Как да промените завещание

-

След като завещанието е направено, е важно то да бъде в крак с времето, за да се имат предвид промените в обстоятелствата. Препоръчително е редовно да преосмисляте съдържанието на завещанието, за да сте сигурен/сигурна, че отговаря на желанията ви. Най-често срещаните промени в обстоятелствата, които оказват влияние върху завещанието, са:
• Сключване на брак или на втори брак;
• Развод или раздяла;
• Раждането или осиновяването на дете, ако желаете да го включите в завещанието.
Може да поискате да промените завещанието, защото обстоятелствата са се променили. Това не трябва да става чрез корекция на оригиналното завещание, след като е било подписано и освидетелствано. Всякакви очевидни промени по завещанието ще се счетат за направени на по-късна дата, така че няма да са част от оригиналното валидно завещание.
Единствените начини за промяна на завещание са чрез изготвяне на:
• Допълнение към завещанието; или
• Ново завещание.

Допълнения
Допълнението е приложение към завещанието, което прави известни промени и оставя останалата част така, както е била преди. Това може да се направи, например, за да се увеличи паричната сума в наследство, да се сменят изпълнител или попечител, чийто имена са вписани в завещанието, или да се прибавят наследници. Допълнението трябва да бъде подписано от човека, изготвил завещанието, и освидетелствано по същия начин. Обаче, свидетелят може и да не е същият като при оригиналното завещание.
Няма ограничение за броя на допълненията към дадено завещание, но те са подходящи само при строго определени промени. Ако промяната е заплетена, обикновено се препоръчва изготвянето на ново завещание.

Изготвяне на ново завещание
Ако желаете да направите коренни промени в завещанието си, по-добре си направете ново. Новото завещание трябва да започне с клауза, според която се анулират всички предишни завещания и допълнения към тях. Старото завещание трябва да бъде унищожено. Анулирането означава, че завещанието вече не е юридически валидно.