Как се разглежда физическото нападение във Великобритания

-

Криминалните престъпления – побой на обществено място (common assault), физическо нападение (battery), действително физическо нараняване (actual bodily harm) и тежка телесна повреда (grievous bodily harm) се разглеждат в следните закони: Criminal Justice Act 1988 и Offences Against the Person Act 1861.

Физически саморазправи – побой на обществено място и нападение

Физическите саморазправи са част от раздел 39 на Criminal Justice Act 1988. За побой на обществено място се счита нападение на едно лице срещу друго, включващо физическа саморазправа на обществено място.

За разлика от това под графата „нападение“ попада всяко незаконносъобразно действие (нарочно или не) на едно лице срещу друго, което предизвиква силен страх у жертвата. Това може да бъде заплашване с юмрук или прокарване на показалец през врата. Не е необходимо да бъде приложена сила в действието, за да бъде счетено то за престъпление.

В семейното право физическите саморазправи се смятат за насилие. Често се случва след скарване между двама партньори или съпрузи единият да открие, че срещу него има повдигнат иск за физическа саморазправа. Обвиненията в тези искове варират от заплашване до физическо посегателство. В тези случаи, когато съпругът или съпругата подаде жалба в полицията, срещу ответната страна се образува наказателно производство, след което задължително следва изслушване в съда. При завеждане на иск на обвиняемия се дава възможност да се признае за виновен. Ако това не се случи, следва последващо дело. Наказанието за физическа саморазправа е затвор за 6 месеца и/или глоба.

Ако обвинението е повдигнато за първи път, вероятността обвиняемият да бъде наказан с лишаване от свобода е малка. Ако обаче това не е първото обвинение във физическа саморазправа на обвиняемия и особено ако в съдебния процес се докаже, че той е следвал определен мотив като расизъм, наказанието е вероятно да бъде затвор за няколко месеца.

Действително физическо нараняване

В този случай става въпрос за причиняване на реални физически вреди върху тялото на жертвата, като не е необходимо вредите да бъдат тежки, за да е налице престъпление. Примери за наранявания от този тип са синини, одрасквания и ухапвания. Те попадат в раздел 47 от Offences Against the Person Act. Наказанието за действително физическо нараняване е затвор до 5 години.

Отново както при физическа саморазправа, ако това е първият път, в който срещу обвиняемия е заведен иск за подобен вид престъпления, вероятността да се избегне затвор е голяма. Ако извършителят обаче има вече наказание и се докаже, че е имал конкретен мотив, наказанието най-често е затвор.

Ако нападателят блъсне жертвата без намерение за сериозни вреди, но жертвата, без да иска, удари главата си и получи нараняване, това се счита за телесна повреда, независимо от намерението на нападателя.

Тежка телесна повреда

За тежка телесна повреда може да се говори, когато на жертвата е нанесено сериозно телесно увреждане. Пример за тежка телесна повреда е наръгване с нож. Намерението играе важна роля при определяне на наказанието.

Наказание в случаите на тежка телесна повреда

Ако извършителят е имал намерение да нарани лицето, наказанието е 10 години затвор, а ако извършителят не е имал намерение да нарани лицето, наказанието е 5 години затвор. Често пъти се налага и глоба.