Как да потърсим компенсация при отложен или отменен полет

-

Ако полетът ви е отложен с поне 3 часа или е отменен, то тогава според Европейското законодателство имате право на компенсация.

Според регулация 261/2004 на Европейския съюз, пътниците имат право на до 600 евро компенсация, когато полетът им кацне в крайната дестинация с повече от 3 часа закъснение.

Но авиокомпаниите не винаги са длъжни да плащат и могат да го избегнат, ако забавянето е причинено от непредвидено обстоятелство, като например лошо време или стачки.

Преди авиокомпаниите рутинно отказваха да плащат за забавяния, причинени от технически повреди, защото твърдяха, че това също са непредвидени обстоятелства.

Но през 2014 година с две решения на Върховния съд се постанови, че превозвачите трябва да плащат, когато закъснението им се държи на техническа неизправност.

В тази статия ще обясним кога имате право на компенсация, как да я поискате и какво да правите, ако искът ви бъде отхвърлен.

Как става обезщетяването при закъснели полети?

Според регулациите на Европейския съюз, авиокомпаниите трябва да платят компенсация за отменен или много закъснял полет, но каква ще е сумата, зависи от полета и времето, с което е закъснял.

Полетът трябва да е тръгнал от европейско летище, в този случай няма значение коя е авиокомпанията. Също така полетът може да пристига на европейско летище, в този случай трябва да бъде на европейска авиокомпания. Под ‘европейско летище’ се разбират летищата на страните от Европейския съюз, плюс следните страни: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Също така кацането трябва да е закъсняло поне с 3 часа, за да имате право на компенсация според регулация 261/2004 на Европейския съюз.

Сумата за обезщетение започва от 250 евро за полети под 1500 километра и отложени с поне 3 часа и достига до 600 евро за полети над 3500 километра между европейско летище и летище извън Европа, отложени с поне 4 часа.

Какви точно са правата ми?

Регулация 261/2004 изисква авиокомпаниите да компенсират пътниците, ако полетът им е закъснял с много или е отменен.

Какво става, ако НАИСТИНА има непредвидени обстоятелства?

Авиокомпаниите имат задължението да се грижат за пътниците на закъснели или дори отменени полети, дори това да е заради непредвидени обстоятелства, извън техния контрол.

Ако сте  оставени някъде без пари от авиокомпанията, тогава трябва да си водите отчет на похарченото, включително да пазите касовите бележки и да се опитате да получите обезщетение за тях от авиокомпанията, като използвате Европейските регулации.

Превозвачът трябва също да ви предложи храна, освежителни напитки и настаняване в хотел, докато чакате за друг полет.

Той трябва също да покрие и транспортните разходи от летището до хотела и обратно. Няма времеви или финансов лимит за този вид съдействие, предоставено от авиокомпанията.

Ако авиокомпанията ви не ви предложи съдействие, стремете се да харчите възможно най-малко пари, пазете си касовите бележки и когато се приберете, поискайте да ви възстановят похарченото.

Как да поискаме компенсация за забавен полет?

Пътниците могат да предявят претенция, като съобщят на авиокомпанията номера на полета си, имената на пътуващите и причината за закъснението. Има специални образци-писма, които могат да се използват. Може да ги намерите в края на статията по темата на уебсайта “This Is Money”, на кратък линк: goo.gl/5aPt1Q.

Колко ще получите, ако полетът ви е закъснял

Закъснение при пристигането ви – Разстояние на полета – Размер на обезщетението:

Поне три часа – Под 1500 километра –  250 евро;

Между 1500 и 3500 километра – 400 евро;

Над 1500 километра и в Европейския съюз –  400 евро;

От три до четири часа – Над 3500 километра между европейско летище и летище извън Европа – 300 евро;

Поне четири часа – Над 3500 километра между европейско летище и летище извън Европа – 600 евро

Ако не помните колко точно е било закъснението, на уебсайта Flightstats.com можете безплатно да проверите това. Той обаче няма да ви каже причичната на закъснението.

Ако искът ви за обезщетение бъде отхвърлен, но вие вярвате, че е основателен, можете да повдигнете въпроса до омбудсмана на съответния регулаторен орган (кой е той, зависи от това, коя е авиокомпанията). Ако пак не получите отговор, който смятате за справедлив, можете да отнесете въпроса до съда за малки искове.

Може ли авиокомпанията да откаже иска ми?

Авиокомпаниите не са длъжни да приемат всеки иск и могат да го откажат, ако има ‘непредвидени обстоятелства’. Ако обаче случаят е такъв, авиокомпанията пак има задължение да се грижи за пътниците си.

Според регулациите, авиокомпаниите трябва да осигурят на пътниците подслон, храна и напитки, както и транспорт между летището и хотела. Ако не спазят това задължение, превозвачите нарушават закона.

Ако авиокомпанията откаже иска ви заради непредвидени обстоятелства, можете да го оспорвате, ако не вярвате, че това е истина. Отговорете им писмено и обяснете защо във вашия случай няма непредвидени обстоятелства и кажете, че ще отнесете въпроса до Служба „Гражданско въздухоплаване“ (Civil Aviation Authority), ако те не уредят спора.

Класически пример е авиокомпаниите да твърдят, че технически проблем е “непредвидена ситуация”. Това обаче може да се оспори.

Проблемът е, че много авиопревозвачи все още се опитват да се измъкнат от подобни претенции. Причината е, че регулациите не дават определение какво точно е непредвидена ситуация, но дават някои примери.

Казва се следното: “ Според Монреалската конвенция, задълженията на авиопревозвачите трябва да са ограничени или се отменят в случаи, когато събитието е причинено от извънредни обстоятелства, които не са могли да бъдат избегнати, дори и да са били взети всички разумни мерки.

Подобни обстоятелства могат по-специално да се появят в случаи на политическа нестабилност, метеорологични условия, несъвместими с експлоатацията на полета, рискове за сигурността, неочаквани слабости, свързани с безопасността на полета, както и стачки, които засягат работата на авиокомпанията“.

Съществената част тук е „които не са могли да бъдат избегнати дори и да са били взети всички разумни мерки“.

Това означава, че можете да оспорвате техническата повреда на основание, че авиокомпанията е трябвало да има разумно очакване, че нещата с летателното средство могат да се объркат и трябва да има подготвен план в случай на проблем, например резервни части или достъп до тях на летищата, на които работи авиокомпанията.

Ако авиокомпанията се опита да претендира за непредвидени обстоятелства,  поискайте да обяснят конкретно защо обстоятелствата са били непредвидени и защо не е било възможно чрез разумни мерки за да бъдат избегнати.  Тежестта на доказване на твърдението пада върху тях.

За колко време назад мога да потърся обезщетение?

Според регулация 261 няма точно определен период от време назад, за който може да се отнесе даден иск. Вместо това се казва, че това се определя от законодателството на съответната държава от Европейския съюз.

Във Великобритания, според разпоредбите за давност, периодът е 6 години. По тази логика, авиокомпаниите трябва да вземат предвид искове от дати до 6 години назад.

Някои авиокомпании използват вратички в закона, за да избегнат плащането на компенсации. Имаше случай на пътник на „Монарх“, който забелязал, че авиокомпанията отлага отговора на иска му, докато чака решение от съда.

Когато решението най-после излязло и било в полза на пътника, той се опитал да потърси обезщетението си, но му било казано, че срокът от 6 години бил изтекъл.

Когато той оспорил това, казвайки, че отлагането е от страна на „Монарх“, а не от негова страна, му било обяснено, че въпреки поддържаната връзка с него през годините, той не е подал жалбата в съда в срок от 6 години и искът е изтекъл по давност.

От „Монарх“ заявили: „Ако клиент представи своят иск към авиокомпанията до 6 години, но не е започнал съдебно производство и шестте години вече са изтекли, за съжаление не може да има никакви претенции.

Отговорност на клиента е да потърси правен съвет в Бюрото за съвети на гражданите (Citizen’s Advice Bureau), Служба „Гражданско въздухоплаване“  (Civil Aviation Authority) или по друг начин и да разбере, че трябва да предприеме действия, преди да изтече периода“.

Какво ще се случи, когато поискам обезщетение?

Ако не ви е предоставено съдействието, което ви се полага, можете да поискате обезщетение от авиокомпанията.

Ще ви трябват касовите бележки и доказателства за разходите, но те трябва да бъдат разумни.

Ами пътническа застраховка?

Повечето пътнически застраховки покриват щетите на пътниците при допълнителни разходи заради това, че са заседнали някъде.

В зависимост от полицата, тя може да покрие неприятните последици от отменения ви полет.

Отменени хотели, пътувания и други разходи, които вече сте платили, но сте пропуснали, могат да бъдат овъзмездени за сметка на пътническата ви застраховка.

Важно е да проверите полицата си внимателно, за да видите какво покритие имате и има ли някакви изключения или лимити. Още веднъж да напомним, ограничете разходите си до разумно ниво, пазете касовите бележки и ако се съмнявате в нещо – обадете се на застрахователя си, преди да платите каквото и да било.

Пътническата застраховка не отменя задължението на авиокомпаниите да се грижат за пътниците си, но не можете да претендирате за едно и също и пред застрахователя, и пред авиокомпанията.

Никога не е ясно предварително какво ще направи авиокомпанията, когато се изправи пред претенцията на пътника. Някои могат да опитат да откажат и да не уважат претенциите.

Ако това се случи, пътникът трябва да търси правата си в съда.

Най-удачният начин за това е чрез процедурата за малки искове към Окръжния съд.

За какво не мога да претендирам?

Разходите ви трябва да бъдат разумни, като например, хотелът да е с подобен стандарт на този, в който е трябвало да отседнете или обикновено ядене.

Едва ли ще се получи да се отпуснете нашироко и да се опитате да накарате авиокомпанията да плати за това.

Възможно е авиокомпанията да не ви плати и разходите, ако сте зарязали полета си и сте решили да се приберете сами.

Ако обаче сте поели по най-краткия и изгоден маршрут, може и да ви покрият разходите, също така ако са ви посъветвали да се приберете у дома и са ви казали, че ще ви компенсират за това от авиокомпанията, е вероятно да го уважат, само трябва да добавите това в иска си.

Има много случаи, в които авиокомпании са се опитвали да измамят пътниците, като са отричали, че възстановяват разходи или са твърдели, че това не е законосъобразно. Това не е истина и може и да ви се наложи да бъдете настоятелни, но ще си получите парите.

Ако авиокомпанията твърди, че е имала непредвидени обстоятелства, тя не е длъжна да изплаща компенсации в размерите, посочени по-горе, но въпреки това има задължението да се грижи за клиента и да ви откара там, накъдето сте тръгнали.

Кажете им, че според Европейската регулация 261/2004 , член 5, вие имате право да бъдете обезщетени или пренасочени според член 8 и също така трябва да ви се предложи съдействие, което включва настаняване, храна и транспорт, според чл. 9.

Също така трябва да уточните че според член 5, авиокомпаниите може и да не платят обезщетение според член 7 в случай на ‘непредвидени обстоятелства’, но „непредвидените обстоятелства“ не могат да отменят задължението на компанията да ви съдейства чрез настаняване, храна и транспорт.