Как да процедираме в случаите, когато работодателят отказва да ни изплати заплатата

-

Ако вашият работодател или друго лице, за което сте свършили определена услуга или работа отказва да ви изплати заработеното, вие сте в законното си право да заведете дело срещу него. За да стане това, трябва да спазвате следната процедура:

  • Подайте молба до работодателя, в която го молите да ви изплати дължимата сума в срок от 28 дни. Ако молбата ви не бъде уважена в срок, вие можете да потърсите парите си по законен ред. В случай, че стигнете до тук, може би ще бъде добра идея да потърсите и правна помощ.
  • Задължително запазете за себе си копие от молбата и други документи, които могат да ви послужат като доказателства в съда.
  • Направете списък с имена и телефони на ваши колеги и лица, които знаят, че работодателят ви не ви е изплатил определена сума пари, за да може да бъдат привикани като свидетели, ако се образува дело.

Сумата, която може да ви бъде възстановена при отсъждане във ваша полза ще бъде в размер на всичките заплати, надници и хонорари, които ви се дължат, а понякога и загуби по договорени възнаграждения.

Документите, които ще трябва да представите като писмени доказателства са:

  • копие от трудов договор;
  • последния фиш за получена работна заплата;
  • работен график или друг документ, който показва колко часа сте изработили;
  • кореспонденции с работодателя;
  • копие от молбата ви до работодателя за изплащане на дължимата сума;
  • други документи, които доказват какъв е размерът на дължимата сума.

Ако имате нужда от помощ, можете да се обърнете към Бюрото за безплатни граждански съвети (Citizens Advice), Агенцията по събиране на дългове (Debt Collecting Agency) или към адвокат.

Aгенциите по събиране на дълговете имат собствена процедура, при която изпращат последно предупреждение на работодателя и ако той не ви изплати дължимото в определен срок от агенцията подготвят всичко необходимо и завеждат дело срещу него.

Услугите на Бюрото по граждански съвети са напълно безплатни, като дори в някои случаи в съда може да ви представлява тяхно лице.

В случай, че решите да се обърнете към адвокат, ще трябва да заплатите хонорара му, а Агенцията по събиране на дълговете взема такса в размер на 10-20% от сумата, която ще ви се изплати накрая, а административните такси отново си ги заплащате вие.

За да образува дело срещу работодателя ви, Агенцията по събиране на дълговете ще изиска от вас да заплатите съдебните такси и ще ви вземат малка такса за обработка на документите ви. Подобни разходи могат да бъдат добавени към дължимата сума в съдебния иск и работодателят ви да ви ги изплати след това, ако вие спечелите делото.

Ако съдът подведе под отговорност работодателят ви, вие трябва да подадете молба в съда, за да бъде задействана процедура по събирането на присъдената сума. За изпълнението на тази процедура ще са ви нужни допълнителни средства, които също могат да бъдат добавени в съдебния иск.

Трябва да бъдете на ясно, че понякога процедурата по събиране на дължимите пари от работодателят ви може да бъде неефективна и трудно постижима, заради това, че той няма средства в банковите си сметки или някакво друго движимо и недвижимо имущество.

Категория: