Как да увеличим кредитния си рейтинг в 5 лесни стъпки, за да си закупим жилище

-

Ако купувате жилище за първи път и искате да стъпите на „имотната стълбица”, от изключително значение за крайния ви успех е предоставянето на точна и вярна кредитна история на вашите заемодатели, за да могат те да изчислят нивото на риска ви като кандидат за ипотека. Знаете, че когато става въпрос за плащане на сметки и използване на финансови продукти, надеждността е един от най-добрите критерии за успех. Най-лесни и изгодни предложения за ипотека ще получите, когато:

  • Стъпка 1: Включите името си в избирателен списък

Избирателният списък е ключов критерий за кредитните агенции и заемодателите и е от особена важност при определяне на вашата идентичност. Ако името ви не фигурира в избирателен списък към общината, в която живеете, вероятно ще ви бъде трудно да получите какъвто и да е било кредит. Вашият адрес в списъка трябва да бъде точен и актуален. За да разберете как да се регистрирате, посетете интернет сайта About My Vote. Обърнете се към местните власти, за да проверите дали данните ви в избирателния списък са точни.

  • Стъпка 2: Проверявайте вашия кредитен рейтинг всеки път, когато кандидатствате, и ограничете броя на кандидатурите си

Преди да кандидатствате за какъвто и да е кредит, трябва да разберете дали има нещо нередно с вашия кредитен рейтинг, заради което да не получите одобрение. Проверката на кредитния ви рейтинг чрез агенции като Equifax или Experian струва около 2 паунда и може да има сериозно влияние върху възможността ви да получавате кредити и ипотеки. Информацията в досието ви трябва да е актуална и точна. Ако това не е така, помолете агенцията да я коригира. В случай че имате пропуснати плащания по кредит или заем, можете да помолите към досието ви да бъде добавено „известие за корекция”, което да обяснява причините за това, както и да дава добра перспектива за вас на бъдещите кредитори.

Големият брой кандидатури за кредит в кратък период от време може да се интерпретира като индикация за това, че изпитвате затруднения да се справяте с вашите задължения. Затова, дори и да проверявате различни възможни опции за кандидатстване, опитайте се да ограничите кандидатурите ви за кредит. Някои кредитори са съгласни на това да направят по-олекотен вариант на справка за вашия рейтинг, което не се появява в кредитното ви досие, което е много „по-здравословно” за вашия кредитен рейтинг. Винаги се информирайте какво търсене се извършва и избягвайте по-цялостни справки относно вашия рейтинг, когато това е възможно.

  • Стъпка 3: Ползвайте мъдро кредитните си карти

Ако имате кредитни карти (включително и карти към магазини), които не използвате, те ще се появят във вашето досие и някои кредитори могат да сметнат, че имате прекалено много потенциални заеми. Добре е да анулирате картите, които не използвате, и да проверите вашия кредитен рейтинг, за да се уверите, че промените са отразени в него.

Не предприемайте тази стъпка обаче, ако това е свързано с претоварване на вашите останали карти, защото заемодателите разглеждат също и процента от наличен кредит, който ползвате. Ако имате по-стари карти, е важно да проверите дали адресът, на който са регистрирани, е актуален. Наличието на различни адреси във вашето кредитно досие също може да бъде рисков фактор за кредиторите.

  • Стъпка 4: Изградете си репутация

За да може да прецени вашата надеждност по отношение на заемите, кредиторът трябва да разбере как сте използвали вашите кредити в миналото. Добре е да имате история на отговорно управление на кредитите, като оставате в рамките на ограниченията на овърдрафта и никога не пропускате плащания по кредитни карти, заеми и битови сметки.

Можете да използвате разплащателни сметки, за да плащате навреме, но ще е нужно редовно да осигурявате средства в сметката. Не забравяйте, че липсата на пропуснати сметки и навременните плащания ще имат по-положително влияние върху вашата кредитна история, отколкото пълно-то изплащане на няколко дълга, но пропускането на други плащания.

Избягването на кредити няма да ви осигури добър кредитен рейтинг, защото това означава, че заемодателите нямат достъп до информация за вашата надеждност. Но не се опитвайте да поправите това, кандидатствайки за много различни заеми наведнъж, защото отделните търсения ще имат отрицателно влия-ние върху вашия кредитен рейтинг.

В случай, че възнамерявате да кандидатствате за ипотека при кредитор (банка), би било от полза предварително да изградите взаимоотношения с него. Наличието на текуща сметка може да му даде информация за вашия паричен поток и надеждност точно както и редовните плащания в спестовната ви сметка по натрупването на депозит за вашето жилище.

  • Стъпка 5: Запазете домашния си телефон

Мобилните телефони и номера са добър начин да покажете, че винаги могат да се свържат с вас, но когато става въпрос за кандидатстване за кредит, те не носят същото чувство на стабилност и надеждност както домашните телефони и могат да създадат притеснения за възможна измама. Когато кандидатствате за кредит, използвайте номера на вашия домашен телефон, ако имате такъв.

Категория: