Как да процедирате, ако откраднат автомобила ви

-

Ако автомобилът ви е бил откраднат, трябва да съобщите за това незабавно на полицията и на вашия застраховател. Можете да поискате и възстановяване на пътния данък, който сте платили.

Първото нещо, което трябва да направите е  да се обадите в местния полицейски участък. За целта наберете номер 101  и поискайте да ви свържат с местното полицейско управление.

Преди да се свържете с органите на реда се уверете, че знаете или имате пред вас следната информация: регистрационен номер, марка, модел и цвят на откраднатия автомобил.

Когато съобщите на полицията за престъплението ще получите изходящ номер, който след това трябва да се даде на застрахователната компания и ако претендирате за възстановяване на платен данък.

Полицията ще уведоми DVLA за кражбата на автомобила ви и също ако се намери след това.

Обадете се на застрахователя си. Той ще ви обясни имате ли право да подадете иск и ако да, как да го направите. Уведомете DVLA, ако застрахователната компания ви изплати обезщетение по иска. Това може да стане като попълните 3-тата графа от регистрационния талон V5C – Уведомление за продажба или прехвърляне (Notification of sale or transfer – V5C/3 ) и го изпратите на DVLA. Включете в информацията и подробности за застрахователната компания и за това как е направено плащането към вас.

Останалата част от талона V5C предайте на застрахователната компания.

Ако вашата застрахователна компания поиска цялото удостоверение за регистрация V5C, изпратете до DVLA само уведомително писмо, без частта от талона. Писмото трябва да съдържа информация за застрахователната ви компания, датата на кражбата, както и регистрационния номер, марката, модела и цвета на вашия автомобил. Подписът ви също е необходим.

Ако автомобилът ви не бъде намерен в рамките на една седмица, можете да кандидатствате за възстановяване на данък за превозното средство.

За да получите възстановяване на този данък, попълнете формуляр V33 и го изпратете до DVLA:

Refund Section

DVLA

Swansea

SA99 1AL

Освен формуляра ще трябва да предоставите и информацията, която се изисква и за уведомителното писмо и изходящия номер от полицията за извършеното престъпление.

За да заявите формата V33 трябва да се обадите до телефона на DVLA за клиентски запитвания на номер 0300 790 6802.

Ако откраднатият автомобил е имал персонализиран регистрационен номер, обикновено можете да го възстановите, за да го запазите или прехвърлите на друго превозно средство, стига колата все още да не е намерена след изминаването на една календарна година. За целта трябва да отговаряте на определени изисквания:

  • Трябва да сте съобщили в полицията за кражбата;
  • Автомобилът ви трябва да е отразен като откраднат в DVLA от поне 12 месеца назад;
  • Автомобилът трябва да е имал валиден сертификат за технически преглед (MOT), когато е било откраднат;
  • Превозното средство трябва да е имало валиден стикер за платен пътен данък (Road Tax), когато е било откраднато;
  • Застрахователят ви трябва да изпрати писмо до DVLA, в което съобщава, че няма против регистрационният ви номер да бъде възстановен.

Ако отговаряте на изискванията, трябва да напишете писмо до DVLA с вашето име, адрес, както и регистрационния номер на автомобила.

За да кандидатствате за възстановяване или прехвърляне на регистрационния номер, както и за допълнителна информация, изпратете писмото си на адрес:

DVLA Personalised Registrations

DVLA

Swansea

SA99 1DS