Как се формира вашият кредитен рейтинг?

-

Когато кандидатствате за кредит, заемодателите искат да са сигурни, че можете да си позволите нови заеми. За тази цел те обикновено изчисляват една рамка на вашия потенциален рискови индекс, чрез която оценяват шансовете ви да изплатите дължимия кредит.

Как кредиторите изчисляват вашата кредитна оценка

За тази цел се ползва информация от няколко различни източника, които могат да включват:

– Вашият кредитен доклад – информацията от кредитната ви история, потвърждаваща вашата самоличност.

– Кандидатурата ви – защо искате заема, какво работите и какъв доход имате.

– Информация за миналото ви – ако и към момента сте им клиент, те ползват информацията за вас, с която вече разполагат.

В кредитната оценка не се отчита вашият пол, религия, раса или етнически произход.

Различните заемодатели дават различни кредитни оценки

Тъй като кредиторите имат различен опит и очаквания, те взимат предвид различни фактори и дори е възможно да изчисляват по различен начин едни и същи фактори. Например, един и същ кредитор може да оцени различно кандидатура за ипотека и кредитна карта.

Кредитната оценка се променя с течение на времето, тъй като вашите обстоятелства също се променят. Например, изплащането на един заем може да доведе до повишаване на кредитната оценка, а пропускането на няколко вноски може да я намали. Винаги е добре да проверявате вашето кредитно досие, преди да кандидатствате за кредит. Така можете да забележите област, която е възможно да подобрите.

Не съществува вълшебна оценка

Заемодателите използват собствени формули за изчисление на кредитна оценка и определят различни прагове за одобряване на кандидатурата. Тези прагове могат да бъдат различни в зависимост от вида кредит, за който кандидатствате, затова е възможно да бъдете одобрени за овърдрафт или кредит за мобилен телефон, но да получите отказ за автомобилен заем. Кредитори, които специализират например в работа с клиенти с по-ниски доходи, могат да отпуснат заем на хора, които са получили отказ от други банки.

Категория: