Как да проверим дали сме избрали най-подходящия за нас счетоводител

-

С тази статия ще помогнем на нашите сънародници да изберат счетоводител, на когото да се доверят. Ще представим някои основни пунктове, които да помогнат да се разбере, дали един счетоводител е истински счетоводител или не. Някои от тях сме оформили като въпросник с точки, а други нямат точки, но представляват някакъв основен момент, който да имате предвид.

И така, когато обмисляте да наемете даден счетоводител, проверете следните основни моменти:

Какви британски квалификации има счетоводителят?

– AAT – 1 точка.

– ACCA или CIMA – 2 точки,

– ако няма никаква квалификация –  0 точки

За да е добър в счетоводството, един счетоводител трябва да има подходящо образование. За да може да работите като счетоводител във Великобритания, не е необходимо университетско образование, въпреки че в някои области и в някои компании може да има такива изисквания към счетоводния кадър. За минимално необходима квалификация  се смята британската квалификация AAT,  по-високи нива са AAC, ACCA или CIMA.  В повечето случаи, за да се занимава с вашите счетоводни дела, не е нужно вашия счетоводител да има най-високите счетоводни квалификации или да e  Chartered (експерт-счетоводител), но ако ги има, това означава, че е по-добре квалифициран.

Подобно на категориите при шофирането – един шофьор на такси трябва да има категория B, за да упражнява професията си, но ако има категория C и други категории, значи е професионален шофьор и вероятно би се справил по-добре от шофьорите само с категория В и бихте се чувствали по-сигурни.

Дали членува в професионални организации?

-ако е член на професионална организация – 1 точка;

-ако не е – 0 точки

Членството в професионални организации е фактор, който допринася първо да сте сигурни, че счетоводителят наистина има квалификации, второ, че той е постоянно информиран за новостите при данъчната система. Ако даден счетоводител няма необходимите квалификации и не отговаря на условия за членство, той няма възможност да бъде член на дадената професионална асоциация. От членовете се изисква не само да покрият дадени условия, но и да плащат годишна такса.

Когато един счетоводител членува в дадена професионална организация, това от една страна е доказателство че професионалистът е регулиран, и от друга – ако имате проблеми с дадения счетоводител, може да се оплачете на организацията, чийто член е той и те евентуално  да ви съдействат. Дали даден счетоводител е член на такава организация, може да научите, ако го попитате или прочетете на сайта му или в неговата страница във фейсбук. Може да поискате и номера му и да проверите дали не ви лъже.

Някои от тези професионални организации са:
Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW)

Association of Chartered Accountants (ACCA)

Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)

Association of International Accountants (AIA)

Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA)

Institute of Financial Accountants

Chartered Institute of Taxation (CIOT)

Дали има регистрация по Закона за опазване на личните данни (Data Protection Registration)

-ако има регистрация – 1 точка;

-ако няма – 0

Регистрацията е от изключителна важност, защото при липса на такава, счетоводителят може да злоупотреби с данните на клиентите, които му се доверяват. В нашата организация често звънят потенциални клиенти, с чиито данни е злоупотребено и са им нанесени морални и материални щети. Сблъсквали сме се със случаи на продажба на лични данни, с получени глоби за шофиране, когато водачът изобщо не е бил там, фалшиви договори за работа, за да бъдат спестени данъци  на някой работодател, получавани социални помощи на името на пострадалия от кражбата на лични данни, без той да е видял нито стотинка и др.п..

За да проверите дали вашият счетоводител има регистрация по Закона за опазване на личните данни (Data Protection Registration), можете да използвате линковете по-долу. Търсенето се извършва по име на фирма или име на човек.

https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-fee/?page=7.html
https://ico.org.uk/about-the-ico/what-we-do/register-of-fee-payers/

Регистрацията за защита на данните може да бъде отразена и във  Фейсбук-страницата или уеб-страницата на самия счетоводител.

Колко години опит има като счетоводител във Великобритания

Както във всяка професия, колкото повече опит има даден професионалист, толкова по-добре. Счетоводният опит може да бъде придобит във Великобритания или в друга държава, но тъй като счетоводните системи и правила са различни в различните страни, опитът във Великобритания е е основното, което си струва да отчитаме като плюс.

Какви отзиви има за него и има ли препоръки

Отзивите и препоръките са много важно нещо.

Когато един счетоводител ви е препоръчан от приятел или познат, е по-лесно да се направи избор. Ако обаче се доверявате само на препоръка от един човек, имайте предвид, че понякога приятелят или познатият ви може да е направил грешен избор и вие да се подведете от това. Потърсете повече мнения.

Друг момент, който си струва да имате предвид, е че приятелите и познатите ви могат да смятат един счетоводител за добър, но той никога да не е проверяван от данъчните. Затова е добре да потърсите повече информация за човека в интернет, като напишете името му или фирмата му в Гугъл и проверите какво има писано за него.

Ако не откриете нищо за него, това не означава, че всичко е ОК. Повечето положителни отзиви са по-добра гаранция, а ако откриете нещо лошо, свързано с работата му, вече имате повод за притеснения. Вярно е, че всеки може да напише нещо лошо за друг, но имайки предвид законите тук, ако това нещо е все още онлайн, е вероятно да не е невярно.

Дали може лесно да се свържете със счетоводителя си, отговаря ли на обажданията ви, когато имате нужда да получите информация

Дори и счетоводителят да е много добър и да отговаря на всички изисквания, ако не ви отговаря по телефона и не се свързва с вас след това, това може да ви създаде трудности. Ако се наложи спешно да предоставите справка във връзка със счетоводството си на HMRC или във връзка с получаването на някакви помощи и пропуснете срока, защото не сте успели да се свържете със счетоводителя си навреме, това може да ви навреди сериозно. Попитайте счетоводителя, когото обмисляте да наемете, каква е практиката му по отношение на подобни искания и когато е в отпуска, а някой негов клиент има нужда от нещо, свързано със счетоводството му.

Дали счетоводителят е ваш Тax Агент

-ако е – 3 точки

-ако не е – 0

За да стане ваш данъчен агент, счетоводителят трябва да се е регистрирал по съответния начин и да има разрешение от HMRC да бъде ваш агент. За целта  HMRC изпращат писмо до вас със специален код и ако сте съгласни този счетоводител да ви е агент, давате кода на него и го упълномощавате да ви стане агент.

Когато някой счетоводител е ваш агент, то това означава, че вие го упълномощавате пред HMRC той да може да върши всичко от ваше име, да комуникира с тях да изпраща документи до тях. Ако счетоводителят не е официално ваш данъчен агент, ще ви иска потребителското име и паролата, за да влиза във вашия профил и ще попълва всичко от ваше име, сякаш вие сте го правили.

Какви услуги ще предлага – за самонаети, за дружество с ограничена отговорност (Limited Company), с ДДС (VAT).

Ако счетоводителят предлага повече услуги, това може да ви е от полза, ако смятате да разраствате бизнеса си впоследствие. Така, ако от самонаето лице преминете към дружество с ограничена отговорност (LImited company) или решите да се регистрирате и по ДДС, няма да се наложи да се прехвърляте към друг счетоводител.

Дали има Indemnity insurance – застраховка “професионална отговорност”

Ако има – 1точка

Ако няма – 0 точки

Този вид полица е полезна за счетоводителите, ако тяхна грешка или недоглеждане доведе до финансови загуби за техен клиент. Тази застраховка би възстановила загубите на клиента, ако счетоводителят я има. Клиентите на счетоводители с такава застраховка имат една степен по-голяма защитеност в подобни неприятни случаи.

Дали счетоводителят има компания

Когато един счетоводител упражнява дейност във Великобритания, той както всяко самонаето лице може да го направи като Sole Trader или Limited Company. Някои смятат, че ако счетоводителят има дружество с ограничена отговорност (Limited Company), това е плюс за него, защото той има идеята бизнесът му да се развива. От друга страна, ако счетоводителят, когото обмисляте да наемете, е самонает и предлага услугите, които са ви необходими, само този фактор не бива да е решаващ, защото той не говори толкова много за качествата на дадения счетоводител и професионалните му умения. Дружеството с ограничена отговорност предлага по-добра защита на личното имущество на счетоводителя, ако бизнесът му пропадне, както и по-престижно име и запазването му и по-изгодно данъчно облагане на приходите на счетоводителя, ако бизнесът му се е разраснал повече. От друга страна, тези неща не ви касаят толкова пряко като клиент, особено ако вие самите имате малък бизнес като самонаето лице. В такъв случай става дума повече за лично предпочитание.
Ако попаднете на счетоводители, които се представят, че имат компания, а всъщност нямат такава, това говори много лошо за тях. Може да проверите това или като попитате счетоводителя, като проверите неговата страница във Фейсбук или уеб страница.

По името на компанията после може да проверите проверявате в  Companies House https://www.gov.uk/get-information-about-a-company

Дали има уебсайт

Наличието или отсъствието на уебсайт само по себе си не е от решаващо значение при избора на счетоводител. В днешно време може да се създаде уебсайт без особени разходи и понякога счетоводител, който е достигнал капацитета си, може да не рекламира активно, за да търси нови клиенти и да разчита само на Фейсбук, без да създава отделен свой сайт.

При наличието на уебсайт плюсът е, че понякога нещата са по-прозрачни, виждат се предлаганите услуги и цени. Друг допълнителен бонус може да има, ако счетоводителят ползва уебсайта си, за да предлага информация на клиентите си за неща, които може да са им полезни да знаят.

Дали счетоводителят има офис

Когато една счетоводна фирма има офис, обявен на сайта, това обикновено означава, че фирмата е по голяма, че е Limited Company и вероятно има по-голям екип. Офисът е плюс, понеже може по-лесно да видите човека лично, ако държите на това, както и по-лесно да го откриете, ако не ви отговаря на обажданията.

Обаче наличието на офис има и обратна страна – за поддържането на офис се плаща наем, както и бизнес такса за офиса, необходимо е да има човек, който да има за задача да посреща клиенти – всичко това са допълнителни разходи, които се отразяват на цените и те ще са по-високи.

От опита, който имам с моята форма, в 99% от случаите услугите на клиентите могат да бъдат извършени и без постоянен физически офис и на по-добра цена. В днешно  време, когато банковите извлечения са онлайн и може да се общува безпроблемно чрез телефон и други аудио и видео средства, липсата на офис не е особен проблем. Нашата фирма наема такъв само когато е необходимо.

Другото нещо, което съм забелязал е, че клиентите ни масово искат да се свързват с нас във време, което е извън тяхното работно време, защото не искат да губят пари от отсъствие от работа – нали затова плащат на счетоводител, за да им движи нещата, без те да се занимават. Самото придвижване в Обединеното кралство може да отнеме много време, а времето е пари – затова извършването на услуга по начин, спестяващ време и пътуване на клиента, много често е голямо удобство.

Дори и за клиенти, които се затрудняват със съвременните технологии, има варианти да се работи чрез пощата, писмата  пристигат за един ден и не са никак скъпи.

Категория: