Когато ви арестуват: какво трябва да знаете и какви права имате

-

Ако се получи така, че ви арестуват за нещо, то най-вероятно ще ви отведат в полицейския участък, където ще ви разпитат и ако е необходимо ще ви сложат в килия, докато не се изяснят нещата около вашия случай. След като това стане е възможностите са или да ви освободят или да бъдете обвинен в престъпление.

Вашите права при арест.

При арест трябва да ви кажат какви права имате, както и в участъка, полицейски служител да ви ги обясни. Вашите права са:

–          Право на безплатна правна консултация

–          Право да се обадите и да кажете на някого къде сте

–          Право на медицинска помощ при нужда или ако се чувствате зле

–          Право да видите правилата, които полицията трябва да спазва

–          Право да видите написано известие с вашите права, докато сте под стража (например ходене до тоалетна, хранене и т.н.).

Преди да ви сложат в килия, ще бъдете претърсени и вашите лични вещи ще бъдат задържани и съответно върнати когато излезете.

Младежи под 17 годишна възраст.

Ако сте под 17 годишна възраст, полицията трябва да се опита да се свърже с вашите родители или настойници.

Също така трябва да намерят „подходящ“ близък, който да дойде в участъка и да ви помогне. Такъв близък може да бъде:

–          Ваш родител или настойник

–          Социален работник

–          Друг член от семейството, който е над 18 годишна възраст

–          Доброволец (например приятел), който също трябва да е над 18 години

Колко дълго могат да ви държат под стража.

Могат да ви задържат в ареста до 24 часа, след това или трябва да ви обвинят в престъпление или да ви освободят.

Имат право да удължат ареста ви до 36 или 96 часа, ако сте заподозрени в тежко престъпление, като например убийство.

Вашите права докато ви разпитват.

Полицията може да ви разпита относно престъплението в което сте заподозрени и това ще бъде записано. Не е задължително да отговаряте на въпросите им, но може и да има последствия от тези ваши действия и полицията трябва да ви обясни това като ви прочете правата.

Даване на отпечатъци, снимки и проби.

Полицията има правото да ви направи снимки, както и да ви вземе отпечатъци и ДНК тестове. Вие нямате право да откажете.

Ако полицията иска проби от кръв и урина, тогава им трябва ваше позволение, както и такова на по-висш полицейски служител.

Тази снета информация за вас се запазва в полицейската база данни.

Правото ви на безплатна правна консултация.

Имате правото на безплатна правна консултация или правна помощ, ако ви разпитват в участъка. Ако откажете, а по-късно си промените решението, можете да се възползвате все още от това си право.

Как може да получите правната си консултация.

При ареста ви, са ви казали за вашето право на безплатна правна консултация преди разпит и вие може да:

–          Поискате консултация от дежурен адвокат, като такъв винаги има на разположение 24 часа в денонощието и той е отделно от полицията.

–          Да кажете на полицаите, че искате правен съвет или консултация, така те ще се свържат с правния център (Defence Solicitor Call Centre).

–          Да поискате от полицията да се свърже с вашия личен адвокат.

За задържане поради леко нарушение, може да ви бъде оказана правна помощ по телефона, вместо лична среща с адвокат. Правната помощ е безплатна и независима от полицията.

Провеждане на разпит без адвокат.

След като сте поискали правото си на адвокат, полицията не може да ви разпитва докато той не е при вас, но с малки изключения.

Полицията може да ви накара да почакате за среща с адвокат в по-сериозни случаи, но само, ако по-висш служител на реда даде позволението за това.

Най-дългото време, което може да чакате за среща с адвокат е 36 часа от влизането ви в участъка (или 48 часа, ако сте заподозрени в тероризъм).

Оплаквания от отношението на полицията към вас.

Ако имате такива оплаквания, можете да ги споделите с Комисията за полицейски оплаквания ( Independent Police Complaints Commission) или намерете местен представител на вашата националност.