, за да установят дали наистина сте този човек, за когото се представяте.

– Честа смяна на жилище. Кредиторите се чувстват по-сигурни, ако видят доказателство, че сте пребивавали на един адрес за по-голям период от време.

– Да сте обвързани в каквато и да е съвместна форма на кредит с някой с лоша кредитна история – това може да бъдат общи банкови сметки, заеми или ипотеки – това ще повлияе на възможността да получите кредит.

Ако кредитният ви рейтинг не е от най-добрите, ето какво можете да направите, за да го подобрите:

Проверка на кредитното ви досие и отстраняване на грешки

Трябва да проверите кредитното си досие, за да видите дали има някакви грешки или дали сте били жертва на измама. Имате законното право да го видите; кратко копие от него може да получите срещу такса от £2. Има три основни агенции за кредитна информация, които да се проверят:

Experian и Equifax предлагат безплатни 30-дневни абонаменти, които ви гарантират денонощен онлайн достъп до кредитното ви досие, но ще трябва да дадете данните на кредитната или дебитната карта. Само не забравяйте да прекратите абонамента си преди 30-дневния пробен период да е изтекъл. В противен случай може да се наложи да платите абонаментна такса. Noddle service предлагат безплатен достъп до кредитното ви досие до живот.

Как да поправите грешките във вашето кредитно досие

Ако все пак забележите някакви грешки, може да ги оспорите, като подадете жалба към агенцията за кредитни референции. Срокът да премахнат грешната информация или да ви кажат защо не са съгласни с вас е 28 дни. През това време съответните текстове ще бъдат маркирани като „спорна информация“ и кредиторите нямат право да ги вземат под внимание, когато оценяват кредитния ви рейтинг.

Ако има информация във вашия файл, която е точна, но не отразява текущата ви ситуация – например ако сте имали дългови проблеми, когато сте загубили работата си, но сега отново работите и сте ги разрешили – можете да добавите „известие за корекция“ към вашия кредитен доклад. Това е изявление, което може да съдържа до 200 думи относно това, което се е случило.

Как да подобрите кредитния си рейтинг – неща, които можете да направите незабавно

Ако вашият кредитен рейтинг е лош или пък нямате кредитна история на заемане, която заемодателите да видят, има няколко стъпки, които можете незабавно да предприемете.

– Спрете кандидатстването за кредит, докато не разрешите всички проблеми по кредитния ви файл и не подобрите своя кредитен рейтинг.

– Запишете се в избирателните списъци. Ако името ви не е там, ще ви бъде много по-трудно да получите кредит. Можете да посетите сайта About My Vote (www.aboutmyvote.co.uk) и да въведете пощенския си код, за да намерите вашия местен съвет. След това попълнете формуляра и го върнете към местния избирателен офис.

– Затворете неизползваните си кредитни карти. Това намалява и шансовете ви да станете жертва на измама, ако те бъдат откраднати някога.

– Ако не сте изпълнили условията по договор за кредит, което обикновено означава, че сте били три месеца в просрочие, това се отразява на вашия кредитен рейтинг. Опитайте се да преговаряте с вашия кредитор и предложете да изплатите целия или част от неизплатения дълг или да се споразумеете за разсрочено плащане.

Как да подобрите кредитния си рейтинг в дългосрочен план

Ако сте имали лоши дългове, трябва да покажете на кредиторите, че можете да поемате отговорност. С течение на времето това ще подобри вашия кредитен рейтинг.

Плащайте навреме

Правете вашите плащания навреме и изплащайте сметките си колкото се може по-рано. Това показва, че вие сте един разумен заемополучател. Ако използвате спестяванията си, за да изплащате дългове, не забравяйте да заделите достатъчно пари по спестовната си сметка за извънредни ситуации.

Използвайте предплатена карта тип “credit-builder”

Някои предплатени карти имат опция credit-builder, която може да подобри вашия кредитен рейтинг. Начинът, по който работи тази опция е следния – вие вземате „назаем“ определена сума, обикновено £60, от компанията за предплатени карти. Подписвате договор за кредит и се съгласявате да плащате на комапанията месечна такса от £5, за да изплатите заема си от £60.

В края на годината, ако не сте пропуснали нито едно плащане, това ще бъде записано в кредитното ви доклад като 12 месеца на успешни погасявания.

Все пак имайте предвид, че всички предплатени карти начисляват такси. Например: първо, може да платите £5, за да получите карта, след това – 2,5% върху всичко, което харчите и допълнителна такса от £1 всеки път, когато достигнете лимита. Разгледайте различни оферти, за да видите дали можете да намерите предплатена карта с по-малко такси.

Кредитни карти тип “credit-builder”

Ако имате лоша кредитна история, може да кандидатствате за кредитна карта тип “credit-builder”.

Имайте предвид, че начисляваните лихви са много по-високи от тези при стандартните кредитни карти. Обикновено ще трябва да плащате над 30% годишна лихва, така че се уверете, че изплащате сумите в пълен размер всеки месец.При забавяне ще трябва да платите големи такси, което може да ви доведе до нови задължения, с които да е трудно да се справяте и така да навредите на кредитния си рейтинг.Кредитният лимит за този вид

newest singleskate lawler datingpay by minute sex cam chatnight fever singles petaluma dancecatholic dating agency ukfree text sex chat

карти обикновено е не повече от £500.

Избягвайте скъпи фирми за подобряване на кредитен рейтинг

Може да срещнете различни обяви на фирми, претендиращи, че ще подобрят кредитния ви рейтинг. Повечето от тях просто преговарят с компаниите, които са подали иск за съдебно решение срещу вас. Други твърдят, че могат да правят неща, които, законно, не могат, а някои дори биха ви насърчили да дадете лъжливи сведения на агенциите за кредитна информация. Дори не си помисляйте за използване на такива фирми.

Няма причина да не можете сами да подобрите кредитния си рейтинг, така че няма смисъл да плащате на някой друг да го направи.

Категория: