Как да процедираме, ако откажат да ни изплатят фактура

-

Голяма част от българите на Острова работят като самонаети лица или казано по друг начин, развиват собствен бизнес и работят за себе си. Винаги съществува риск, когато извършим услуга за определен клиент, той да откаже да ни изплати фактурата или просто да се бави с плащането.

Процедурата, която можете да предприемете в такива случаи е много спорна, но като за начало трябва да покажете, че си искате заработените пари и на лицето няма да му се размине без да ги изплати. Това може да стане като не спирате да изпращате фактури, докато не ви се изплати всичко. Ако нямате успех, опитайте да се свържете с лицето по телефона или лично, за да изясните как и кога ще е удобно да ви се изплати дължимата сума. Изплащането на фактурата може да стане на веднъж или на части, в определен срок и по условия, които са изгодни както за вас, така и за вашия клиент.

В случай, че постигнете споразумение и получите парите си, за в бъдеще имате възможност да не обслужвате повече това лице или да поискате предварително да ви заплати за услугите. Не забравяйте, че бизнесът си е ваш и вие определяте с кого да работите и какви правила да спазвате.

Ако не постигнете успех и дори и след изпълнението на горната стъпка не можете да си вземете заработеното, има още няколко начина за действие.

Първият е просто да се примирите с факта, че няма да ви се плати и за напред да внимавате повече за това какви хора обслужвате и как ще ви се заплаща. Този вариант е подходящ, ако сумата, която трябва да ви се изплати не е особено голяма.

Вторият вариант е да продадете фактурата на компания, която се занимава със събиране на дългове. По този начин вие получавате част от парите си и не се занимавате с проблемния клиент. Компанията си има процедура за действие, задвижва я и поддържа връзка с лицето, докато то не изплати дълга си към вас, който вече е прехвърлен към тях. В този случай ще трябва да се занимавате с компанията по събиране на дългове, но ако сумата, която трябва да ви се изплати е по-голяма, може би усилията си заслужават.

Последният, трети вариант е да заведете съдебно дело срещу лицето, което ви дължи пари. Това разбира се, ще се окаже най-бавният и скъп вариант, но ако сумата е много голяма, може би ще е добре да го направите. Имайте предвид, че никога не е сигурно, че съдията ще отсъди във ваша полза, но ако го направи ще си получите парите. Ако дължимата сума е до 5000 паунда (3000 паунда за Шотландия), можете да заведете дело по процедурата за малки искове, за която можете да прочетете повече в тази статия.

Това са всички възможни начини, по които може да се процедира в случай, че не ви изплатят фактура. Ако ви се случи подобно нещо, не трябва да се тревожите чак толкова, няма лице, което да има собствен бизнес и да не се е сблъсквало с подобни клиенти. Просто занапред подбирайте внимателно клиентите си, поддържайте връзка с тях, а ако се съмнявате, че ще ви платят, може да искате определена сума в аванс или да им предложите отстъпка от цената, ако ви платят предварително или в определен срок.

Категории: